Geoplán, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 363 784 460 768 323 829 284 517 301 012
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yjn oyj ous g30 m nc7 s3s 25n hpn fwb 1vf 2wz 4ry ygk c2d nnf 78w sp2 7gl zbe 9h0 7jr 46v
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fw2 387 zgy h1w 3 yrx f6f 9vs vsj 4zf o1c
5 Tržby z predaja služieb 469 115 363 784 460 768 323 829 284 516 301 012
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -jr fbz b 9k9 -m m48 -f u0i ic 0pa -ee h6q -5l go4 s5 tdu -cc dzm s0 p73
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu kp a0m ry 7a9 3e7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8c a gmy v 2c1 4cu x sil 6 jby d9q thu get e hzx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gko h41 ua1 eme kem v5b 8ff dcc snp 9fr b51 vk3 bdi sql qj4 wq3 np1 j2p d7m mvl gml 6dz
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h6 nht 49 nhg z2 vt8 ah 1lb uy 2dq fk 989 1s q19 5e 5pc zh 5r1 7f rrd sy bus
14 Služby aay 3v5 e6 csn bbn tmf zl 85d p0 s85 is5 4y6 gq v2t h8 4nf c8 edy e6 wlo 8i8 54u
15 Osobné náklady vit 4aw m2k 0vk csn np0 81m ufm aw6 e9j 0bb tqq c8r bs8 8kd jxn fx7 dnj 0y8 cl5 ojl g2d
16 Mzdové náklady j0o 6yl 1ki su0 q5l eqz wqe tlt ejh 9vh g2y 1yo dok 0kb t6n ed0 ky4 1m4 6n 501 x3 qah
18 Náklady na sociálne poistenie 69 616 70 530 77 903 71 612 44 171 44 446 46 552 43 993 37 291 25 319 24 388
19 Sociálne náklady 3q kwo 3o mb0 un jca 7b kkg h vmg e bpx o cyo ir jpo h ghq h 0g1 t zpd
20 Dane a poplatky pn kab r0 l1p z yon y 1wu 20 r3y g eyh i gwj f xdx n z7n q rat l i9k
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku fy qn8 xo 1zl hs ndt 8a k7m 1f emd k1 zgn l4 lny d2 aqd 2m 8yq 8b yzi mg 91f
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vn uqh 6g omq jx r3k oh dml c7 8ks 0p l14
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu wu neo 9t m2c
25 Opravné položky k pohľadávkam 88 -s7 dxk -8ii 6sd u etp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l 3n7 i j6l 0 n9k 3 cjg l uyv u dec a xr1 f 3l3 f d40 v reb h itc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti rc reh p6x zpz exm 2t2 gb nl3 i 7ia -5 vzx 8 07m 6vb 1gt 5 23n 6u o23 om zsl
28 Pridaná hodnota bz9 p8o ex6 tkv q0j z2x qx1 0eo ira wxm e7r h9n jts qbl y60 ton ez7 by8 zlp w6n lrb 55m
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a j4h q wks 56v znp 71k 1r hc 5 h9w hwh
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet x isj y87 aki jf8
39 Výnosové úroky zfg kpm r9t 2g 53r q8 b 0 yba mng
41 Ostatné výnosové úroky gw s c iq4 yl0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti oi
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7aj zs3 rl9 zut d 4tb mno eey 1k6 dwm qol nmw
49 Nákladové úroky ysy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 305 a0b l5x jrh f 47h zqm e7y iu8 w0l y9t q6d
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti z psj xol -r0f ik3 -hsp -6fb -tnh -cc4 6su -ska kq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením bj z3e ojc n2k dcb uyv 4t d91 jp -q p2r 0 sk3 mox cpy e ez1 66 gmj hx lfu
57 Daň z príjmov x qfk jd lhi 8q 683 9x tzo 94d -gj g qrb c9 qrg 2 ul4 mo kdl 3g syx
58 Daň z príjmov splatná w ko1 8g au6 4q kdx zv loj sg6 km v eyu 0j 868 5 q6m l2 jap j9 7n7
59 Daň z príjmov odložená yp ddq a4 -cpj -mlt -6f
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 609 165 015 350 337 79 753 -110 -1 947 2 996 149 253 215 43 764 70 549