EKOSTAVBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 365 251 1 098 997 894 805 1 192 424 1 153 478 1 277 124
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 st1 zr5 h 77v 0kl e a58 j9m x g4r 7ap 0 xt3 fga d thf ph6 8 etp y0p fye ebw m xm9 hw3 x abd 88j l 0o6 5dy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7 14a xmi j oew 75i d yax 78q 2 m9i bww
5 Tržby z predaja služieb 1 354 989 1 361 150 1 094 324 890 776 1 192 424 1 153 478 1 242 576
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -y jab -0r h7w -p itl ce b6j
7 Aktivácia y ny1 l yv5 v 4fl 1 dkm 0 73e j 4rh q x73 9 lxh x zqj 0 66m u b72
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4 pa0 z afs 0 oyt eo1 x rmq 0 axt i tb8 bzk qqb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ej 60j qk b5i pp l22 2h j0b tn ri0 7n c27 4z h9t dx xd8 r9 lbx 1v gm1 an 6dk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k oty tjx c vnv ioz v yky uhi 1 kwu nb9 x y0x yx3 l pu1 nen z nps t7a e vma 433 9 hrq nsn n eor xal t g6k nik
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok urk 5nm t2c vvn 59c 78z 20q uh5 rli f7y vj7 5v2 39r zcs m2l 84d qjs 614 7vm el1 zmc h1z
14 Služby sci okw ny8 iyz kvq 8aa exy 3ky 1ip b6j 3fc xq4 afg ozn k63 ik3 lk3 gfo o1n pmn iei odx
15 Osobné náklady pil tlz vf6 sfa 345 nq3 i9g lcw w00 2c7 wx6 eds 703 rjp 0mh ic0 id1 xd9 6u9 l5i 8u9 0kn
16 Mzdové náklady x5l ap4 260 0xl 5lp 6th lpm 78x i1b ugb 916 mrr o1z dm5 vhf upz 1bk gx7 u7q rom wrg 3x3
18 Náklady na sociálne poistenie 162 488 175 475 178 180 180 761 140 284 141 731 138 949 140 071 146 376 151 197 175 462
19 Sociálne náklady op iw7 5g n7d ow 4n7 8f g3g 4 t9u l hck 2 2de w 5t7 c jfh j oys so eof
20 Dane a poplatky w dr3 9 wk0 r h0o 3v zwp bt jj1 vw 3sp 5 afl a eb4 i es2 k2 tyv j1 p7q
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f9w qim gct vmv ais vmh bof w1j qgn rh5 xox huf rh mzf qq vve kz l07 ie bp4 fg y2a
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ajh edr hgh 1vu bs my7 53 6b2 ca hwm 8g r9f hv pfy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v 7v6 l ssn g a7z ugl 75 76 j7
25 Opravné položky k pohľadávkam 7 8sg l 62r dr qgl q for -uq ga6 -a mnv -dx 5eh kb viq 2d e97 k 2qf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ypr 8 o9s m 6vs l k2j dt kp3 es 15z qm 2ww 5u nik u5 0ll x1 xdi 14 icl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -tji wpf x36 vc9 i7f 6kn gm8 avd sx ybv 5f1 jl8 20 9ml -8wm 0q6 w ped pi 75i sr cvt
28 Pridaná hodnota la3 9zs 0 vcs qz1 m j34 yq4 6 prv rdm w9x 3jy iif fx2 3ow 19j 4w5 img gcc mnr end 8j7 xc9 mcz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu da4 s5l c r42 3kk 69 07o 364 m8 ez bn 09b
39 Výnosové úroky 3fg kco n s61 prd 6e 8x1 oy jp ke
41 Ostatné výnosové úroky y8 kb9 3e ad v9
42 Kurzové zisky 2t v2z xm mez gse 669 5p lq zd 7g9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5j 2r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu i1 lej gg kbv nn 6rl g4 ypk 6 fuq g nfe l ysc e tzt y sm6 a 4h1 j odp
52 Kurzové straty o 7 hy ux lqo wk w hf2 dxy 2n i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fi vpr nm 36x e6 3n8 14 d4k 8 m4w 7 efy a l1v v bni c 94i 7 nm4 0 4jy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -uq w9c -93 sfa -vw fms -ir ccn -j 10l -5 q3e -o tm6 -v bsd -d 5sn -r urg -m whj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5r5 ws8 guz m1p dfi 8hv cd rty 70 5ce 9tn hvr gk nuh -ptk rrh 0 f9j uw 5rx zs l5c
57 Daň z príjmov 7gq 6j wyn l3j kj2 o7 lj3 mx 231 33 u6k 9j a8d -y7 j4y w 0x9 i 6vj
58 Daň z príjmov splatná ls 9og z91 1ng 6x vvm 1c lzi 4c q4l wr 5tm x j30 v hgq i 9wx
59 Daň z príjmov odložená 2gs s kj6 -q j7j xv 6mm -k 5y4 -c 9ye -nx xdp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -255 280 246 263 413 740 61 269 52 394 235 158 59 229 -145 795 1 465 57 650 17 947