DKSTAV s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 5 5 5
34 Zásoby súčet j y c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t 4 7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n i 1
63 Daňové pohľadávky a dotácie s w s
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 r x
80 Vlastné imanie -mp wt4 -bv ipe -8n 50y -abx -w 6pq
81 Základné imanie súčet y2 gzl kz lo7 kg ge4 ll 1c3 5i 1zr xv dpk 4r 0ub ji h6e ue 1uy
82 Základné imanie 8t fdi o0 96f 2b wt7 yv mcg 6y 1s9 ao xom zn 5pr ko 3w1 0m zwa
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -nm edo -vsi k5h -klm 69x -qq 29m -o6 q69 -4h kq2 -kg gag -4n cs4 -ay 2ju
99 Neuhradená strata minulých rokov -u8 wyg -9di j15 -vnd mo6 -ak e6p -vf fqv -63 vxn -hm ha7 -kq 8zz -y7 ck8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -xbg 8lr -xkh -gwm
101 Záväzky vj rnx xd kpy xl g4i mvs n s9e
122 Krátkodobé záväzky súčet e1 we2 31 n5d dv p0b 3e1 s 6fh
123 Záväzky z obchodného styku súčet zi uz2 kh 5d0 dv q0l
133 Daňové záväzky a dotácie xfx c ss3