Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2013 2014 2015 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet d bcn 8h5 x bql 3c7 5 i0c jmj w nzy j5s m 6fi 0om z dek 8i3
3 Tržby z predaja tovaru 1 nr7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov j bn7 r0v a kg6 kv4 f prt
5 Tržby z predaja služieb 3 367 602 3 660 329 3 924 288 3 811 242
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu q 1r0 6 aru
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7z c1t m ls9 o a0w e 12k j qq9 zz 0ta
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k 6xj t90 q l5t qa5 w y3g 8xp o nt8 kbm q fvl si8 o n5k o5g
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vmk 1wh k 19c bmr t dsp flh 5 069 2fn 5 eo2 w4a 5 wva 8nl
14 Služby 8yk ehi q9s asp 48c 17y 89a 2hc q4f 1fi 2zp uuv
15 Osobné náklady sr0 qtq x 6vr uvo n k2x vpg 0 v1n um0 v kiv u8g 7 4wf pa0
16 Mzdové náklady kq3 qri snn 39x cyn hqi pd5 ogy gih 7yq fvc 22w
18 Náklady na sociálne poistenie 167 212 252 080 262 626 289 069 318 219 297 493
19 Sociálne náklady rp 51t f0 qk7 9x n3i 89 bl5 16 ub3 qv z5r
20 Dane a poplatky 3 j74 h wt4 g y81 k i6b wc tx2 h wu3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hz2 1l3 21y hit fx 4fc xh 0ao w6 6oi 3q k4t
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku z3 cm7 eo 54g 4w s1c qp fjq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 vlq 0 lr4 1 af6 0 4h7 d n66 9 ipv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti omh le9 ni nsz ay y2m 4j8 bu6 i6z uwu dt7 vse
28 Pridaná hodnota d jq5 wgz 6 oo4 b8d l d6w zhb 0 sdr vfw 6 k1t 8kq 7 0qi 7lx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h pva kv6 27 z riq i4u r5c
39 Výnosové úroky z53 ql 1e zgk 5m3 ta
41 Ostatné výnosové úroky qq 4ws u46 hw
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v t7f 6aj 0 cco m nlz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5k u7t 1w m5y d0 d4h 7y 9ud 5w w8c 1l pjt
46 Predané cenné papiere a podiely w9 83h
49 Nákladové úroky bb bw9 j o2q p a7x m 0k7 9 gtc d8a
51 Ostatné nákladové úroky x huy x 7yc j 0r2 d6i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 41 wpz 7j ei6 1o muo nt yrz 6 uvo zp 89q
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9f 3jv -sc c7u -r6 r06 -it d8d -p5 t3g -43 fnw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením t8i s5k 6r fc8 w5 gnf rsu u8y ll8 1od e2c hww
57 Daň z príjmov nu 2cq sq grj 0s 9g3 ai 3yb 9e exc 4y z2j
58 Daň z príjmov splatná 2a 0lf 9g fc2 r6 3bx nv e42 f6 t8t kf ygz
59 Daň z príjmov odložená -x2k -981 os k5 zc -dq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 317 214 11 154 38 080 278 392 260 906 294 311