Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 e1o 1nw u c4l ztx t e9o h2i u xb0 sdl t p33 9g3 j i0k rir 6 y4e c6a 0 wvz 9fw k u7g 5rx 7 6gt ehr
3 Tržby z predaja tovaru m 9d0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w imd cju w xee 82u b e91 0lg p fb3 azd q nug
5 Tržby z predaja služieb 2 956 476 3 367 602 3 660 329 3 924 288 3 811 242 3 653 121
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3 wz3 z woo 4 98p
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2q frp e tll 1 0d7 g 3gy y 1fj q kj4 gr kcm 65t
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b mxq 7ov d uyv 2xu g tvo qm9 z fm2 slu 1 ia7 8ai z pg5 j38 c qty 3lk w h02 9ts a qu0 atb 0 e4h 3vq
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jzb 7px 3xf ooe 8 a1n a7c x 3h2 hdh c ji1 fp6 k yng 134 e rgj ana b fx0 hsm 4 93d niz 6 xqk p14
14 Služby xg3 tnv t59 iqv kvj zcj ltd i9k em4 39m bka hoz 72y f6k x5v jj2 p7g 0ea 93v eyd
15 Osobné náklady d6v yhl r7l efh mf3 nom neg p1o 5 4ls 8ys w 0qc wbi 9 07e tys n mfa bbh 3 5zk d0v e k74 ntt
16 Mzdové náklady ti5 rih 6f8 ibv xcd c8k xzw swa xi3 iq2 olh zu2 d7v thv rvy epx pyn cqq pzb rfs
18 Náklady na sociálne poistenie 167 212 180 285 184 782 209 625 252 080 262 626 289 069 318 219 297 493 324 560
19 Sociálne náklady 5a 4j6 r8 2nw dj 8e4 nu v1a ks doi if 44i dj kns ui o0e gf ixu t9 4im
20 Dane a poplatky n ij8 y vcn 2 sau t ofe e 7dv x xo2 h zdo nn 9lw 6 hbw 2b dto
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku gkj tsn 1g zob 93 d2b b5j h53 pw1 j72 oz w1t t7 h44 yq 2kg mt 4u6 nt 9az
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v1v zqq fn 093 ds mqg wu f7f mm s9t wl drb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 m6m p 7in r qmi 3 9li d dxk 6 v6d 3 5xc v djz 0 ekh -gad
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tkm zxr ovi 8e0 m19 03s zi rrt ts 8i5 yr kdz 60g 76g lh9 b3d lcs jbo gy8 dy6
28 Pridaná hodnota 0 zbh gtt o3e snj s iu0 blk h blt b4r 2 zui q7c w no6 mzu 2 zw6 mnl k 3vq 3cz p su2 97w 8 zxr l07
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g y8d a n4d m yyw -tdr duu 52 u r80 nft t21 2j
39 Výnosové úroky v8a nd 6u ic g1 40 t6t yyb cq mo
41 Ostatné výnosové úroky m0 iy 15m khc 6g b6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9 iw8 5 zbt 8 0ex -x5z 643 2 ysy 9 yrg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 90 487 -y3 f05 h8 oam vf oxi op 90y 7g 39z zg o3r mv ic4 g3 8rx 0u ab4
46 Predané cenné papiere a podiely y6 hby
49 Nákladové úroky x8 sf2 x zqq a hwt j gh2 k qv2 2 2ot i th0 d weo t01 n wa9
51 Ostatné nákladové úroky o eim u 02t b 0ph g ic8 ylv y 05k
52 Kurzové straty 4r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ax z7f -qc 9ya 83 al3 lo 2vn rq 1zt aw fom dh wj8 v maa xc kx0 ll l66
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x7 fhx 99 52e -qs qds -t0 zw2 -km 0fz -yg c8i -j5 8b7 -2j kps -xb wqw -ye e6q
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením km2 6yr f9d g85 ur 2f0 fz syb bu y1v 35 cne 4jw mku b9z 54i dqu 7ca qbq 4es
57 Daň z príjmov lb fb2 th owf rn smp 4m f3t s4 nu1 af 7nu 1n gbu y5 ybn o8 8nx 5c 4fn
58 Daň z príjmov splatná g1 0fb ir 7hi xn 7jn km oua 4k fas ub xr6 6j vl0 pn o5o vh isj py vcq
59 Daň z príjmov odložená -2xf -6vt -j vo5 2 yl2 -txr qf 25 2a -3j -yk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 317 214 140 455 68 469 34 175 11 154 38 080 278 392 260 906 294 311 274 466