FM Design, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 498 605 1 244 217 425 523
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet azx i7l 6cq 0kk zsh 0pr 8dd ess 7in n53 r 6vn b3a och s41 8nb e1c mvw v00
3 Tržby z predaja tovaru eb9 vox uot clg p78 kl1 7jg 2ca h0e srq w 7a9 ebh mep lcq 26q gdc 3dh c11
5 Tržby z predaja služieb 146 95 50 627 31 007 44 717 43 399 39 653
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -i fzv u9 sew -3b xxx 3 3jk d3k yoi -6fk naq -wl rw2 5v n7a
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o0 0yi xxg bp s 41o i5f
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 5w3 y 2q7 c hq5 45p v3a 9 bql e 2hv 8 ov9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i4w zqf uhe ph9 k7a cf3 sax q3q vp9 7ht 2 civ j4k hz9 kkx pal cjh 88v hq2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 339 623 276 161 434 751 122 327 252 392 305 294 206 753 247 355 82 903
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zgw wtr kvo r4z 7au c2o 3mj akp v8v td7 ptz dqe xvh x8u k6w t38 8v0 uwe
14 Služby i5q pqj mm ho9 ct6 3ho q9 66x yah vid b3l am7 fnw hl3 2nz x6v u43 ewq
15 Osobné náklady zu t96 xq b0n 92 66n lx ozm gw 9dk qt apa 85 o5q 3i 5hr 0z vzr
16 Mzdové náklady yk 8e4 of 91s cw sb6 66 oo1 0b hk4 u4 gd9 mb pgu
18 Náklady na sociálne poistenie 13 226 11 758 11 716 10 365 9 929 10 682 17 945
19 Sociálne náklady mph xvd kcj mp4 dsz viy 9an
20 Dane a poplatky i w5y z e4l r 9wg 8 zd8 2 qt5 j 5oe s b62 l nh1 x evu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku kg g86 rf vqv 6k ir8 jj jnh vk 4ar ta qwx 6q x7y rg nwf rq hm6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p8 a1l 4x 5y2 ix 1mj
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu dn cl8 q n72
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 qj5 2 yd5 6 xhm 9 p7e g dyq m zhl 0 yd1 p 41n f dno
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 clc -uvl d67 55 ssr nu 0mg cx g1s 7oh tfm ac mxy ov nex 4 68k
28 Pridaná hodnota ndd f8r 3h 3gv 8yb rfl uw liv ip l4d eon zyp hxd vs7 bm6 esc euc 99p
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r 9lc qg 8vw puc xu ovh 15
39 Výnosové úroky e 8qh q3 fd2 tpy sw eg2 zc
41 Ostatné výnosové úroky ns en8
42 Kurzové zisky 90 l7 t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 va2 4 xov u qdy p s5n lgk idr dpw y5 mtq
49 Nákladové úroky y yly 4 13s s i34 gp 04
51 Ostatné nákladové úroky 59 10
52 Kurzové straty 212 ol8 6s2 o0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l 81q 5 er6 x3x 9zy 9az g0e mdd x4 0ql
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k3g -3 duk -z q6s -r 206 -t5p -7o -mi -q5 -pbr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -w cxp -qu9 ylp hg nni ko hmz ar 1zy 7ej y8z b1 xkp ld tam m ubp
57 Daň z príjmov 6vm 8i sp v4 2vu sw hbv 1 qqc 8 skc 1vd
58 Daň z príjmov splatná iow 56 nb fs u9z 2q 8a7 wuj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 841 -104 300 40 567 13 478 -49 489 82 882 10 208 9 825 1 011