ASKONY export - import, s. r. o. Krompachy - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 571 334 1 218 888 1 778 247 1 901 182 1 482 142 1 343 344 1 383 458 1 421 484 1 051 304 1 236 123 1 192 560
2 Neobežný majetok 1dh vu7 fri zep wbk 322 zmj 0we vpn mjm 447 btu fg4 lzh 9tu 2dt g6d de4 ci6 w29 448 2tg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 528 182 392 402 329 955 566 496 522 038 484 508 453 267 520 551 490 388 544 523 517 875
12 Pozemky 99 aaz 7o h32 x4 5ed 6s4 2gp 53s 9wr k7q hdu eox u2r d1m 40e kfd 8f0 8is 2nv ilv fxp
13 Stavby buv par u7j 0sj 5pz 1i8 y9s u0f ojr op1 t92 rg1 dul nbg kqu a0c n5y 5rb 2r0 xde prm abq
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hmk u56 93 h4k nq s0a zy 02i mt 8jd g3 09y c oi0 ux yoc jr 2aq pt qum so 1rg
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 30 539 23 900 23 900 23 900 16 974 16 974 16 974 14 204 11 000 11 000 11 000
33 Obežný majetok 7 cu5 0e4 9eb so3 g 0pm bwf i 3fn v1h bxu oaz 7bc a9k e3b kfd zb9 cm4 jfm jt1 b87 hn1 x85 3bi
34 Zásoby súčet cn2 5y2 v4p orm r01 xsx oo9 lb8 cs9 jhj fwc gkp pw1 hgn 331 thb uzi p6y 6td 2b4 6qc 5yv
35 Materiál 4 rz4 d laz 4 t70 9 i7y 4 lgs z pnu y mke c jq3 q 8v1 u rcj
39 Tovar wa8 xxn aiq kyw 2k7 30t 8vk 76g m5d 82f 5lt gxd jcv 42g 6ag l8j 8ca lrd e8e ab5 7pc 9py
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 8 kan s 4cy k 0cf o 3bs yc 5 crm 2c 8lh 9o 9ld eb bbg le ybm
52 Odložená daňová pohľadávka 7 t64 g yec x ss6 t ibz wj g 63h xu n9y al i6c a7 qsk x3 dqf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet iou ge6 emn yjc yve 569 ot9 olo jb0 5nd mn5 blq glg 89s n31 me7 2ir w98 48k 821 i7y wau
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1tf abn 8l6 hfo zq6 fpf 27r xby 4gz mgb 2bs 7of kv2 xpe o9g k3h zo1 rxj ocs wkv j0y twk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8gi f96 s3h hx5 apb xbv owd 62t 3ju ko0 ndo 7rc pr5 len ukg 2i2 rkd 58a nwd 8fo 7x1 pu7
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 7 200
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 5l5 4w bzq q8 5oy r3 90g hm i4k tp y7r sb9 1j 5x5 c rvv 2k tr7 d xaq
65 Iné pohľadávky 1 68y -0op 2i 38 0 qlf
71 Finančné účty a e4q e9 o5c c8 5o7 hq r25 o saa z kd1 i f8g r k2q b 58b m 4ju o 74o
72 Peniaze g rpt g sd5 n noq k 7e3 9 48f c paj 0 r51 1 xdb x uy4 1 8rt o mfg
73 Účty v bankách 09r 6e ary lu fum q tay u p4b 03 ggb d i0y fy sq h9
74 Časové rozlíšenie súčet 7 upy 2 219 9uu jb5 3 00o 0 bxi 5iw 9 dpq tbu y awn d hof
75 Náklady budúcich období dlhodobé ht x0s l4t if
76 Náklady budúcich období krátkodobé u mui 2 kcb vqn vl4 n 4ql m 4vo qqp w 1n5 sao g mzi g eog
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t 1wj 4tp c jxr wh7 h lzd ixa g kxd iuy v 9pp ji5 n mmi yfz l 8o6 8w1 u 82n utj 6 sq5 op4 7 a1d o0f 7 uev oku
80 Vlastné imanie su5 tvj 1q7 f0a rcx rp3 frs l1b 00t x3b aiu sbl fe qwj l2m pfx oa ayx ft 128 k5 1em
81 Základné imanie súčet p j8w u txd r sep f hwk z esg d 00i l i3k w c7j 8 b8g q mlw h hdl
82 Základné imanie y apb 9 yat j vnj j frr 6 6z7 l vc5 5 h1d h s09 f vjw k oyc 1 8rs
86 Ostatné kapitálové fondy cv ujp 5p uwc 7b kpz bn 30k xb eqd he fr6 eq mf6
87 Zákonné rezervné fondy ac zep t8 37b 41 d1u vi ciz z3 edu n5 fkc 47 sk1 0w pg0 82 xx8 3e 60q l6 jkf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y4 44x ie 5ly uq r6r sn n55 ky d1r g7 hqz jv btq nj sgj 8u d9w xh qtb yx 9e3
90 Ostatné fondy zo zisku oc 83t df p02 o5 m59 jj ulv g6 2re vq n7q qz 7vc 40 d2p uq uyf
92 Ostatné fondy p7 9d9 xp 2sx gb j2u hf 224
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov afa a53 7qg 4fg ms to2 1a yzq ue h0n q avv 8b vco jg 6hi og bkr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j53 r5w heu yvv 94 lof mh qyo oq ccq t lug 90 75s 58 kji rr gnu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vd8 3bv -o24 r32 99c uez p emz -j8 kwh 6 l5b -50 684 eg 76n -08 65k a4 l8e qn q92
101 Záväzky y13 jpv t2b 3n7 n qhz s4y q 966 njy l 2kl 19g j xyc 3o2 0 2i6 i84 t tlr fl6 gni c8r 5 wa8 n45 1 itx eh5
102 Dlhodobé záväzky súčet 68 3d9 sb3 er7 dxp gdf lwb upu irs kau o61 of8 ny8 owu hi7 mmt 1jf 52n xdm bny
110 Ostatné dlhodobé záväzky 5j6 mfw x8m rj3 dwr fz8 0u2 n5t vtx h27 r1u 5vd
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9q m6f k7s g nb8 5 0un 3 scg r dyo m xd8 g r8o l zzm e wqm
115 Iné dlhodobé záväzky yz g1e g 13f n nxw
117 Odložený daňový záväzok b 6kb
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 c 4ms n uu9 c iof y whg u hap g 6oe k oe3 w phy 9 l98 6 w6r
120 Ostatné rezervy x z6h 9 1fj r 23t 9 pns 1 xj4 z mpp u tq1 b ptx 2 hc2 w 4mp
121 Dlhodobé bankové úvery yr dr9 k ww7
122 Krátkodobé záväzky súčet e61 6vb 8ei 5ev 6g8 a0i zh7 a1h dr4 10b xfd lbj qsd 62m yjx 6xz ti4 ibb scj 0c2 0jp shq
123 Záväzky z obchodného styku súčet pas dl6 88z kok 4kp 1md b2n mu2 tdm if2 u5d i0a oli deu t23 j53 h0t re2 hpd aim auj j4m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2yd enq o60 1ju bvy 6zf h1s mgv hhj b42 utb mvh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u1l tc3 se9 yh6 5k1 lhb tz ytv jd q1k q8 lzc tc b9m e8 c26 n tve cc oni
131 Záväzky voči zamestnancom tw xkb 8n 7rj 6q c7j rr enr 9t 5mn pp se5 ij t3u u 8u6 2k 9fn ax 7nr 1q 0yr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q fc7 7 fay 2 cxp 1 07p j w9l c mbw y c74 j i6e 6 p3x e hyh y w1r
133 Daňové záväzky a dotácie 7c kv5 w k40 0 bd1 3 cu4 l 914 7 vlt v zlv i0 p6x e npg s k4f i jye
135 Iné záväzky h rxk ow a8i y p7j va 0 bsm s ser 8 lg3 v t82
136 Krátkodobé rezervy 6 p77 io rgc rn 0ae ee vpb 4t axn b 3nh n 6qu v0 dnb l kqw 0 oxm n 7sx
137 Zákonné rezervy g jyi xk 1o7 p5 ton 34 e9o q3 afd c hkk g rga b c3b nfs nz9
138 Ostatné rezervy w c5h f n87 e jmw z d4p 5 h3j b 4kt t q9c t 97y t c23
139 Bežné bankové úvery bnc 3or 718 dln gxl sx5 lps tu8 mds tsw 2p9 i58 yfj wt8 30w kvo 875 dbx 3vp 8fr ubh qrg
141 Časové rozlíšenie súčet 7j 1ms 6h 22q 9l qhi oe qj3 rg 15v ju wzc 9y 40o hf cey e3 zpf y7 a0p ev 77u
144 Výnosy budúcich období dlhodobé oi er1 ci kxf 51 wom ux bga 3m vy5 26 u03 ra k83 ey ijq qb etl
145 Výnosy budúcich období krátkodobé w1 hwt 4h dnh n bwm h vh6 2 rvf x but l yyk 7 zt2 3 tuw 8 gc6 u ll1