Hugos, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
4988/V
Dátum vzniku
01.08.1994
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 31.12.2013)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 31.12.2013)
 • fotografické služby (od 31.12.2013)
 • služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (od 31.12.2013)
 • výroba vyhradených technických zariadení elektrických (od 28.4.2010)
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: - oprava a údržba - rekonštrukcia - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu (od 28.4.2010)
 • výroba, montáž, demontáž oceľových konštrukcií (od 3.5.1995)
 • montáž a demontáž strojov a zariadení (od 3.5.1995)
 • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V a blezkozvodov v objektoch triedy A (od 1.8.1994)
 • ručné zemné práce, maľovanie, lakovanie, nátery (od 1.8.1994)
 • veľkoobchod, maloobchod s priemyselným tovarom (od 1.8.1994)
 • zobraziť ukončené
 • zámočnícke práce (od 3.5.1995 do 7.7.2005)
 • realitná kancelária-nákup, predaj, sprostredkovanie obchodu v oblasti nehnuteľností na základe honoráru, kontraktu (od 1.8.1994 do 7.7.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
 • Marián Suja
  Vklad: 4 980,00 €
  Splatené: 4 980,00 €
 • Jana Sujová
  Vklad: 1 660,00 €
  Splatené: 1 660,00 €
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Marián Suja
  Belehradská 14
  Košice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.08.1994
 • Jana Sujová
  Belehradská 14
  04013 Košice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.07.2005
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998 podľa zák. č.11/98 Z.z.
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.9.1995.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve č. 1 zo dňa 2. 3. 1995.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.3.1994 podľa zákona č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka 2008
 • rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
 • SZ úplné znenie
 • Účtovná závierka 2006
 • ŽL č. OŽP-C/2010/04399-2 - 3
 • Dodatok č. 4 k SZ
 • Spoločenská zmluva v úplnom znení
 • Zápisnica z VZ
 • Listina prítomných na VZ
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Dodatok č. 5 k SZ
 • Zápisnica z rokovania VZ
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Zmluva o zlúčení.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Osvedčenie č. OU-KE-OZP1-2013/08215-4
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Zápisnica z VZ, listina prítomných
 • Spoločenská zmluva
 • Dodatok č. 1
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka 2003
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
08.04.2021
Domény