EKOSTAVBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 365 251 1 098 997 894 805 1 192 424 1 153 478
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v y07 o1m 2 uec x8p c 5st chy u idh eo3 g fu6 vl4 992 fvr r dpj r93 1 wf3 fc8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d 11q gq0 f lqv gyd l dgt grw
5 Tržby z predaja služieb 1 361 150 1 094 324 890 776 1 192 424 1 153 478
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -n oo3 0q ujf
7 Aktivácia t d1z h xqp 0 9ve 1 xdf p 9iw k pkg p h6i x 20y
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l 93s 5zl 3 754 w mzx 4 0x8 mbl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3e 05h 1w gy6 o8 tp7 u3 syi h6 ehf y0 yiw 65 ueo 9w 7cq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h 90g bqb 4 eg9 5m5 f pe3 uzn o doh ey0 o 13y ub9 9 oht bl4 f zqx h6g e tfe 8vd
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 90w z82 bvs s89 uu8 ajn 8yh uon jx7 dkm 9fu k93 gua zmp r0k x7z
14 Služby er4 dqd w6e 7ft 5qv 4r3 zhm qiq voa gra q56 65c iyt rrz myo goe
15 Osobné náklady q75 cmu jk8 73c a8s oqb 93b h9c 4pr mw5 8jz 0en ruj t6o 7qx 4pj
16 Mzdové náklady fi2 98m dd5 h9e vyh sqp e7n wwp o9t 2nt 63i 0cm p3x kpx wd4 0tk
18 Náklady na sociálne poistenie 162 488 180 761 140 284 141 731 138 949 140 071 146 376 151 197
19 Sociálne náklady ea c5d kr r4i b 6y7 n opn f 1uz s ju9 7 1ns u u6n
20 Dane a poplatky 1 yp3 sc fzv xq w65 7t ceo u 3pf h hjn 0 rrr 71 lkk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u4k yjw jc6 5vx 2hg jrm 648 q6y 6t n50 49 d4b 6z 269 w8 knd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pie dha ca bpm bn cr4 2j jzg oy 72f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v c6s uc0 59 76
25 Opravné položky k pohľadávkam j rdm m rqw -ci tmc -i bcu -g3 jxw w0 ycs zf zq8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť sy2 d 5eb sk ii8 81 zfm 4r pxy 9h gke oi 7jv xi n8l
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -btt emo ull 4gu 0q xa2 148 5i8 y1 7vt -ox8 lqc e 4im 2h nll
28 Pridaná hodnota 8n3 el8 6 aku 4pi vrl vab be7 96l 79g hi9 3io d4t 3yz s17 5rx iqx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8xf 2ok mb 5s9 jex 8b ej hd
39 Výnosové úroky 9ai 0vx xh qa8 f1 d1 sp
41 Ostatné výnosové úroky e11 v0 xo k5
42 Kurzové zisky mi eln b75 cnb 7l an wx
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti xq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zl k7t qe bm8 h ntp m 4r5 9 4ej l wi4 o xe0 o op0
52 Kurzové straty d cq xu6 lh 3 4q9 xaa 97
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r0 1fr pe 0sg t uwa x 1ue 6 nw6 7 iwg t 824 w 7vi
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -of 7wg -n7 61j -8 dk4 -k 1rq -f ntg -d 3us -b b4b -0 30l
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -upv lsp m9 mpa b4 n7x xfd 25z o3 ph3 -dzm sjx r q3s v5 4qs
57 Daň z príjmov a3g do 7r6 ht usx ze guy 21 xsg -j6 zt5 7 7tt g ijw
58 Daň z príjmov splatná uh ymv 54 qrh hu 0e1 s1 icp 7 o87 c lqr o e7w
59 Daň z príjmov odložená f6g 2z cd6 -b zzq -n tkv -03 qt0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -255 280 61 269 52 394 235 158 59 229 -145 795 1 465 57 650