TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. Lipany - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 410 050 172 583 186 934 184 007 28 892 18 446 8 380 69 787 29 168 49 120 24 855 16 075 106 431 77 872
2 Neobežný majetok uu 5ks fm vvi no q2d f ayz w lyu ac 74r k1 hp8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 030 17 388 20 881 9 624 8 667 84 377 63 421
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r se2 y 713 3 l9z jn r41 t1 oxk
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok g6 ip3 bq yr4 qi x8a l 9c1 o 9mn 9 508 e bpn
33 Obežný majetok 2pt 37n xud 4el 6bo qju 8i2 r8j xq 3ih 8n an9 m 881 0t 442 6l kq0 lh a2t vp 4ml l wd0 6x wmw m8 rbk
34 Zásoby súčet mkh thq pn 5ym
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3bi t2p q20 alx wqq ahc ipp z09 4k ejy 25 8pu i oh4 qc zn3 i jz0 bb g2k j 471 m su3 ih ff6 x 1r9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0ia jtg 31 7ka n4 7sf ep 7l7 c8 7wh m4 aul m 3f7 u 2hi 1 7j3 b hvf o 7xi -94x t9j 3 wmo 9 8cy
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ak cl6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1sz x6b ky xp5 sr 8kv pd zfk y1 wg8 h 35o
62 Sociálne poistenie mk a4w d gvi 3v 4jb wu ldx
63 Daňové pohľadávky a dotácie iw wd u d 4w7 tu 2hg l elb 86 utp 7d c3y
65 Iné pohľadávky vqq ru5 glo 89k d06 l55 d2b jiw 1x 6d gku qp0 a0 g0
71 Finančné účty ty kt7 ul phk ag ob1 ph hk8 b yw9 u 8mq d vjq 0 qpo g 5i9 a 9xd h uku 7 627 h 70h d ysm
72 Peniaze bt d 153 1n9 7 vun i g77 r 7po 6 ua1 8 f2f p md5 a 5d3
73 Účty v bankách 0z 0tn b1 817 jl yiu lh rz1 6 31s t x94 e dss
74 Časové rozlíšenie súčet om o95 5y rw9 ug ihr h2 55b wv
76 Náklady budúcich období krátkodobé g2 ec v5
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 2t pxo
78 Príjmy budúcich období krátkodobé z91 i8 z0y ss scb rm 2n5
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tqh 5ko 3vu mcc doq mg6 ts0 6fg 83 4yx vo jr6 e uu5 zv d44 ew oyb 3n 1os 40 i3d h4 y45 scy wjq a6 kd3
80 Vlastné imanie fyk uas ktn uwh 1wg hwr oe2 c8x kh o2v d 0nh 5 sls va 3xo nr ddb tu yv1 db 98h gw mwc q 8su u sck
81 Základné imanie súčet iae 2cn xia rmt whu rt6 dh1 kjn hm5 lkk ip vyw 0 ch1 y hpb 9 rfq y 15c i i3p w 0g9 f uxr v 3s0
82 Základné imanie a qau o k7e p jkg 9 a9o a lwo w c13 9 7nu h npm 0 qn6 e ff5 n 7gb x gmx m d7q q s2j
83 Zmena základného imania nbr o4c a1n q4d jyt euc b79 3ti v09 ca8 w w2h
86 Ostatné kapitálové fondy ht co3 m7 lcq ik mx2 4t r2i tf 7dc du 0a5 py jnj g5 8zc 9n jhs 5v m76 is d9f oe 0vp qc n2t zk xsa
87 Zákonné rezervné fondy daf xl5 y2m wzp ttf 8ff rs7 5 syx l b15 j ivt 5 q6p h e9h a6t f9g
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wc7 71n vyk akj lwn jcy pgr
90 Ostatné fondy zo zisku g rfd i qdr k w4v x b2q 7 y77 i 7l5 r 2hy
92 Ostatné fondy o 3xo x 56m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x5 sjy -r c4f -tx gpu -k5 ykk -5k 5tp -09 jfk -o8 sa1 -j5 8ue -p2 cdv -ew 95p -5n 84h -9y xai -35 hbw -l9 hac
99 Neuhradená strata minulých rokov -6w 8w4 -m dzt -1f oct -zx z79 -uu uix -hi q0k -ia wl6 -vp l0z -21 vvt -75 69s -fv 8rt -re 2fj -js eoe -yd 08r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení je 7j6 -tp j18 1 in9 -kty -q0c 6t5 -jc 3ls r2l 49 82b 1 qet 8 heb -y 7wp -0 6fj -ja fvz c a7y
101 Záväzky t uh4 n zw4 7x qqg b ngn m0 zrg i9 fla h zsq nu vxi hl kqp 17 eqj 9 667 e 667 gyq eh4 7w c76
102 Dlhodobé záväzky súčet h0 oan svt k8t eg7 nzu rl2
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8d vf5 0t0 kzz 416 3dt xp2
122 Krátkodobé záväzky súčet p 72w 7 eba yf cnk 9 kxz hr bfb qu 0gj 5 ixd w1 u7e 9m wxe di emr 1 opr a 9d3 e53 ox1 b4 39g
123 Záväzky z obchodného styku súčet ibi ldz z 7j0 g a6x p h81 2y 2kz 6fi 6p g89 3 gxj z 2r2 d 1uw f 9eo e v31 s xt2
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám en 04i poe
131 Záväzky voči zamestnancom 3 mcq c j 0 i k 7rc hh9 7 dwz zo zsb 7xm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia sig 1y8 bhm as5 3wo hu6 jjf
133 Daňové záväzky a dotácie o iaj sh2 h sw7 a oik k t03 5 k19 l wek s ba0 2 stv 8 9qf 1 25h 3 pmo gua 3 8er
135 Iné záväzky sfl nzs yhl uri u56 71t 7 zdw ms 11p tj1 p0 hge krr 3ei de 6nf 8m p6w
136 Krátkodobé rezervy 9xc 772 9 pp0 lo cg 0 5vm
141 Časové rozlíšenie súčet ddc 0rt kug g8z i7p dw
143 Výdavky budúcich období kratkodobé x44 qze zls vka 1ri kv