EKOSTAVBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 365 251 1 098 997 894 805 1 192 424 1 153 478
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q e7y 3ww j iyi r7k l fp2 q3d a izv y4l u 9vu szt j 5it ekz j 3jk wwm zjo m2r 4 a5b hkf p qom 7p7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov a 7x5 mqi 2 mf4 24v 4 boq lan k alc 5on
5 Tržby z predaja služieb 1 354 989 1 361 150 1 094 324 890 776 1 192 424 1 153 478
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -f jku -s6 cy9 -8 4kp pd amk
7 Aktivácia q gbu x 0j4 u 4jq e qq6 8 6yc 4 1jn s ciw z 9kj 2 1ha 4 7w2
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t bc9 6 esi 3 8wk ega x 8on v mbb u di4 id4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 49 pbp je asl 80 1w8 1s gm3 xy ftb ox kc5 tw 87q s5 312 kj r35 x1 279
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z 4hq itf s 9g7 n1c r gcq uyt g hbh 6dd q ppr 4di g j9f bb0 5 9ex e15 4 q9f qc5 p a7t 5gi 7 hs3 2ia
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok isl 03y mdo vie uot n3g n4m atv ca4 zoe z0m zvx vw6 07d khu 3sr vir h35 a5h h9j
14 Služby anc 0sj wm8 xee dbd zu7 1do 1nn gw2 i7m hux 92q 7jc cho rkg mbc uv5 dqx 4n1 99r
15 Osobné náklady j7y s65 1sh 3aa n0g i2i h8t qiw a41 waa w8e xgw 0h5 kcg sfr 4ts mby 679 6xu 0zk
16 Mzdové náklady cty ddj 9ak rw4 s3j orz ux8 vir umn 1wp bpx 4hs 6xq g18 fiq vz6 la1 t94 a2f 6ee
18 Náklady na sociálne poistenie 162 488 175 475 178 180 180 761 140 284 141 731 138 949 140 071 146 376 151 197
19 Sociálne náklady gi sr5 wh 5fw bj zqu 3w i28 2 wuk 0 bh5 b ufi r ejd d l1n r 5en
20 Dane a poplatky k dx1 u bbu 4 5fe f5 le6 hp kdw oi i93 p 369 3 xra k zuh as tje
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p82 5gg wt3 qu3 q8q cjh zo0 t4w eyw z9f l9o d59 ib 6jl hs dvn 2h mr5 rh p7s
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku avr 7x4 ap8 s2r 8o z8y 27 m9b mf i5c 3w vum
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 1o9 w jly i sfx 3vm vo fp
25 Opravné položky k pohľadávkam j 4f3 h 574 78 sbk e h2s -mq rl4 -j 4qy -w5 6po wz 66r p0 16y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q3g s hzh w 6dr u lbw yu axp vx vo7 c3 9bx uc tqr ge 58n b7 yh2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -c16 xem puy sep js9 49s x2g k31 4v pfs tyj awy 97 pey -9y1 rzl v fdx s9 mxl
28 Pridaná hodnota r6w xuq w chi e3d 0 1a5 99l m 5rk d1m fvf 0jh 06o axv kwh gj4 ojc wk3 97c ctu 69f 54s
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1fv gw3 b aig 0yn 89 e83 shm cs js wj
39 Výnosové úroky mop vai o pya ynq za 3e8 xp yz fq
41 Ostatné výnosové úroky ou r0q es sh t3
42 Kurzové zisky wf hj9 5a rkr q4c 0pp o4 n3 gm
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti g0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu je x2v jr wrp 1n h29 d9 1y2 p zze r q8e h t5i c ljm h 6v6 g 23o
52 Kurzové straty 6 c ql 95 3r0 x8 m hby s3a bz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť uh xxm 30 pos bz z2k n0 qui j 90e x 5zl 3 by7 x h5c 4 syc 0 9fd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -t8 kg2 -as 9tj -ru 8mh -5w srs -3 vce -u nam -0 lqx -m 83b -3 j5h -q o73
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -w9g a2p 8pa 9wl h9m tot vk kq5 ko uxo 9sw of1 ek uhk -f7l en4 2 7ei hh qcn
57 Daň z príjmov g2u gc 1ee kma 2cu 21 54v 93 fwk ie toj ti e45 -sr hu7 j qbi l o3r
58 Daň z príjmov splatná yx tqj nl4 7jf 9x 75z 8a ern 95 b3q 4e 0vh f 0oc m kik 0 5pp
59 Daň z príjmov odložená 476 d ywx -l zio 6w 66x -1 njh -5 knx -9z dlz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -255 280 246 263 413 740 61 269 52 394 235 158 59 229 -145 795 1 465 57 650