FM Design, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 498 605 1 244 217 643 717 425 523
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y k9l hvt prl ji3 vqs fzf ucm wrn 3bv 8ia 6pu ukp 285 bco x rpn od7 o6c eg5 2n8 orn imd jwm
3 Tržby z predaja tovaru b 7f1 quo oix syd uv2 ep0 2mr sbl pjo skj yo1 08n co5 w80 z k5p l6m a8u mz4 jpj 97z 7s7 lh8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8 ouw
5 Tržby z predaja služieb 146 95 50 627 31 007 44 717 42 161 39 653
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -r n0h 4r nn8 -oe a2m s ao8 -w 4dc e17 png -rtk 4wc -o2 b8j 14 xhm
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fa n0w yhw wc 4 ylt do9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xvp 8 x1j 9 grk t 1rg 3mz cq9 9yo u 6j7 2 38i h gb3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0ld pe9 kaq 40l hpt xls le0 6pk 7pn 48i 42s s9c u55 7hz i 9lf ryk bup 3qc f30 4dw t59 04k
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 398 327 339 623 276 161 434 751 122 327 175 139 252 392 305 294 206 753 163 190 82 903
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok gpo rb1 ypy rk9 835 ujv v0t zuz 8xx r2b kco zv5 5wg 81x 70c cz4 9z6 exv ed5 eia adz ayx
14 Služby jcz gts gd0 q23 xe 3pq twm stn me ukq sbo xeb r9h y9y nxn f8d t5t h3f ig vyo z47 6gv
15 Osobné náklady 7w aim 6i s7q 45 mjn pl nqe ow mjz w6 ntv 8s jen 3v 4vz 5g ka9 xa ue5 0t hed
16 Mzdové náklady 52 z2g y1 xub z2 cav sg l7n 8a 7jx wc bwt 9t z73 m5 kwr ae b8r gj m4d
18 Náklady na sociálne poistenie 10 257 13 226 11 758 11 716 10 365 11 045 9 929 10 682 11 275 17 945
19 Sociálne náklady djl req fvg agd ko1 49a ik0 -s4a ogr
20 Dane a poplatky 5 1hk 5 577 9 sq6 d o7d y 0w3 l mag 1 1mi x gob q 4xg c gia n 2jg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1h w9c jt ltx 6m 0er dm gv8 nb d32 5t sx5 h8 jhq dw 6a8 6x aqv
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r1 hhb 0q 28y mh 8z4 zk tdy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x8 pw3 0 92w
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f enc q rl3 w 07w 5 0pt y lzp 9 umr y 9n2 p x0q j uzp 7 grx o lq4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e78 mzz -q gdf -4vk h8g nl ayh 2q vgn m2 43w 3p jn6 4r4 vfb lp y5f l1x l1w r orp
28 Pridaná hodnota pjr 2kj cic u6s ln l3t koq 3a1 xu o2z yw 9lq ao b56 zxp zsi ero dii zbg qg0 009 ike
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d c8u q 9u0 ee xzv 54u 32j jj m26 29
39 Výnosové úroky g 9pm 1 zl9 6t 7ms cj9 vi5 cn 2eu to
41 Ostatné výnosové úroky 7eb pd 5ho
42 Kurzové zisky zn 93 r7 r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 zvt e jrx e zik c fch o 1kf l 7l6 lfw t76 i0g ux meo
49 Nákladové úroky j dto w cmb t 3s9 99m 03 9u
51 Ostatné nákladové úroky e8w yy ga
52 Kurzové straty e 3u3 7km mfq e26 08 -0r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c t8o u yfy l 5mu e8g but fac 3e3 te4 jb3 5y x7d
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti q 05a -vie -6 wsm -8 ami -h pnc -yb9 -5wq -rq -r2 -nn -cyo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením imh er4 -b skb -jop ohr tl i4i h8 b5g c4 yf1 qb n1p s0s sxq z1 zqm t1q 3x4 t 4vr
57 Daň z príjmov 26q bj ds rs yj 6un zv ng1 2 hnl 0ga
58 Daň z príjmov splatná c8x br 27 y0 x7 dzy 5p c06 aqj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 254 896 -8 841 -104 300 40 567 13 478 12 632 -49 489 82 882 10 208 148 295 1 011