ASKONY export - import, s. r. o. Krompachy - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 640 999 3 275 666 2 206 775 2 843 292 3 494 592
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet z goz rsq 8 6m4 sis g 4dv q8c 7 mzc 0y9 d s2f j5r n ga5 8tb 8 1g0 5wg q 4fq o0k 4 p40 dgw j lw6 m7v h 4st lvw
3 Tržby z predaja tovaru 8 y5e 3ie i b6v o5i k l6r dsj r sov 55o d e3j plq a eqm ywa n v2g 1xy r rzu ug4 2 nap fve f k00 07h 0 ie5 syk
5 Tržby z predaja služieb 59 251 69 778 80 016 104 450 109 166 94 862 94 137 109 525 80 101 85 371 106 478
7 Aktivácia 9 om9 ru 3cu 82 c25 gy kif 40 s1g k3 g7t p4 scx lb z97 s 62h dj 8wd sg d17
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu zz f4 s1j 6vu jx5 qq 4s a 6j7 s mcg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1p gtu a6 ueg x2 w8k xw qoy h6 sxe g6 0yb 4g c6e nd zix b iip 3 r5a g 6nj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3 wps 3ch f ko5 0s2 v dbu 7ha i 16w db6 3 dnn 2ry 9 uni zpd 2 si2 1a5 4 qsr j4z 9 egj y4i x f4s yfw 5 lbg bhz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 853 316 1 755 108 3 264 678 3 144 586 2 915 567 2 351 151 2 187 898 2 669 461 1 792 680 2 318 662 2 892 338
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hx 8k8 6g 8ne gp tx1 xjs gr2 qp bhb eb 989 ta 7do l7 n40 4m tdv ct zv0 cx znj
13 Opravné položky k zásobám j7 -h4d w7 lju 9 hoo -px 8xj -1 fle
14 Služby qlf t54 zc ny4 fzu glr uco x06 6j vrd 04 t4f w8e x84 y08 2vq ul 69n c4 ytd xqu w85
15 Osobné náklady j5z k5v 8e4 h73 mj5 obj d7x tfd 0m2 q59 a7e 9dr ncr 8pm wg5 2xz wwz irw jg9 swh i49 65y
16 Mzdové náklady ln5 f4j bel vpa a4w jww ixt xwr wa9 ur4 eci vur tun x4r 9e5 1cn fx4 pcr qru 65w 971 86d
18 Náklady na sociálne poistenie 59 118 54 937 64 744 73 181 65 423 65 867 67 569 72 783 49 621 64 993 76 566
19 Sociálne náklady u cs3 t mmc k 32m x1 a0d rv kcy pc ppf y2 499 cw hdr d joj e utp m5 s84
20 Dane a poplatky e hud ur 05z 9 mog j 7f1 uf sks 2 dnb 4 m3o lg axd 6 qik m p0d l s8j
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ssh 4tf vu qo7 ja an7 zb cfr 7h ixu dc ji9 6n 6t9 s2 wj6 d2 i24 zv xi5 2p ep4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l0 2qk 1i h0y a6 2ss cz 5o4 pq sov px er2
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g bkf 9n 9ei
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0 7aa y5 5gp b22 r6g 6v a4
25 Opravné položky k pohľadávkam bg z2o 1b sdh -h0 0gb 2 ide -w2t -8b xnh qs gaj -47 14n c7 305 7 5l3 qlu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2n uk2 5 qhf f o jn6 w 7ha 12 0fw b biu jm hve v yom l 7bu 1 kba
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z46 1a3 -hag ekm vkb 82z 7t c87 -c hcj k7 wag -aw nav v8 2yh -h vg3 14 e22 yp 3dq
28 Pridaná hodnota r35 tjc 52o yhc 8b4 qmy ksd tsw roh cdb 6i3 uwq 9ur b5q baz 8fr 48n 84x cru nir hr9 a0t
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu xt poa h w2b rg w4v m0b tdx oav c0y w1l bk 6s
39 Výnosové úroky 6y1 ep ep 0
42 Kurzové zisky xr 58u d 0di 19 rch ms0 tgl xov duq sxj ya w3
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti yx6 7uj
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3f ffa lh sh7 yw 316 j8 xah b1 iwt 7v ln9 gj cfu zm glm 5h dl8 lr 7y4 tg 0m9
49 Nákladové úroky 74 3np o3 eqy yh 5xw uy l1o yi xb1 le mn7 8x vdl uz i3x qr f7e r9 mwn 76 3hx
51 Ostatné nákladové úroky fg 85q kc 305 w9 9db oj ixx tv m65 dz eoa
52 Kurzové straty 3u 8l8 i qf9 9 rom d jpp 8 aiv x bpe ro7 sb4 msh qwv b7r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 uxr w hk0 h nmc n q5x 6 v6e 3 ben v 9hb 0 0jy l lzu i keq j anj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g2 bn7 -o2 dem -4m d22 -0w fxc -5v 72j -gf evk -id 4mk -y6 5c0 -9d y5j -uz igu -d3 ugw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ehm efb -8cc o5i crk 14j -8 0h9 -a6 ta1 x a9p -r5 sxy 12 ezp -hr h9v m0 6bk tt gj0
57 Daň z príjmov 9d azt -vlf j6 yp4 -3 pa4 m lfu m eck -x fvw h 657 w na4 v lv2 x cdg
58 Daň z príjmov splatná ph z2u l edx -a ldh mi 7 rwc
59 Daň z príjmov odložená -5 ask -jz9 i ek8 -gl5 p 0eq o hhf -w m4h -1 2fy 0 ye2 d pa3 l x5t
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 110 801 -121 835 123 751 4 836 -50 500 3 726 -84 436 57 135 -42 715 32 826 13 979