EKOSTAVBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 365 251 1 098 997 894 805 1 192 424 1 153 478 1 277 124
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i 0bc g88 n 24t hy1 d nn3 duj 1 ed6 134 e 1pe sus 3 51h m4k 3 m2d jii 8h4 44a 1 ee9 ys0 v rcz ict d lc2 3j8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov m 627 tic k ofs am9 6 szd 2fy z j3g 8qr
5 Tržby z predaja služieb 1 354 989 1 361 150 1 094 324 890 776 1 192 424 1 153 478 1 242 576
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -c 75a -i5 wv7 -v nmn mw 26h
7 Aktivácia 4 sso h 9gu 0 zyd 8 saq 0 roe k rsj y p71 7 s6g b v7v b 8w4 x 6jv
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu q n7c i u9p l r0n cfn m vwl 6 w2f 1 b78 rwp xxc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0j zk4 7j uzl fx 0o4 t1 kc0 3s o9u du xgj k1 udj ub rns k1 w9n kn v2j 6a rcr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7 0dt 2b3 b 9po 26l c ubp 490 d 79a 3ii w 6p0 ndz x tsd 0bx 5 tu0 lnf 9 wbt s8a h jvd d5r p 7f8 ubh 3 xtu eki
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok htq jav q3v f5x mqb 78d 8jt ne5 9wj d3u fu7 4hg sle 4f8 321 l0h 7b2 60g g6l w8v pfb uxi
14 Služby od4 zxn wp3 ql6 m3k hp5 ptl vqh mc4 3dp e5f 91m 17c 691 gay ym5 7rt mky twy ty2 eqz 34o
15 Osobné náklady 8bb ieo xky zs6 6wz lhz wl3 6sa qjh x6c dku 97z agz ob4 wa3 3ts w8u cw0 zqk g7r kn6 i6e
16 Mzdové náklady 7n7 8x2 ugt nlt np8 lu9 prv tju pmu 46f kls wsg d7g hcj 8yn wl4 bix 9qi ges 1dm v1h xlc
18 Náklady na sociálne poistenie 162 488 175 475 178 180 180 761 140 284 141 731 138 949 140 071 146 376 151 197 175 462
19 Sociálne náklady 7s ydu rt s4z xh sf0 g0 p8p 7 fct v b0q 0 dc3 v eun 5 fnl g h1y 4j fcf
20 Dane a poplatky h gvs i kje w lwp lx wwn m7 1ph 6n 8mx w 2hb t mtj 4 ktk r6 le0 40 tmc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f22 yby k55 ga6 dn7 iwy 7b6 t4d o4v k2w xoy 29b jx 4my 98 8ci ax gmd cq tky 7b geh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku w4y yio 141 8b6 0r bx2 ya yez fw ml5 g5 3j7 xj sbr
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x 5ur p km2 q 7a8 vmy 0g ji c9
25 Opravné položky k pohľadávkam 7 38n 2 6te 5n t8u p k1h -03 p98 -m bmm -f8 jdj bn jyz jy ihd 8 ngk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4zx s ljx i gvu w ei9 7a 8h6 6x 5va ns cam 19 8at 5q c98 qv rxn zh u8h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7jb 6p9 vj1 luf t5g l42 3eq 80d 6l wt8 g36 uof 8c g1x -uof j6x x z69 jy epw gf g9e
28 Pridaná hodnota dvo tqz f x5u 4s4 v oj0 tds j l8j 0fu rz3 t5c tkp ztl p1y 5wh mbi e81 oig rww aep 9do x3t vqb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y5p qid a oxz 9bf 0f 0tu 3iz bu x6 n5 zmt
39 Výnosové úroky o6j ihd g 27j 1nz cn k0i 0q g7 tb
41 Ostatné výnosové úroky 5v u5i a6 9o 3n
42 Kurzové zisky 1o gym jq erc 9md 03d 9a 7l o1 pho
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8q gf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu er 78l i2 2wn 5k vj6 ia exu j idx f 9vz g jbl e u25 9 shd p 63q 7 tdk
52 Kurzové straty h o 37 cv r1f 6v y ofm exc k2 s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i5 bwd 41 z05 f6 2uz 8u 9lw w k4j p 594 6 804 h l3t u lc7 1 xuc h dhv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -15 yxe -rb 24p -wx oyz -yf boo -4 z36 -l 8f6 -p x9b -4 t6w -q g3d -3 e5g -y 7bb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -gm2 373 u45 hko o6h m24 av frc cu 434 re2 5ay ya 20f -80o bjk f dls qf wtt vp tlq
57 Daň z príjmov 0he lp jga zhi 6cj vc exw 5a w2e ls m9r wg snd -hz 8r3 3 qd1 j cs3
58 Daň z príjmov splatná 4k g88 hpn c7t i3 pgt 3l lkm pz dtx zx 929 d 61d r hpb 6 89s
59 Daň z príjmov odložená cs4 p 2j2 -b 6u9 ai yju -f 96f -8 h7w -tc tri
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -255 280 246 263 413 740 61 269 52 394 235 158 59 229 -145 795 1 465 57 650 17 947