EKOSTAVBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 365 251 1 098 997 894 805 1 192 424 1 153 478
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 4cl 2z2 b lih 7sl l pz3 4l2 g 7sb qnt d 9wj daw 5fe 3ia i opm jzu x abi uf7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov o zz0 vg1 z r2f mkq q 10u 0pz
5 Tržby z predaja služieb 1 361 150 1 094 324 890 776 1 192 424 1 153 478
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -k 6vw 8y 1wk
7 Aktivácia 3 sd5 c 098 h z0v u kju q a2y 1 3ep a bni b wuu
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x yev mni d ror h o06 m znu cfb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3y 2gw 02 zsq k3 67j zv lkr ep gbt vs 0tu 4t 2d5 8z z0c
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m w8a ibo s jir gv8 h yws jih h jpt eg2 9 gry edb h 7ee 815 r cs0 pyb z x8h hor
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 27m ioj fle 55x 6wd jkd 5h7 cob 683 nm6 0pf e02 y13 j2e khh 6nq
14 Služby 2rv k0u dk3 tnf v2i 6iu d17 1py ibp 9y7 7vq kox rx8 nzt hsr dxg
15 Osobné náklady ub7 gi9 4bm 0me o77 wyl 7j3 ty1 z0m uu6 ztk 8g3 og8 vkw k2e iqm
16 Mzdové náklady gw1 yzb y92 ixw r15 pld epz qzh i0x 0qe 7wo k00 196 k8u e1z svr
18 Náklady na sociálne poistenie 162 488 180 761 140 284 141 731 138 949 140 071 146 376 151 197
19 Sociálne náklady vh 8c5 e8 skx 6 rnb b s0d c gr6 2 mwx y l03 k jnw
20 Dane a poplatky c bj6 x4 b5x rn x1l ty 1pe b 9f4 w 08n 7 ad5 f0 ocm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku uv3 kcw he5 efx mqd rpn 7kw z36 zr zus 2g juv ja 7ga p9 mmy
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku bir icc hf yfg 7r 760 3q dkq 8q 3tk
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu d ppo j5q 7g 2d
25 Opravné položky k pohľadávkam c 24z a hs3 -o9 dz7 -y 3p9 -k9 is0 gz j10 to yd6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k27 9 z38 kl fpn u5 2lj l5 jgh 7t vk5 hw ecj 40 r4t
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0uq tsq tmb aoo wv q2m o9p 9dx fr unm -aps 9r5 9 k2g 43 13f
28 Pridaná hodnota g07 jg2 1 hv4 ayh 7hx xac i1y uci 2t0 bq2 0hn io4 of9 0vy 7de ur2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2kw n3c en k14 62z 01 w4 0c
39 Výnosové úroky 3u3 8bm t5 7cl z2 cb at
41 Ostatné výnosové úroky jdq 5h se c0
42 Kurzové zisky 6g o6e m8c 49i j4 z4 uf
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti hr
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ta ncg 9j sh5 u l3u 9 k29 l 519 2 bl2 s cv1 5 pdw
52 Kurzové straty 7 c7 0hp x3 9 xer 2oc eu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0u 4x4 kb m7z a 2f1 3 1rh 6 2cn 3 8ju j ul8 u 7lf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -91 jjc -qv 6v0 -8 waj -t fdb -6 b3m -2 z9u -1 1io -p fr8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6nh cx2 27 9ec 7s 9ws r90 oiu z5 5f5 -05x ygb s 8kz ku mck
57 Daň z príjmov 52m 5d ayp dj e2d ix 0ny 4e m8c -xg zaj f 540 t 6rn
58 Daň z príjmov splatná 1b d4i 1z s15 pj 1gz n1 6d0 6 48k q ov7 u lul
59 Daň z príjmov odložená nw6 e8 vkc -y 8wk -l ebq -7a r0b
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -255 280 61 269 52 394 235 158 59 229 -145 795 1 465 57 650