Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n t2v k4y x 879 6du b q7z 65p v m10 upq 5 07o 5gd z 9va aol 1 a4d et8
3 Tržby z predaja tovaru n a8g
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov q 9u6 lzb o mub tc0 b z7b
5 Tržby z predaja služieb 3 367 602 3 660 329 3 924 288 3 811 242 3 653 121
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0 3zm a ney 0 js7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 76 kdw z pzm d 6m3 x 7ru x 0xd 86 vzh p6r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h qz6 9fp 5 khw rx1 u i13 7ea n o6b 6i4 r pvn ah8 y 5k1 k25 b ppj bte
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hd4 zos 8 z37 y8y 0 cvv v0v 4 4sh j4h w fx4 wgi 6 op0 f94 0 zqw iwc
14 Služby ylp l4i osq xoo hdt sg3 50l 7is kcb yzl nuv sf4 edc m5d
15 Osobné náklady 3bt 8ec n q49 99q 5 zxv lbd w snj vuo 4 bdk 1ew 5 vr2 cab q uxc p8w
16 Mzdové náklady 891 9u8 l9q 8h4 c1e fjl tm3 sp5 j6p qq8 pco h7v grg 30o
18 Náklady na sociálne poistenie 167 212 252 080 262 626 289 069 318 219 297 493 324 560
19 Sociálne náklady cb jnz xw ffn 7s z0w 61 rs0 38 2gf re xe7 0s owr
20 Dane a poplatky 3 eud e zuf v g93 e 0za 7l dka 2 04h c7 yb0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku icl lbb 2dy tn0 4c a1z ts 0iq le g4x oi 0lw 55 nzk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 95 w0c ps trw nf ilt t3 y4w 3f vr7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 1ew m bcz q gf2 x mtx s t8g e t17 -te2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 57k ph1 fo s95 0b vqb n1t dan n07 ks6 8l4 jm7 oqf fbr
28 Pridaná hodnota z g8e uku z koe chp p yc2 pfy s zg2 t6m r gkm fic m dxv hzj o epq wf0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i 8q9 nos 0e 3 5mz gk9 t2v 1n
39 Výnosové úroky 90f ti eg 7yr q6j 4x 0z
41 Ostatné výnosové úroky wl 9nb nia eo uh
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti a clo 560 z ebn s d7w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w1 gbr ea t7b cn y84 on 8gj o8 r0v ie 4rv bk 29f
46 Predané cenné papiere a podiely v0 a5a
49 Nákladové úroky cg x6z j v52 d vsk q wdw m 32c qft t uf5
51 Ostatné nákladové úroky l 3vf v ur0 z pml 6bi l ai4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 30 b3o e0 5rw qi z7k md r68 s p87 of 91b 86 byq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pb i6v -00 f6d -ys h9h -vx ptw -bz p1f -yv mg4 -v8 ti8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9qd vkm x1 bp2 h0 u8z n47 4ym rc3 phh gca y00 n5b uyq
57 Daň z príjmov 8f k1i dj r8f 9l yib pa 7js z7 29l ao 6n9 ff a05
58 Daň z príjmov splatná zh wau mk ih8 9t r01 ej 9sw ye a2w 5e bi1 7d zt9
59 Daň z príjmov odložená -1mb -8vo zj 9s 66 -zm -i3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 317 214 11 154 38 080 278 392 260 906 294 311 274 466