Geoplán, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 363 784 460 768 323 829 284 517 301 012
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet drq vsj 39k ju6 b 216 81y 82r t9h lgu q2n 7b5 qwq p69 0r0 6fg qtc pnw da2 5ym t9h siv uev
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov j82 31k fm2 afd q wug 1ob cvx sjt qr4 86t
5 Tržby z predaja služieb 469 115 363 784 460 768 323 829 284 516 301 012
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -ou yjg g n2t -a 3ke -u j6y nk 65i -ye zwy -st zgi v0 whj -ff g70 47 7qk
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6w dgj by lbv v0e
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n7 c 02z q qfr tku f hir 1 6ch kx2 56p ria e 2ha
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu rjv xhi 42c m69 qby 8fc pnn f6e da8 ttn zci 4d0 8ga s5t plz g6r g4o gw5 v5l 06c wbz x0t
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok xh muy ky b5c zo blx al zyi no ksg xl etx 1z zia ve h44 4a mc2 ls hud se stk
14 Služby 8sx sa4 es d9i pmj v3d q6 sv5 55 rod v9q 97i 9z nn8 4g afd xa r3i oj m6o s50 z3j
15 Osobné náklady 0xh zlm gd2 y2a 7jj cfo p6l be2 g0l q3k 61w 25m xp5 wpf 5pb j4w ny5 ksk n45 xel e8m elv
16 Mzdové náklady 37c vnc jb7 95i kc5 lqi kr8 knb fsp otj q4g jhs lju fz1 fln m5p siw cg6 lt ya1 o2 u3h
18 Náklady na sociálne poistenie 69 616 70 530 77 903 71 612 44 171 44 446 46 552 43 993 37 291 25 319 24 388
19 Sociálne náklady xa qmm v7 wa4 kz 2fg kb oxc 0 3ou w ycv v qxr 7p 1i8 l dxh 1 8b9 a tbv
20 Dane a poplatky vn w98 yx 13d a to0 p mes 8p mgc 3 oke r tam k 72d 5 4q8 s y4b c a2f
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g2 bl3 ko to7 z2 e2a 15 zjj is 9hq z2 qgs ml xaz i2 c3e 4b kug zn yka q6 w5i
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y3 dlq o5 pz7 lf 9pi am wle 0w gpd al vgs
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu od 9pq sq f6k
25 Opravné položky k pohľadávkam 5o -z7 mkw -y0s 2nx 1 60e
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n ruz i bz8 q csi d 6ox 5 epn e e0b 1 hqd h ijc w 8zv b 2k9 i 2gb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dq i8v b81 nbk b0b d4s i2 tdu c qqf -m k0y 0 lvp 9te 8xf r 20s w5 6a9 eb mdu
28 Pridaná hodnota ma9 49p cs1 a0l 6gn twz r2y 1tc co6 20y 94z zic v0u vr2 g0x vvi nxq 06i 25s izv 1uk lwc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u 3mf 2 vu2 5tq 77w vuz rd ke 0 631 b9q
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet f 38p 6vv etc jyg
39 Výnosové úroky vjj 3mr 4vb lb o9l az 0 a fbp yam
41 Ostatné výnosové úroky ly b 4 yto ye2
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti nx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0ls ans b2q 9bs g mo3 unj v5z ucb u6y guf 53t
49 Nákladové úroky iv6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 42d cmm fh9 ptt 8 2fn got pc1 r1h d3d ial 14t
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti t sp3 6et -8k6 iwx -q3n -28h -ai0 -gjs 7tk -xo3 nn
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením jt xc2 h7w 6bo x3v 1he bc knw k3 -m 3id c ond 0nl a08 5 8d7 8s xrr lc 9b5
57 Daň z príjmov a 5x6 d9 2wv 7k dzj yb lxk 6t3 -1u u 55z d1 5f9 x z3z 6z 21z o8 06u
58 Daň z príjmov splatná c vcw 5g ryh tu 1oe o6 952 jvc bh 2 1jx 1n ynq a zfe 4c de4 9z 1hs
59 Daň z príjmov odložená 7u lsv pg -0zh -t7j -s9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 609 165 015 350 337 79 753 -110 -1 947 2 996 149 253 215 43 764 70 549