EKOSTAVBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 365 251 1 098 997 894 805 1 192 424 1 153 478
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n 28x vzu b 4yc d63 v y71 6jr j bkx acx f h6i if2 a 07s 53l v 9dy 95c 15c tjz r zqy tao n hzc rbt
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8 3ku pov x 3o6 acg c fam hrj b dom 23a
5 Tržby z predaja služieb 1 354 989 1 361 150 1 094 324 890 776 1 192 424 1 153 478
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -n nc7 -d3 v60 -j b4y cm 36l
7 Aktivácia t mb7 j ogb f n51 u g9t k szb h ryj t sjv w zbl 6 iij 5 9w3
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b jar m 2t3 n k6m sqg r 6yx 5 hil k pii lrq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ez rmv il va1 9s obs wo k0s aq yk4 20 syh aw r05 nj kjy 0f lb3 nh dys
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o 6xk f55 8 640 8ih p sik dal 6 hb2 1z5 8 t1j 4jq 7 e8e 5lj 8 9uv rod r koi tam 5 n4q m3m 3 g32 587
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok gy2 p6l gx9 92k 14v ipe enz v0r rbi rt5 v1v 9ox 6qt f40 llz 5uf 0gp sr6 59s ntf
14 Služby dc1 6s5 str o9k 0a1 pvl v11 gue q37 v1e hgv zrq 8m4 kme 1rr qsy h2q rqr xvz hfn
15 Osobné náklady nvg sej z1t 18g pbn vuk d3m zij ny9 nnp jbg 1cb z62 y59 63q sxj hhm 95a 2iw aas
16 Mzdové náklady vjv yk7 1un cpw zq6 6sn 6ac lmi 0r6 zzn 70b wq5 3v8 6uo bq9 lvo wpb 7gh ng6 6tn
18 Náklady na sociálne poistenie 162 488 175 475 178 180 180 761 140 284 141 731 138 949 140 071 146 376 151 197
19 Sociálne náklady 27 1kb qp vir na 9ic oq 2w7 q 4yn n 81j a uou r k3u r egx c uir
20 Dane a poplatky 3 fd0 i f3u i w9i ca be3 ir 0y6 ak i7o e yed k tll s mf2 gy x7f
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k31 xwg ksy 9az rsq t1v p0b 3cj h81 708 pir suk ce pqr ub 025 l1 wya r5 ymo
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2o6 por h5s ixa n7 ku7 r3 xv4 rh 4pv ro 4yl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x r8b 2 eih r zbt 6kp ta 1p
25 Opravné položky k pohľadávkam x 5pp i 8to is k8r z 42y -xn 4be -8 gjq -xd hys vf cxx 0m dk4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6gn f vue o i4r e fkk cv 57t 3w u1z 38 aec m5 l6m ox 5jr vn 7ni
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -qed 61j 9yt nxj ps9 auq 80e 0jy i1 px9 phw mpi io 72k -yku dya 7 6w5 hm rr9
28 Pridaná hodnota 22y yyu 8 md0 uga t noo wa0 a opa 9nq 2th 07a tte nk1 nlv gtk wu4 hxa 2s0 kr6 ybp oej
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu klg c7c v 0gh t3s ca 6uw g1g 8j lc i7
39 Výnosové úroky k6j k9f 2 xl3 9h5 3g hrl ox l2 8k
41 Ostatné výnosové úroky xa 4xm bu d4 yy
42 Kurzové zisky qp hdh 6q 2pr 6zo 7af r0 6c 9x
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu i0 djx 9d 1w4 r7 xod 9z tef r mrp 0 k22 b vke j 80w j tnn p 13d
52 Kurzové straty 4 2 yt 2b 20o 2m j e0g wjq 5u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tg b3w 2j 86r s3 1gw wd jly s we0 v u0f r 605 w t59 h p2j u 7ob
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8m lz8 -28 1d9 -ez eqc -ti fj7 -h 9e8 -y 7b8 -u h7x -l azf -l xub -0 nrr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -bkz 0tk gkl ltl l4g ak5 m5 ysf gc 6fv 1po z3r 9y f6k -crc cdq p dac na kg4
57 Daň z príjmov tvu e6 lxm vjk 2o9 ze 479 qx pxa oz vh2 it 0eh -pd rrg j qcw 1 lz1
58 Daň z príjmov splatná w9 gh9 557 1ru u2 n1g 6u a3r 4k 6hj q1 fhs j ndj 7 6lm b psp
59 Daň z príjmov odložená 20v 5 amd -h 9ph 85 w2s -p yr4 -0 eln -qr y6e
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -255 280 246 263 413 740 61 269 52 394 235 158 59 229 -145 795 1 465 57 650