FORMING, spol. s r.o. Prešov - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 14 068 9 922 3 944 1 909 1 158 3 842 1 098 2 637 3 046
33 Obežný majetok 6w 1ly d bxl u lvv 3 3wr 3 z4y a 2c4 4 3j1 l 0jk 7 xs6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q fuk v ymn qaj 2if apf rsy cav 1 bws s tfz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 jm0 5 xxg 3ur
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y jun a igv
62 Sociálne poistenie 9ep ui1 rak ubm a 5rv a 37y
63 Daňové pohľadávky a dotácie bhn bmv od8 3hj 3vw 3rd qvf y 2e7 5 ffd
65 Iné pohľadávky c2h 6c
71 Finančné účty vd b4f j 0qh 9 qep n cwx aww 3 rhv l6l g tbi 8 k3q
72 Peniaze w i61 s mfw m 5u8 t d49 1ep e y5k oj4 r tif a pea
73 Účty v bankách i hfk 7qm h z6q
74 Časové rozlíšenie súčet xn
76 Náklady budúcich období krátkodobé i9
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xp f2o u 1b0 l nd3 c mmh n 967 w c8m v w9o p kgz 7 wjv
80 Vlastné imanie -u1z -k fpj j ig4 -p wvx -6 foj -f x8x -fiz rzq ret
81 Základné imanie súčet q gs0 y m6k v 4nf f xe2 2 dvi p n70 s 5r9 2 mmf y upa
82 Základné imanie r qgo m mj7 4 x34 e tkn s zpp s ler t py7 5 gq1 5 l2v
86 Ostatné kapitálové fondy c mbd c7 eu7 fv 9fu ku ta5 bk uq2 tq tw7
87 Zákonné rezervné fondy xfb u2b fr6 9x5 5k3 7ct zlp iam asg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 09a ec5 eom
90 Ostatné fondy zo zisku fba 4iv jqs
92 Ostatné fondy ljf 8x4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -t jj0 -n wrb -r0 zv6 -f 28d -zs 4x5 -c6 xt3 -ks yba -sf l8m -0q 6le
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vx 2yw ud qaz dc 342
99 Neuhradená strata minulých rokov -mp tus -29 a14 -86 2zf -2 65i -7f jdf -jp 94v -fm y7j -70 k3b -5s b1j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cw -s cro z smx -62 55p -1 wdz -m 66a -k 87f -w bd5 -2 16t
101 Záväzky ev kr8 12 vj9 a m4a v dc9 z pbv d 6tj n j6w v cx6 1 o50
102 Dlhodobé záväzky súčet njk ose b2e
114 Záväzky zo sociálneho fondu m13 vln 1r6
122 Krátkodobé záväzky súčet x2 bgp 74 4j6 z 3nl a x2w 2 ld8 1 vqv j y8n u j0v h hpe
123 Záväzky z obchodného styku súčet hn oxx l7 zcj cx 7qj g6y xu7 y5d 357 y9l
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 94 aa6 64
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3xg gcs
131 Záväzky voči zamestnancom 2pk tix nfe 1ww m9w cjo m8d h93 6fp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q2p 0hu 0r6
133 Daňové záväzky a dotácie y yf5 kb 0 y28 6 hqt n 8ue w jxt 7pk 2r uha
135 Iné záväzky m zzu cjl 9 nlx e4f 4sg r 0sd
136 Krátkodobé rezervy uhp
139 Bežné bankové úvery -b uv4