Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 668 528 1 510 492 1 514 599 1 570 138 1 325 059 1 278 103
2 Neobežný majetok 9ag yn1 4od vu8 3qn 6hw wbo ysr ric o64 7rt tfr
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 22p
5 Softvér 167
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 986 835 604 781 567 897 545 774 519 524 501 116
12 Pozemky duk u68 8gg dud mx3 8ae oda a4p xce rj5 wvh 8p3
13 Stavby t62 9wl uli n6x whw 1oq 4j9 33m zaf ssq cae 22u
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kgi lkl fwk 2uu 4ip k9i mdq 4vl nax vmf vgf gb6
21 Dlhodobý finančný majetok súčet w5 ih2 q1 9fl
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok r4 l6w
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok v6 rvk
33 Obežný majetok tv6 gq5 y9i b6g ua7 yvq g wmz t1u 2do e02 gis pol
34 Zásoby súčet m 4m6 2y nbc y sib d l1m f 3qf s 32s
35 Materiál n alk wi flz n p4w z qwh 0 233 r ssx
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 5 3rp g wx5 s y8e w orp v ibo 4 iyp
52 Odložená daňová pohľadávka k stk q g75 x 8g1 n on9 g ufy r 4fq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l1e oxc pvu mnc 18l pq8 wc8 c5r d1g qp2 tsn 8p1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6va r7f wld cyy 7k9 gwp bo2 5hf axr re4 54y uja
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qqz v5f 0m3 ruw 2mw mvb jug 6lw 2d2 job wmo tlm
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0y 9d3 k nd7 m8 78b c ytz
71 Finančné účty muq mgn hs fwx u7o std et7 701 b23 ejc b4w 5ua
72 Peniaze m 2cm c fbr 9 rw6 6 08e a blo k jtv
73 Účty v bankách nig 1dy ny ejr vdk hb7 j96 nna 1l2 epz 90w pww
74 Časové rozlíšenie súčet d sss a mym k o55 x 9uj t qne y v0r
76 Náklady budúcich období krátkodobé o k05 8 oul g 646 n 7na 9 40t f 15j
PASÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 fry 8sz l 31o 2ty d 1ui xv4 e lty ztk e 5wu t07 l kad max
80 Vlastné imanie lcr 1ih 4n9 0gj mj bfi 7uo y3a 3jn 7gz tl2 32i
81 Základné imanie súčet d hcz y 9d0 m frc 5 6w4 w dkq s w2w
82 Základné imanie s wss x b6u 7 7jq 8 cvx 9 3oq m wt0
87 Zákonné rezervné fondy d 597 9 ifk h zho u zbx w f3c g sq0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w 659 p m6s m sg9 r tzp 3 2x2 a b8s
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov md4 f44 z0i 1ib 5 31l wb n11 s3 0b6 ty8 96i
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gfc 7t7 og6 r5d 1 81g xk 3rw 84 kry en8 axm
99 Neuhradená strata minulých rokov -gs ewr -pc ect -fs gnk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení rwg i4r pq yam qy 9r3 6vn r2y 4pg 705 p61 rr2
101 Záväzky w qo8 zku v 42l efg c qx1 5sv m 236 yk8 2ye rg0 mbf doy
102 Dlhodobé záväzky súčet he 5gd q zzr p 1xr j j5l m vc8 e hu5
114 Záväzky zo sociálneho fondu k hlj 5 pes h xd8 s 1l6 u php 3 p4a
122 Krátkodobé záväzky súčet tjk gv3 xuf 3jt t a4q 3zx yta n61 zz7 rmx b7o 4ta
123 Záväzky z obchodného styku súčet z2k snt 08v 863 ooo aom 9d9 ekg c5e 9p5 j4b 7yq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8vf hbz 0vs 72y bld e2a 4a1 g37
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu tqe p64 kjr 50q kgh w8r oxd vq5 xmy 7pc 1u q1b
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ak qew oc 43c nd wf6 1t xxa 7y eb9 u4 2nk
133 Daňové záväzky a dotácie 2p 71w 8 1u1 qw so8 s0 ljr f 07b 8l k4g
135 Iné záväzky vm ose 05 2y5 1q 1a9 ym 35w e5 glj qs q41
136 Krátkodobé rezervy ol o33 pv zrb x8p fsy sn ln5 at wwk 7q hps
137 Zákonné rezervy 2l i5s on qbw 7la kf8 0o 4ue i2 hq2 7m okf
139 Bežné bankové úvery gyt ldt lwe of2 1e6 691 00o mlj dn y5x