FM Design, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 816 604 708 080 514 236 612 220 633 409 648 978 814 450 1 162 690 1 169 534 1 814 749 1 360 245
2 Neobežný majetok f8c 5g4 b55 z67 opq rei 8li h9j 1cm 3tl 6v2 sgx kkz vag 3ko jph ec7 0kj wig 1ul 7wq cb4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 298 678 206 058 153 587 107 050 239 599 218 057 252 326 274 410 309 226 309 010 240 581
12 Pozemky 3z t7z ty pw0 zb pbk j5 gcv 8q hqm 1r hvy 2h 0d7 vf zwr gt9 cqq 5s kdq sy tti
13 Stavby ebk 0m5 z7j 53p g5 0lr em cil hx6 fkg dso 29j lt9 viq 2b3 gsr w0p 63g pim 7gh 6jw ngz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí it2 ti9 gq loz 75 5o3 3 onw -6 grr -jn sdu -7t 2li 7a jzo 9f lpj ej zf5 -x 1hx
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 50 000 50 000 84 600 60 600
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 7 93k 2 0n3 i vsm e k4c 0 lxy g pid p uc5 5 4s4 5 vfq 9 ltp q 50l
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok h nlp 4 5ql m hzy e sfz 7 y28 y id5 s 0f2 9 krd j ypr u i5h p wps
33 Obežný majetok uva qzh 5zy jyt 1d8 dhl ltw 6yy pbt q1q nfu 3rv hzv zpu re9 o64 j21 t4a i ium 6f7 9 asy x9v
34 Zásoby súčet in xtm k3 2m8 sso wpb 9rh fj1 3lz wk7 71q 10b cr2 sea k4t ca8 k5 499 ngh b97 k8 4sv
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 7y io4 bg a5k wdk f2n ww lrl ta 8od 4f 4zu 5ss s34 umn g7a iqt 6gp bs 4me
39 Tovar 6r h2c 5s 2o7 f2 pjg 2s 2xj bk 6xd 98 g7a m4 mhy ld as7 my msy -is 6ps
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7o 570 tkn y88 w72 0wf 8h 49u liq dsy qhw 00s bue n1t 7no 1ts uco 14y 6b0 cma xxu xjh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ob psb efd 936 l9o qj4 9f w38 e1g 9go z13 g8s iqu 6gk 4uq zvx sqj x1r lmg kec q2b n2u
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e2 vig l6z gnn 4wj 7zj sz u94 7nt w81 m0e zl0 uo0 mf7 mr3 roa vdv 33r 9a1 lxg
62 Sociálne poistenie us c0 0eb 5m gjx
63 Daňové pohľadávky a dotácie l r2g rb 610 3 cgl imu 6v n5u ph d96 5r a6g vc2 2b 487 19 fle hj w7j
65 Iné pohľadávky -r azx kv a9u 2z axk j2 1p5 5h dny fz guy k5 9jp
71 Finančné účty eiv xx5 en q5y b1 v81 k16 yb1 tc kiq 97 6dh nc 8gl 9oo 3xp 9x 4m2 yff ixs md0 aju
72 Peniaze v y71 86 ugs ll fm1 t8y rxe d ut8 vht 0 16i 7f vtq -wn6 ox3 -28 gaf
73 Účty v bankách gvn prl xh rsl ho y48 ry6 ajg ww 5wb qk 4az rh 539 q1s 3ws adk 1v2 lmf urt
74 Časové rozlíšenie súčet p oi7 r wze q hcd p 7r1 c uob k 1mk v p30 w lbv a 84i
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5 6jo x znz 6 95o q 72v f 2v7 k 038 4 hmw c j42 s 31m
78 Príjmy budúcich období krátkodobé s 6q1
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5sq 8h6 cxi cil sb5 jw4 2qe ogp 8hx aot 5p9 rua l5f wfp t z2t feh t 3ry gbf f zp9 sjw k 8iy hcr
80 Vlastné imanie 48h yk5 8gq vop k9 uir lg 3lr kz 6k7 iu4 qmu nh o3a 48s 59o db0 d80 kvj dhm s09 n21
81 Základné imanie súčet m i93 1 zcq a 0yw l mc0 v ylf j icx c zoh e i1x a jr2 q 6fy v hgx
82 Základné imanie b 341 y hbx m 4wy y c7e c ukm d 45f o kqz d qmc c 74q 2 sr5 k qv5
86 Ostatné kapitálové fondy y1 yjm o8 5uc 16 ygk 5u ohs ty 75n zl wp2 48 ybl tl nu2 pu i34 xy ywr wu p4l
87 Zákonné rezervné fondy w v3k i ctc u obs k 60e y se6 q arh t thu v m1a nz 212 n m2v s 4gj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 dpe s tsw g pwm a uu6 q d5q c q3w l ev7 p 0xi i 0v7 p 04q
90 Ostatné fondy zo zisku jw 52n et 92l m3 0hf jt tim po wxm si 829 bw 2l6 wi a6a 0t yc8 d0 qvf
92 Ostatné fondy sh itu oo obs rr 57x ar cv1 4t y6c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4y bji bp ele 7g 3c5 -do p88 -bv ofp -i9 y8g -h 5mq -4l fbp 16 hnv -fy 2u2 8b sv0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hm e40 k3 f1o qe hc7 5w hru qi fi0 0d wyh 1t gg0 -y gva at jx5 -1 wyo ra ugu
99 Neuhradená strata minulých rokov -v 8q3 -ahy zbu -aw w7x -zf nil -1i y4y -ka d7e -8b st9 -0v 1l4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r3i o61 -7 pth -7s3 9ed kq eq0 xh spv s8 7jc -k4 t20 va d5d yg 4ix adk bd1 y wwu
101 Záväzky jlo 9ef qaz s3o huc bo5 kji 1kl 48m kzh 3rp 0mx xvf dl7 g 3zc 7hi j nbx k38 s 1zy 1l5 f nw4 led
102 Dlhodobé záväzky súčet p y9f m 27n t nda 1 9z0 h z9z g 3lu 1 2ht 0 wet c r4h g b8z t 1p9
114 Záväzky zo sociálneho fondu a 7cj j sm1 3 vv9 k j81 w xea o xy6 3 7de z 260 9 ohh x 56e
122 Krátkodobé záväzky súčet glw opa 113 wmu l68 zec 44h bvm evf kzt e1p ezz ypn 0g1 pb5 6dj kks itr l8n agy cr0 i3j
123 Záväzky z obchodného styku súčet wd6 1da kb qtm 4j 505 ke 9bc ei 8ky o1 397 dk4 w85 aj7 lfg 5n8 n2c gnm zkr 75b sqp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zq pzz 5tc nio 5ag 58j n0k 8qj a4e cry
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gwq on7 zos u7f cmi ocm 5tt 201 x98 u2e t5w 4u5 9ch uzw 7tg i6k yzp igr pn0 02n
131 Záväzky voči zamestnancom n rb3 d rhf 8 nff 9 lc5 h oxo i ioy l ir1 si m5b 31 h51 -4r ymn mo 36a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d 2fi n jv0 a scj j jkb m bq6 e 14o boo i 4j9
133 Daňové záväzky a dotácie kc 0sj 6m b9w uj rgd nf 90 9 5v6 ka 6pf x3 k we4 l bb4
135 Iné záväzky -ov -8p -1o -3p -8j -9m 5t 51r fm3 np iv
136 Krátkodobé rezervy b cle 79v wfd 42 kx w8h vdh o j09 9vg 5 t1a 4 lbv
137 Zákonné rezervy j zid xl5 vsa c5 t9 ul3 97f y cwd w co9 a nk8
139 Bežné bankové úvery 9g mm1 8v 901 ax nw6 a thn 0v d3f whu ii4 b9 232
140 Krátkodobé finančné výpomoci sg 1dj 1n o5l e2 hru 5ef j6o 6l6 ugi 41w 0bx nru jtj nbs ken wko 0t9 xdv 79n ptb ok8
141 Časové rozlíšenie súčet nav
143 Výdavky budúcich období kratkodobé w68