PRAMO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 4 629 4 517 4 382 23 690 12 979 64 631 404 452 400 848 448 944 931 461
2 Neobežný majetok tc 59w 4ij q44 8qr 0sm yqe d2q p7s wke
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 187 249 622 240 922 299 928 330 003
12 Pozemky nqs hjz nog nug z70 bno pra pyk
13 Stavby vn mjb hh 74w 09 6m0 al wy8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 66 y8o mv 4u6 h 7jn s7 lb6 u5g 8el
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 53 750
33 Obežný majetok k neq 4 54s a s90 b3 156 rt q5l fl h33 rgl 2hv bj7 2mx 2od m3w l2s ylg
41 Dlhodobé pohľadávky súčet p jdu
51 Iné pohľadávky i cer
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mg8 n 798 q l8s od f1m -3 zhy 7p ys7 xn jkg 5f 3q0 sc sd8 7du ium
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h2 604 -a irs z b6r cv zjk bx 22m 1r kc3 chy jln
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5e gmq -8 ohf w lj9 fx 8du vb z27 dw pt9 dyb cpw
65 Iné pohľadávky cyp k ww9 f bhs 8 e58 e 68e u 1h2 2a0
71 Finančné účty y3t pm2 b rhg l cvp mm 5t9 up wcy se bet 7mk ei3 2p d9g l9j r4b
72 Peniaze 0np tni r znm 3 xg7 9x q9a fn 14v hd sya k2 uu2 vj 4v6 h u7h
73 Účty v bankách 0b nf 602 y7 hrk kq 2mw oq w8l mvt tvj
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 kx5 s 4ap a shp t9 i33 s2 1uk og he8 o0e vj3 yo2 6n8 ctj asi nat 2ug
80 Vlastné imanie b 53x k 4mi 7 m57 0 dr9 t o16 5 9a1 b yf0 fi r6p ws 6cn o5 2xk
81 Základné imanie súčet 6 tlz a 1bx 0 45v 8 9ve 7 6oi 7 gep u 9qt
82 Základné imanie v q97 7 7n7 l 1bz o rc7 k 1r3 u q9c 7 ylb
86 Ostatné kapitálové fondy w a2c q bpx u 81j 5 miw l 8bu p 2el
87 Zákonné rezervné fondy fzv a6n zog 648 5ri 6ig ddh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1jb bn0 aho 357 b9s
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o fv3 -v a4d -a ftw -p 005 -9 yyk -a zbw 0 i39 nh znt ca 542
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4m 7id mx 16z mm a9n ux 5ju r 9sb bs 9i9 k2 mw3
99 Neuhradená strata minulých rokov -5n io5 -9 jrk -l cna -ip 588 -1z 0dt -5u yr7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z60 -991 -qac a xxr b 7pr -8 xgo j kgz c 62a l0 x34 e gup
101 Záväzky b26 pt h4j 9 lt2 k4 5cr kte h2l x6l 8yr i5r 3xq j9b h4d
102 Dlhodobé záväzky súčet o wyt 67v i9u fqe iia 28j 9im 7cx
110 Ostatné dlhodobé záväzky 4n5 d1s ato jja anz 4w3 zy5 jf9
114 Záväzky zo sociálneho fondu b w1t a8y t mv2 z x8z
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 z9 4lm b3 k0u 0h ep7
120 Ostatné rezervy ct 7j8 hu ct3 bq u88
122 Krátkodobé záväzky súčet b8i 8o jtr 2 tom 4d v57 5k cqn 4p v7d lp 4ux ts zbh
123 Záväzky z obchodného styku súčet k 56q a b3r hk pyi ju qkk j ikk uo svx wf c6i
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q uul m 7ll x5 ah5 n3 2pi 5 2xs am 5dt 1q gc8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sv ce9 8 4kd
131 Záväzky voči zamestnancom 2ec 4 82r 7uv r pg4 y uuc c p1w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hgx iur l wrw syn el5 m b2d
133 Daňové záväzky a dotácie wnm auj x azk l 54r s 8cl 8 thm 7d g02
135 Iné záväzky c3 14x
136 Krátkodobé rezervy a b84 3 jyg 5 hfu 3t o3k ed fqj zx tmw
137 Zákonné rezervy k 76z a qbf m 28e
138 Ostatné rezervy jj eyw 9q mba k8 4kv
139 Bežné bankové úvery rd
141 Časové rozlíšenie súčet pii 8ok
145 Výnosy budúcich období krátkodobé q2h 7nf