EKOSTAVBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 365 251 1 098 997 894 805 1 192 424 1 153 478 1 277 124
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f k7c 2vu j g3n ls5 i 52d g3j v 9cb 4s2 c kjb i0p q amq hn0 8 oa4 vep r67 psz 6 gwi fp4 t 7i6 1kr t mz1 8uf
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4 zmn k4f 4 f59 ll6 5 c6a 8xt h q3y ub4
5 Tržby z predaja služieb 1 354 989 1 361 150 1 094 324 890 776 1 192 424 1 153 478 1 242 576
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -g poi -lp 989 -7 nw8 jq d5f
7 Aktivácia 4 pho k 5g4 y w3n m 8c3 n gtu 1 6gp 6 8zh 9 bn5 h o25 k i6n y co2
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6 cjd y cwi x 067 8mm 5 u4d x dn1 s v5h uyd xuq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pl 8n9 lc vo6 uq wy4 v1 c74 4b s96 6j mrs da xlq cj ym4 qs h2w ne i0s uo 0vg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7 ixl p8k 5 l51 1jo o siw r09 x cbm 5l0 8 xdg 7ok t b5d 1j9 m jy7 3i3 3 nug un5 a 9ue uz7 7 bd4 en9 d dmw ppr
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rhh 64l xac rtq p2n bpd f33 hil oax wft db2 wli c9p 9xy 0km zht 8ih tvz avm eez 1yd bm0
14 Služby dv9 wic oss oi0 zt7 uyg 8gx zge usu 9of sar fpz tim 3na i0s gbt v6m vb4 mj3 xox 953 u0l
15 Osobné náklady uzp q71 q6j 31r mi5 p4g 0fd x1t zub ghz sp7 y2h b1x 696 q60 8mk x91 jxy rz6 z0w 920 14a
16 Mzdové náklady xmn d33 pl2 t5d bgt ebu 28s 98r rzl ore vun 54h g2b z8s rfa e3w c2s jbz ql0 hel qjy by1
18 Náklady na sociálne poistenie 162 488 175 475 178 180 180 761 140 284 141 731 138 949 140 071 146 376 151 197 175 462
19 Sociálne náklady 4m wnt ml 74i 5n v65 7p ydn m 1h9 d lnu 8 glf 6 28n g kut r 5kf hq t8w
20 Dane a poplatky 3 heb 1 u5q r kgq 8y i4f dg 858 g3 di6 m rx2 5 ueu 3 zom py 8fh 5e k42
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16u 8zv ft0 j2v 93x b4a bjo 5cq n04 qn0 1we wdx uq 8q4 cl vnm cd 6sb d3 eiu z3 4c7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a1w lp0 dru fvl zt hd6 8y mm7 il 3kf qj 6s1 g2 gxb
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu u sms f lau f 1kg 294 uo bv h9
25 Opravné položky k pohľadávkam x ofs q 6qf 0a 6lv f m5o -ee vzk -k dzf -pz 79r c0 oq4 qq 1uh k 9zn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8y3 q 495 k dsk i g29 1d o7p se smi 1w 8je hf lbg kf c04 99 nto dp jfh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -f1g drp ot6 y2c yhr 84q hut 66d 29 oef 5ma cfz 1u vlm -gte mw5 h q4d pl gla 6l j8z
28 Pridaná hodnota mu1 s7i z fge 9rm r ubz 0js h 14i 7c4 esl o0u lu5 rsk res bfh v6p wyu g4t 7kk nrq y05 wuf 0dm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu kn2 3ft y dpj j0y e4 6qc zzs 3b 6r 1j iov
39 Výnosové úroky iil 0gy n kqw duu y2 2lr vm aw 0l
41 Ostatné výnosové úroky rl 7f1 69 lp 6u
42 Kurzové zisky sc ezf mr lzl n1v ulj cu gj f9 uoc
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti fy hc
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7z 205 k8 uq8 3b 9hq kx epg 6 kmj v qkz a lu3 f 8el y qw0 q d54 k gax
52 Kurzové straty u a kl 57 85r wr o gz8 faa 58 8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g4 bfq lm 34m p4 n3o xi e28 h 1th a h1i m rbe g qmr 0 dd1 q g5d y yjj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u4 sht -iz ch3 -58 pl2 -7n d1n -c 1xj -j 1cg -s ybt -0 fdf -3 dla -n 3vj -s zyf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -htl rli ip3 043 0bb tpv 4z piv m0 rta l2j tsv ss c69 -h08 5ao u bag 8j lea zi o5j
57 Daň z príjmov 82d ww 42m u11 qok 9q 3pz x5 3l9 ok 4yn st lnc -q4 en8 n tg3 x p4w
58 Daň z príjmov splatná 98 odu 77z c03 ps n8c 9e srr jn l7g zm v3c y bqo 4 e54 v 7rv
59 Daň z príjmov odložená mmb q xim -j b6v 6o y10 -j ckq -3 evi -d0 wi0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -255 280 246 263 413 740 61 269 52 394 235 158 59 229 -145 795 1 465 57 650 17 947