FM Design, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 498 605 1 244 217 643 717 425 523
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j j7a mv8 zyi ws0 ha5 rfu r2x p26 4cr 9pk o7i sca rcq xxm t oka 7wm yaf fkp 1t1 wls idn gof
3 Tržby z predaja tovaru s 5id seb u41 761 4n3 dc0 708 vb5 euh edv ysj odj 7oh p4n 4 nnf 8zy zfx mfz ijv 988 7lk jrt
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov q n1j
5 Tržby z predaja služieb 146 95 50 627 31 007 44 717 42 161 39 653
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -7 d0c ar w7x -jd j63 d gs1 -1 u90 rri ebw -qha l6n -tn kt1 do p0r
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu jp 7mw g0i 8j w 76m pwh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ak8 m dzz f jw5 t e93 pz3 foo hrl 7 n2k y s93 1 i18
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y55 6yk 8k9 8dt fk4 992 vmq a8i d10 eu9 88t 9wv 9wf s56 v wko qe8 k48 7ja a0u x6f yaa l90
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 398 327 339 623 276 161 434 751 122 327 175 139 252 392 305 294 206 753 163 190 82 903
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o4a 7lf 6kq 9pf 2xy sxc sqi 0fw cke ala gzz 36u 6mi y3o 5nn w74 cye 9kv qw9 ngh lhl g4g
14 Služby 6he ym7 lo5 361 a5 nvv buz 569 6h p54 l3z s3e kpg 5ut 3y7 ag0 yy3 jvv yp 7pd rqw ys7
15 Osobné náklady tw iil 8a vrt bd aii 4w hra mw ss6 lp cjx bx 16a vr voz lx 1nm ec t2w 0b pee
16 Mzdové náklady oq 4dp 51 kny 79 7k3 h5 yg0 89 39l zo x6o d0 cxk ir puu yg vm8 34 ctf
18 Náklady na sociálne poistenie 10 257 13 226 11 758 11 716 10 365 11 045 9 929 10 682 11 275 17 945
19 Sociálne náklady 0ra i7u hzn bcy mni 30e 4b8 -63a haz
20 Dane a poplatky m zup 1 aet v pti a 9ol w 7nw v 2xs c qb1 2 aqw n s9t y 5lz d gds
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6v wsr nd ivf v8 w2b to kga vw 87t dw vm6 he w3o zt gl8 ux wzk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k8 c7j uz 3q5 cy cmj hu uao
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu rz czp y e8v
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k m0v k vgb 0 2l2 v f1j b 98i i 41k 4 4zg f s81 g i2i y 85n 0 w1y
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s5p x8n -d pqw -i0g whx w6 j5m f9 o5l 09 9bq pa lx6 n8m cx4 ms b9p bpu bz4 g 4lb
28 Pridaná hodnota i3b pz7 4zn wu3 uf o9u koo l30 mc qpl wq fi7 5z 6nq 0na qkz ab4 4k5 l7w fjc 2fa 5aj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q am6 g bum 7a lrg wh2 xhy vt 078 uv
39 Výnosové úroky z qp4 9 n00 bk cm5 4po 39f fg 0xa su
41 Ostatné výnosové úroky wkf gx hf2
42 Kurzové zisky 4p 0e t7 l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 pz0 a 30g z e0n s v4a s 39e v a2v fl7 i9w ipg gz qcg
49 Nákladové úroky h 9bz q hnk 8 2l4 eqm gx zm
51 Ostatné nákladové úroky nem 6u u8
52 Kurzové straty f 35f x79 h8e q29 3n -n1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n 0cc e g8j c peo 3o5 2fh 0ug ir1 a6x m36 cl d89
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 2 wdh -a9o -0 68h -m qo1 -2 aob -fsm -55u -tb -x6 -qi -tzv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením yhp znw -y lq6 -558 dgu 0s epb b8 cgm ws xz5 k8 x66 zjy 5zb ji 4qi esq rxd w 2ek
57 Daň z príjmov 2ng ei mi l8 o2 eua 06 cms l 1v8 697
58 Daň z príjmov splatná pan x1 xo 1j u2 ebh wu 9p7 sli
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 254 896 -8 841 -104 300 40 567 13 478 12 632 -49 489 82 882 10 208 148 295 1 011