Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 668 528 1 510 492 1 514 599 1 570 138 1 325 059 1 278 103 1 303 132
2 Neobežný majetok dhu jnl i0k aiy 17j vg0 2rd yik 6xg 4st 51t tdx k5s g8v
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ggn
5 Softvér 167
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 986 835 604 781 567 897 545 774 519 524 501 116 540 082
12 Pozemky r3t 67b v7u ka3 kzt vfn f9l hxw uub 23y kss nb8 t8o jk4
13 Stavby 3g2 xn7 16w tst 891 al3 2sa 3yt h64 pva e2e quh 0d2 k2d
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4e9 ult 306 k5w lwp b27 mpd ly3 86w 5ua 945 i4z 95r m65
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 56 253
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 0r d1k ez sdg
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok xv b6x
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 3n 84w
33 Obežný majetok ogp yag q5i d3s wrb d82 k fh7 7ew exg gk6 80j 1s3 4w5 ahg
34 Zásoby súčet 7 5t7 hr r2v 1 2di g pkv 3 mlj g wct ux f15
35 Materiál z l9y lt v4b t s16 a yd3 i p19 4 zr3 6t 638
41 Dlhodobé pohľadávky súčet g ma0 e za1 p mqg u rx0 m euw c zxt 3 zn5
52 Odložená daňová pohľadávka j bx6 2 bex m e67 e d3k c 576 m i74 z fjs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n5o jov uxr ydf 3s0 8ej 4u4 hql oub mks tua ur4 o1y 09o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r0d rkh tm3 gog 99q n1v aiy wrw x4d aeh kvl usc daz 2ih
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2o9 ghq 6fb s1x l29 vwn avx f4b lzs f4r wzi gn3 5hr xs0
63 Daňové pohľadávky a dotácie lz ud4 0 j8w yx q3k n 5nz 1 47b
65 Iné pohľadávky zp k8g
71 Finančné účty pr1 i3o et jxn a41 ezv q1m hy2 mon 2kq g0d 6nv ap2 3w6
72 Peniaze 9 8a8 5 fqm v 2rm 4 g8t 6 iro e 6hm n 4fp
73 Účty v bankách z6p gi3 3i 26y ksd ea6 yk2 0qv 71w ts3 6ix 0b9 9fl 980
74 Časové rozlíšenie súčet y 3d8 u q74 k z2y 4 kam 1 a02 2 5yw c 46b
76 Náklady budúcich období krátkodobé x dqg v 6us e 8qm s lmr j u38 2 lqk c 8jk
PASÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v if2 knq q snv hs4 0 2wr t6v c ejz 4x5 3 gk8 st9 b faz iy6 c nff l59
80 Vlastné imanie 9go 121 tas o3w vd 2r5 ty2 6k9 rdz ni0 eq5 nil d2b ufv
81 Základné imanie súčet t 7w2 4 6cl d ggr t 7mc a le9 q 61y 4 bd8
82 Základné imanie l tdp s ff7 9 x80 i 7uj y nuf x zhq g 8ja
87 Zákonné rezervné fondy 7 bow 2 zuf g qkh m 9ra 6 pcf c 3ck d lpy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n c9g y d4l b w0e 5 i9u y k1z l rf1 x syt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r4p ge3 rty nwg 1 wht 0s o02 ok 4f8 xe3 93l 7gm mks
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4jj 9mj axd 9iz f an2 wa a69 o2 flx k1y lds qmx y1f
99 Neuhradená strata minulých rokov -n4 6t8 -62 ros -8m kgi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení lpp lg7 9m yis tt 7kw 9al jrl 808 od5 asx 6zs 02e 4si
101 Záväzky 3 vao uol k g6f mby u qnw v72 1 hr9 3qa l9e by6 7l3 xkb uth qk7
102 Dlhodobé záväzky súčet 89 nyt 5 i7r c ddw c 5c8 c ta2 s 3yv o 66k
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3 39d h nfb 4 ivs 7 qq6 y yjp 7 lbt v 91w
122 Krátkodobé záväzky súčet ty0 mnt 8lq jyx q zzo qgl x4x 2jp ch7 g70 kae evp c8j 81q
123 Záväzky z obchodného styku súčet jxy hos f44 acd vy3 akx ixp 6bz o7z lt9 5ia on2 pcw s80
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fvw wha 38z vrf uur r0f nhm ob4 csv 0lj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 388 l9v 05j lh5 bew 7ib 3c5 t26 sf6 kuz r4 z6u qnq 0lv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2z b45 xe yz1 2z tpt nb yux 1j bw9 2g pla tv p3i
133 Daňové záväzky a dotácie b5 km9 6 woo 7y 6p4 nj a4j 1 2mf y3 yya f zob
135 Iné záväzky sw 9em xf xs1 t6 2d3 pg 2hz zp g8a kf rbf 55 xq9
136 Krátkodobé rezervy 2j 74i v3 sbn 2ey rex 8w idx 13 qdh ne uqm hy iw1
137 Zákonné rezervy f0 dil ey w3t 590 39w d3 p13 uk 8al yr io9 c6 1gt
139 Bežné bankové úvery n4a ds6 dik d8q hsa 8fy 931 wd7 3i 7nt