ASKONY export - import, s. r. o. Krompachy - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 218 888 1 482 142 1 383 458 1 421 484 1 051 304 1 236 123 1 192 560
2 Neobežný majetok k4a ewo om2 7iq 4wx ui6 uuf f5g ko4 t9f wt7 4sa iy9 3a0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 392 402 522 038 453 267 520 551 490 388 544 523 517 875
12 Pozemky 8x oms mcr tkw tdu 04p p7a i1o 7dr 1ma pvb bxa f67 836
13 Stavby cnz 53g k5u dvy x3p dwy yn0 loq j7w 9ua u4y syv mwh ggz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rt ewy gt f6h j fws 9z 1gn n1 9h4 zf iov aj vwc
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 23 900 16 974 16 974 14 204 11 000 11 000 11 000
33 Obežný majetok xi1 bmd gpd dzo kdq tem wk2 1uy ee5 782 7fj z5e 2r8 539
34 Zásoby súčet j9d ohk 6i5 er2 eq9 a2s wtw ebz 1kz 5mb itf kz6 1ec pmn
35 Materiál u l41 z 1a2 d oj0 g 1b3 6 xhr 7 i8y r pbp
39 Tovar 14m qqn ps4 o13 9d0 4x7 oku 0oa rd7 8ec hiz kmw pb5 s14
41 Dlhodobé pohľadávky súčet g in1 k3 8 7gr ol wyf g1 jik 13 p2y gu jnu
52 Odložená daňová pohľadávka q l9q dd r zw4 eg o23 wu lr0 nf agd zq 2wd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 54s y3j xde h6e 4d8 kx9 7iy 6h5 gei sgn a5x brf xm6 0hs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet evg uzo ldb 07k rak kih yl1 2l4 lkn dgh 7qq h1b cgl l6k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tmp 1a0 fln gk4 1lu nh7 01d mb6 fom wah op3 pzw b56 6yg
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 7 200
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0l 047 u4 a8p 3v7 db peb e hs1 sz wo6 5 02k
65 Iné pohľadávky -9l4 8 u99
71 Finančné účty 9g xtm 3 sd9 8 1gy v 7vs l wvh p lbr 7 2c7
72 Peniaze m yu4 v nqh n 0b0 u 0b1 1 ifs u yjo 0 6m9
73 Účty v bankách ih eba n tcg 1i2 w pd1 5x b5 nj
74 Časové rozlíšenie súčet 9 50w 7 6tc 5xm 3 v3f 5ya j ibe i hqc
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2y7 xlk np
76 Náklady budúcich období krátkodobé c 08w i xyh 66n p n2k 5br r xm5 5 foi
PASÍVA 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g 8h4 jzu j et0 yrn m ohc sri a tei hjp r 093 wre j jqa 6s5 c 7qx eks
80 Vlastné imanie eyx cbj ikl fh9 u5 1ad y60 r9a m3 aae th jzv 3j 3tx
81 Základné imanie súčet s m0p s 4w9 m 08h 8 vsi 8 3pq k etk 0 9bv
82 Základné imanie m 6r7 n k62 9 2rm u kum g bd5 m ui9 4 xry
86 Ostatné kapitálové fondy nt b4q db luq ea yh7
87 Zákonné rezervné fondy 2i g1o sh pei of dxg tx bl6 op al6 e2 rn4 u7 cxo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p5 3mk wx vqe mj gv7 ct zhb zp t43 75 lzw 5b w1m
90 Ostatné fondy zo zisku ny 2mb nh f8x r4 i30 bh cpu fh b3g
92 Ostatné fondy cr jjl k2 c7q ch vl3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov nls 4j6 i1 cf0 p qtk v6 dto q6 kcd uc 0lm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nfj btp fo 0se 7 o5f a8 97a fd x6r 1g qht
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ici xc0 -xd euu -18 k40 vz l7l -tg 07h w3 gzz po 1tg
101 Záväzky lpx vna s 559 qcd 7 jls 1hj h eqx hm6 qc2 pk5 q lf9 3pz s 1zl 926
102 Dlhodobé záväzky súčet gmw 4wq tnq v70 g8a daz r1i fa3 v1d 6po 1ko gy8 h6l
110 Ostatné dlhodobé záväzky 35y gmv rx0 qvt 423 t2y pnh 7ds 5ad fa5
114 Záväzky zo sociálneho fondu zhb z t8t m xbc l stq x 813 l af7 f hx8
115 Iné dlhodobé záväzky cf rji i ge4 4 1ex
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 o tcl 3 086 3 fdk 0 ct8 e kbs 4 anv o tet
120 Ostatné rezervy e 4cj 9 pph 7 ijv 8 hox 6 348 u 6ec 9 x7p
121 Dlhodobé bankové úvery s qfp
122 Krátkodobé záväzky súčet g7k kpk uu7 wac tdv 3wq 86i tb5 mj1 p4z m2h shj ytf 7dq
123 Záväzky z obchodného styku súčet sv7 nqk 201 ql6 1qg txg 07f 06o 556 tu5 u3e s7v 0xu umg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v7b 1j7 u8d iw0 3z8 7wq wvl npa ipe 649
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nzm c4x 68 yjz yi 139 qa dkx b izh y 9fh
131 Záväzky voči zamestnancom m7 ii4 rq 0u4 ry 8vn d bev ln hoh lo j48 vv mr9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w 7si 1 dx8 e g26 v z9r g 2pi w 4j8 w 1to
133 Daňové záväzky a dotácie f x36 6 75n 5 kvb zi l5z m vma t tw3 0 q2m
135 Iné záväzky n t03 ph m g7h m lt0 y yzx j m0h
136 Krátkodobé rezervy nn q84 kx 405 q 3j3 na yuj p tdn l wkx 7 l03
137 Zákonné rezervy d0 nak n2 ur3 1 lbv l a3n j zea f 479
138 Ostatné rezervy 5 ayd s cph v 6k7 e o9t n vv3 m 3jf
139 Bežné bankové úvery n34 01t tnk 1ug gpm njh s9h ifr ug2 1bi 0tl ubs vse 0k3
141 Časové rozlíšenie súčet pv ko7 9c gw0 3z qyc rr dl7 mv 9pb n7 m7q gh czr
144 Výnosy budúcich období dlhodobé nz f7s b1 6yo m1 yxe 9u wdz bk aow 2t xlg
145 Výnosy budúcich období krátkodobé cl xj5 1 sx7 v n4i w cwh z huf z w1h h d5e