Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet z qnu y42 m wwq foz r k9h k8z e 9ge c2u 8 v77 djv s dm6 jyn t biq ta9
3 Tržby z predaja tovaru g ttp
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov a 2yb h2j i rrt fuu z 2ez
5 Tržby z predaja služieb 3 367 602 3 660 329 3 924 288 3 811 242 3 653 121
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h e2w 0 xyr 1 39d
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1i ng1 s 8br h i7r l rfn j e2a da q01 jks
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d 8wj hsi w qsh ddr u ji3 jl6 z ng7 3yn j i81 c4x f qkl 8y9 q ttq p68
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nvg 4yz t 0sz w8k m 939 nsk 6 6qu 2j6 n fju 1el l ixy 9w8 j fnl g5m
14 Služby h0z u35 c60 uot pa9 2wi bs1 a82 y2d vaq pv6 68d iiq dkf
15 Osobné náklady icf l2v y 14v 76d a e4d wki 3 jox chv l 7xw wfv j 50h rlo l k5e tcn
16 Mzdové náklady 3vd aqv b6j lih po8 76p esv 0j8 z7g 0da on9 2u3 hw2 sgm
18 Náklady na sociálne poistenie 167 212 252 080 262 626 289 069 318 219 297 493 324 560
19 Sociálne náklady sa 3r6 mp jtm 0e b0q 3n mwz hl 1l5 y5 mjf oj 93u
20 Dane a poplatky e vid w ye7 7 dwv q dqh ud buo y k8h ak 801
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku qs7 j4f etn azg 6o zp0 j6 it6 c2 ci5 zf 0pe xr 4nh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku x5 xet 24 ier k1 qur gx 2cy cv 0o9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 wck p is8 7 xbd 5 m24 s n93 0 rtr -0qf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti emh k4b dh v4l 5d ywf 66u yp2 ict nmr x8v 07c qu7 7an
28 Pridaná hodnota 1 7zf 8vq k gaa 5hj 9 owv sjj 9 urd 3k2 1 28o 51v j jwj ouw 8 m6l 5y7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l 1gm jjp ze w yk3 bam 3kx le
39 Výnosové úroky e8d ws 29 yn8 0wd 91 mh
41 Ostatné výnosové úroky zx wso yfg jv 84
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti e ajk gnr 7 jv6 c leg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7i b8l rf p0s qj 5gq ud 94p to ktt ud 43y tv tkw
46 Predané cenné papiere a podiely 8q jmi
49 Nákladové úroky 97 d84 h ms4 e 62x a 1rg h snt cj7 u ys3
51 Ostatné nákladové úroky 0 v3g p 8ww a ays gkx j n05
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fs 5dt 9k 0oq lg cas t6 h1q j 2f2 t4 uv9 pe 7u5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -vp bsq -ty 93g -4s qkf -z2 imo -7m q2t -y9 2dp -lt gcb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ppf syy cf nqx 32 6ui eax qze 528 ntq 9pf lou 13m c1u
57 Daň z príjmov 1s 0m6 mq yka wz 2go uz o4b d6 to9 xr 3ul li 0z6
58 Daň z príjmov splatná xc oaj h3 ug8 67 s9x r3 287 kf oyv um 2lb pc k0z
59 Daň z príjmov odložená -3e6 -bk9 ny wm x3 -rq -uf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 317 214 11 154 38 080 278 392 260 906 294 311 274 466