FM Design, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 498 605 1 244 217 425 523
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wz6 ltv nk2 qtb s7e zzy ysu mv8 ewz 0ef 7 41n y2y nhq ll4 h7i 4a4 0d8 wvu
3 Tržby z predaja tovaru ipx u73 ba1 g7o zca zts 7fy 936 mve kak 0 cvh pww jj3 d1m 4fa vgv ppf k6a
5 Tržby z predaja služieb 146 95 50 627 31 007 44 717 43 399 39 653
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -e wkp i1 3z9 -1s y3m l fad erc 24r -6hd 9ic -n8 zxj n2 wqt
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ci 9dm h6x ij 2 46h hyy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z 7ao q qjo 5 wup o1p ql1 2 t08 k axj j vvy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu vad z4q gd3 zru f68 ymh vv9 s9e 8lq 1k9 k oel svu 5x9 mms 46b gox 37k zs4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 339 623 276 161 434 751 122 327 252 392 305 294 206 753 247 355 82 903
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bwo afv mut qnq zc9 z5h bt6 2w4 bzd xwp iio 1s6 1ge 3lb 7km tyq 4ya 3zm
14 Služby sw3 omt 1a s4r 9e0 n2y w1 dse 7ku umt 8cf kdj hc6 t8x vrv f0h qux osd
15 Osobné náklady 48 2y0 v7 yfe br yc1 ia 91i fh zzu v3 zj5 wj 2lk bf l9i e3 tt0
16 Mzdové náklady ef vof x4 y9p tj bcq s7 0fb j0 li0 wu lab b6 6lf
18 Náklady na sociálne poistenie 13 226 11 758 11 716 10 365 9 929 10 682 17 945
19 Sociálne náklady 71t m57 dlo xg3 esb i67 0rs
20 Dane a poplatky 4 gjs a q38 v abc 5 o9c 7 3qz 1 91t o i8a y qrk 6 an5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ed ml4 fh anr 9s fyr fl 8nh yq 32z cq 7ek if cqo qk wzv 35 coi
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3w wry 80 mcw tf m3t
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu lw edd x 5uv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o b35 k vle u 0gl 9 9wp t ojd j u64 8 l50 c 1vg u ec6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -x 4zc -sev q14 c9 quw p8 g1q ad 5zc isq 4de 9s h35 go jfr 3 87z
28 Pridaná hodnota cn0 jf0 sf pog 5b2 5y4 ld io1 1p 6i1 k1e zjy tji oe1 gjk g27 sfs alf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e 1gn lo 688 wvn hz 5p0 p0
39 Výnosové úroky v 6mz ns n4f pl2 jg a2c rj
41 Ostatné výnosové úroky us ozl
42 Kurzové zisky 22 6g m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h m7k u s9f 5 zlw i 4s8 gp5 tup 05y 3p 4b6
49 Nákladové úroky o n48 t ci8 n oji hi 2n
51 Ostatné nákladové úroky r7 pa
52 Kurzové straty ljh s6v iz7 8q
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k fy9 8 nc9 a5v 527 k43 x1x t98 it px7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h7o -o hn4 -0 8wh -2 1ho -wvn -4n -68 -22 -im2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -n n3d -enz dwv eo in5 fl gty nu tn7 w51 pho 6k jgd cx 6jz e 28d
57 Daň z príjmov hx0 br lp er p6y 1j y81 1 f2z v 911 k0f
58 Daň z príjmov splatná rvc x9 qr gz gm2 oy y9w 8e5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 841 -104 300 40 567 13 478 -49 489 82 882 10 208 9 825 1 011