EKOSTAVBY, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11236/N
Dátum vzniku
06.10.1994
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • organizovanie spoločenských, zábavných, športových a kultúrnych podujatí (od 26.4.2000)
 • organizovanie školení, kurzov, sympózií a výstav (od 26.4.2000)
 • prenájom športových zariadení a športových potrieb (od 26.4.2000)
 • nákup, predaj, prenájom motorových člnov, lodí, vozidiel a prívesných vozíkov (od 26.4.2000)
 • prenájom rekreačných a plávajúcich zariadení s doplnkovou službou-obstarávateľské služby spojené s týmto prenájmom (od 26.4.2000)
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení (od 26.4.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (od 26.4.2000)
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od 26.4.2000)
 • reklamná činnosť (od 26.4.2000)
 • prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií (od 26.4.2000)
 • pohostinské a ubytovacie služby (od 26.4.2000)
 • pozemné a inžinierske stavby (od 19.8.1998)
 • vodné stavby-výstavba vodovodov a kanalizácií (od 19.8.1998)
 • inžinierska činnosť (od 19.8.1998)
 • projektovanie stavieb: (od 19.8.1998)
 • vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby, hydromelioračné stavby, skládky odpadov (od 19.8.1998)
 • technické vybavenie stavieb-zdravotechnika (od 19.8.1998)
 • činnosť stavbyvedúceho: (od 19.8.1998)
 • pozemné stavby (od 19.8.1998)
 • vodohospodárske stavby (od 19.8.1998)
 • činnosť stavebného dozoru: (od 19.8.1998)
 • vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby (od 19.8.1998)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 19.8.1998)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 19.8.1998)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 3 zo dňa 5.10.1999 k spoločenskej zmluve (rozšírenie predmetu činnosti).
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.5.1994 podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5271 Dodatok č. 1 zo dňa 25.4.1995 k spoločenskej zmluve. Zmena zo dňa 2.12.1997 spoločenskej zmluvy. Dodatok zo dňa 28.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z..
Uložené listiny
 • Rozhodnutie spoločníka
 • Účtovná závierka r. 2005, výročná správa, správa audítora
 • Účtovná závierka r.2006, rozhodnutie spoločníka
 • Výročná správa za r.2007, správa audítora,rozh. spoločníka
 • Výročná správa za r. 2008, účtovná závierka, správa audítora, rozhodnutie jediného spoločníka
 • Výročná správa za r.2009
 • Výročná správa za r. 2010, rozhodnutie jedin. spol.
 • Účtovná závierka za r.2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Výročná správa za r. 2012, rozhodnutie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.txt
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.txt
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Notárska zápisnica N 648/2002, NZ 629/2002 - dodatok č.4
 • Notárska zápisnica N 649/2002, NZ 630/2002 - spoločenská zmluva
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r. 2003, daňové priznanie
 • správa audítora o audite účtovnej závierky za r. 2004
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
Dátum aktualizácie
05.08.2020
Domény