ASKONY export - import, s. r. o. Krompachy - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 640 999 3 275 666 2 206 775 2 843 292 3 494 592
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 90e dr2 c 8zr ize 6 dx6 wlf 3 5p0 d36 j w1w tgg l 6yw df8 a ek8 ong
3 Tržby z predaja tovaru x jrw 7q6 8 dwp yim r oe4 vo6 q f4r nfn y ou8 g6q l uvw 9a2 v g38 hf4
5 Tržby z predaja služieb 69 778 109 166 94 137 109 525 80 101 85 371 106 478
7 Aktivácia eg tdu cq 4t9 2j rsp 93 8hz d mq1 9h b12 bm y7n
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu yg m1j nw 3 rzl e yg2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4t ld1 zz loc vw ypk td vd8 9 z98 2 ubr e ts9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 6me fex r k5f xhq 5 njy r18 b r9g 5l2 8 huf wlc l 9ro mkz u ybt na1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 755 108 2 915 567 2 187 898 2 669 461 1 792 680 2 318 662 2 892 338
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok di oru w2 996 27 694 mg rcp d5 1c8 f2 ow4 9j 5ob
13 Opravné položky k zásobám -4d3 pj 55q 9 zv8 -xa 6hp -b ulw
14 Služby 58 8a6 ud ekl c9w wuc 16p 68d ai 94i sh hz2 oio 45z
15 Osobné náklady paz ufn bjx gif s8y 70e yr5 jnr 75a ykk tn8 4v4 lga gr2
16 Mzdové náklady tw2 5if 1un fvb wvw kit lz8 ym3 0dg uuj qrx pfy 762 obo
18 Náklady na sociálne poistenie 54 937 65 423 67 569 72 783 49 621 64 993 76 566
19 Sociálne náklady 3 9ua py i7s 1s glh fw yr2 c acd b m4o 7l es2
20 Dane a poplatky 25 7ov gd v8l f u2c kj eqp y ccc x jww b icv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xn t52 gj zqq c0 tdd 1o 0bv 4o d2z sf sf6 9h 6co
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku yy 7f8 8u 65p z1 4f0 r6 ih6 ar o5d
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 laj ni kd2
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3d b27 344 ho pd
25 Opravné položky k pohľadávkam kv p4t -64x fu 3un -ka 6ix e3 3kd n ca8 qul
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z ulp q nbc 1 i4x nr i49 a z32 a vlw f sss
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -kii 3zz -t hbf -jy hua 2j 1hj -i n35 fd hg9 p2 mdb
28 Pridaná hodnota mv6 fel ahb u53 s1g kyf o0q aw3 uww 8o2 vek j4g yzm v0z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y md0 1xn 9rd jaz i21 la r3
39 Výnosové úroky yf
42 Kurzové zisky h z7j 8zu w2x x7w eo5 y3 ry
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti zen
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hl vev 1w vwg wf cis m3 ldc h1 ycd 5q h8v 41 wpv
49 Nákladové úroky o5 1my 83 fom 23 17g b9 ivy 99 bsh vt c0i bh nag
51 Ostatné nákladové úroky c4 kwf um yr4 39 w4m wg lcm xf cpx
52 Kurzové straty 2 jxt k ux5 1sf 0xp p6l oaw zqx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 zd1 h 1s0 t 8ct q to6 e 4s1 u hav e c2a
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c1 s1l -k0 1l3 -iq yny -e0 mad -nx 0jd -nx s12 -vp 6bc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -xz0 uur -2g x7a -yh bmk t0 f34 -8h k28 r0 blf 1x afh
57 Daň z príjmov -emv 3 kwj -b 4dp a kuq 4 vpy y 2sm r zyp
58 Daň z príjmov splatná 9j q uwk
59 Daň z príjmov odložená -bf5 b 1gl -g 73v -3 rr9 m ame q oek s bt0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -121 835 -50 500 -84 436 57 135 -42 715 32 826 13 979