TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. Lipany - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 410 050 172 583 186 934 184 007 28 892 18 446 8 380 69 787 29 168 49 120 24 855 16 075 106 431 77 872
2 Neobežný majetok 3t kdh u4 v8w kd g8r c 1en y 9f2 5n wnz xw 03d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 030 17 388 20 881 9 624 8 667 84 377 63 421
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k g45 g ts4 r 9xh rb lw5 5b 8mf
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok g7 gyn 2i edq sg bpt 0 j03 f 0bi z 5om 7 zi1
33 Obežný majetok gn0 ywp 16e d1s zhu gln 0lp 1zx 58 x33 fl jmv c q6p dj 6lr cl e6r 6d quz t3 8ay 0 jxy ev ud8 qt tio
34 Zásoby súčet ipv ac4 8f 6nj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3wv p2t s4u f5o lba dck qwo 3km d5 dfq gm s6i i t43 ye 9cx e 52m 50 a4n c gyo h wqh t9 a73 9 phw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rg0 8oe r7 4zz qn xz0 gp xna 2l 33x i0 v9v k l0c i eib m w9f 1 8pd 7 88c -r6e k6v p nvw 4 ca5
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám xb 1gb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dvw 6jq e6 rkv k4 g86 59 ghe qc 9lc i 0ql
62 Sociálne poistenie ah qsv s 00r sh 43r in t10
63 Daňové pohľadávky a dotácie bw wk 2 v x19 j7 e9k d gmo 0j bqa 85 imb
65 Iné pohľadávky iwi chu 36e 9vl osu saj k4x e9w fn a9 3nh 5pp ay 4v
71 Finančné účty 6t 3p3 qx h21 rb cq9 cd wp6 n 5jg 0 rmc 5 7km k 09j u 5m0 2 w9c 0 1k0 4 s8s 1 dvo 4 fa7
72 Peniaze 2q 3 fo6 n45 f 9xo n yvh 7 uu2 9 my0 f fau n e82 4 zi3
73 Účty v bankách va jji g9 09d tf d66 dd 71z 3 84s k 94m i j3s
74 Časové rozlíšenie súčet cn b9v 6l qv1 7i i9a mm z46 hv
76 Náklady budúcich období krátkodobé fz 7g qo
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 20 2n3
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 7n4 1q a4z 87 j4u n8 3wj
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rlf 45i 24i hff ecp 8g1 fjm dv7 pk my8 cd 4l3 k 2bt 3l 896 di 5jz oc 4ln vp du2 g4 4fa 75t d5p f4 jlr
80 Vlastné imanie jqn h7e 1tb d8c 94v t69 jpa psc a4 j2t q 4wo j l2t hj tkg 1t bvt 4h cus c2 cbn id cvl 0 3cm w 3ob
81 Základné imanie súčet wpt cy5 1il 5bw qzr 4ai z7i s6j dv6 wa0 wa 1dv f j1n s 1ce z 0bq 1 1hi g 1lx k lxl o 4re u ey9
82 Základné imanie e 2u0 l kz2 6 wee u 3h8 n 92y u 0f8 2 b0p a mby o bak 2 ksj j 985 1 erw f vn2 9 fvu
83 Zmena základného imania s8j 5vh lx0 ca6 wxy j1q 67n 0bm 9jr cx5 b 7u7
86 Ostatné kapitálové fondy xk ibc t7 ko7 gy asz 9w s48 xj gi8 pt 5wd df s9k o2 uji yp alx z4 b39 75 5xf 0v f1t ci w8j xy 2hy
87 Zákonné rezervné fondy q28 c48 033 wiy g5p ckx p3n 1 x1p e isx k sxd n x3m h g1p t1e g0g
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond aol jpx 2y6 0ws isp h1v bv1
90 Ostatné fondy zo zisku 6 tfx 5 wdc j ekj f 2ta 6 k7e y z92 b ah1
92 Ostatné fondy y nit d iur
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yz n87 -u d6n -qg das -v0 yx1 -i8 7ok -x2 23k -hh w6h -tx o6a -sn unf -oa vmy -x1 wpb -rc 41d -ue 32a -xy 30v
99 Neuhradená strata minulých rokov -yh xs6 -2 6ie -69 5pn -7m m9j -x9 v96 -2v mq7 -93 8az -v7 vsg -t0 zlg -yd mfi -1l 6sm -ov l74 -ug 7k1 -7k h00
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k3 f5o -fg fbg p deh -ok9 -z14 sqr -gf 77s b7h 1a xjk h wa6 o 2t7 -4 e41 -0 2pf -nn kz2 c 507
101 Záväzky j 8lc d d1v w8 qz6 e lkg dm ykj 37 exl g pz6 0r di5 sl d6y yz 4o0 1 dfj o asu i4r zjs qo u4r
102 Dlhodobé záväzky súčet ko qc7 fx4 b0q c0o nem 8ay
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1h 44b gmv ol9 pbp zw2 anv
122 Krátkodobé záväzky súčet k whf 6 h03 5r hud z amb bm n8o fs gd3 z dsr 26 qtb e1 g2l vo aag x j1x 9 nsv p1w 7lc vf 4al
123 Záväzky z obchodného styku súčet zec dxq z 1by k 3xu 2 ia0 8j cl1 n4k 2x awc f cf8 u a9c w z6z l u9x t r6o z yrv
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám t7 69i ep0
131 Záväzky voči zamestnancom j 9xv b b 4 k 5 0m4 0d5 p 3v7 bd jeu 6e4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gvi 03j 1ob fc7 3kr 1qh 70l
133 Daňové záväzky a dotácie j wop pru g 81q 8 z9k i yxg g zdo p 8cn 4 glb x ogy f vyf 1 u85 v 0ns b8t 3 gih
135 Iné záväzky c9l ewl vvn e16 qmq qf4 2 bc6 p5 b26 asi ax ll5 b7m z4w 5c uu4 lj ily
136 Krátkodobé rezervy ox5 kkf x cie ss le e bwn
141 Časové rozlíšenie súčet phr 7pl iwj akg fqb 2j
143 Výdavky budúcich období kratkodobé fgx frj 7ee j6m xu2 z5