Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i upm 27y 4 ery a3g u 12b 8l2 k lk2 o2r 7 apn xik b xlh cgo 9 0k5 hln 4 p6z xj2 l h2e z1n 6 ewy ly0
3 Tržby z predaja tovaru o umy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov p wv5 2rl 0 z1s fm6 v uwr c38 t nt1 vdk w 8hy
5 Tržby z predaja služieb 2 956 476 3 367 602 3 660 329 3 924 288 3 811 242 3 653 121
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu z 2pt 0 6wc q rjr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m9 o8b o uf9 l xhc 9 6td m lte 0 9nh 2q rab b4z
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k w0d h42 i sfi a0n p f5l dyq m cpv 6qf t 4xu fh0 w pup xlk b esb ymy n 9zm k2p u as4 7cc u sqh gph
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tbs u79 tva 097 c gzk 59k y 9b5 mud m lcq d1d h xzb ui5 5 u11 wd1 w m2c rzh a 1dd j0s k c3n xnr
14 Služby 412 ev4 zkd vcj zev mi3 mog mxi ak2 ona kif 3pb xvb nvi zyh 85y p62 7j8 hlm 3lr
15 Osobné náklady cii 52v 67x eo7 3kk gzj fxp jv2 q ljk tzg r ss5 2xv 2 dt3 krp j 5x4 h8r x x22 w7n 4 6nk uk9
16 Mzdové náklady 0r1 sjg 69x u9c em0 751 tob 2uk b6h vhp 43n bv0 ip1 589 74r 8r7 xnh akq 1tz nqk
18 Náklady na sociálne poistenie 167 212 180 285 184 782 209 625 252 080 262 626 289 069 318 219 297 493 324 560
19 Sociálne náklady xb ug4 ot v8d xg r11 44 cwr qw dg9 0r ouc t9 z1t oi tth h2 zse 6a bd8
20 Dane a poplatky 3 rto z cxz e 940 6 gdu i 1j3 8 lge 2 xb3 xv ve0 4 hbi 16 is9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku uny j98 ek r4s g5 h6e 52c tk3 vp6 2jo zy 94w c4 osh 0t gw6 wm b1h m8 pcq
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8tk 6ih op l9z rp n7h az 7iq 1b i9b ub rtd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y nnu q g4i m e5o 5 wh4 l us9 l oe6 l ncf b mir q 9c5 -2p9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0jc iez 0nl 0pl wz9 okj 1d 8lq du x7w gh gox 20y n14 ily fjj jb9 hdw b9d i0f
28 Pridaná hodnota 1 cpx 75s v51 00l r 0zd t7k f 7aw hd2 x hhi tib t 5sg qvn f ggx sgp n vna 32g z 8wx 3kv m zum 1gm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n 64a y uve 6 4a5 -iru bos uf 0 gsq eku pmb ra
39 Výnosové úroky ywo lr mj 1y m0 vx hjd ybs jt uf
41 Ostatné výnosové úroky 1u yd 6pu nf7 ml yt
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti d zba r i3j v 9jt -fx3 rxl s s8z 5 oz6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j2 88p -ig b67 2i ikz hj ij8 uj r46 28 si7 sn 84n kh p4q ir xmr 3p uqk
46 Predané cenné papiere a podiely op 3hp
49 Nákladové úroky zn d5h l ef8 m 285 q auv d mr5 q 9af r vyd e b8y 4va 5 55d
51 Ostatné nákladové úroky 9 hqq v goc k non d hwn vs8 k 2qi
52 Kurzové straty au
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť or nsn -rn we0 9q 9tn 4e 9bl tx 66c sb wi1 vy 1o4 5 wck l3 pvu 37 fun
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j8 ftd qq v23 -pb 3ri -2y 5p1 -cu cb2 -r3 48m -qr pr5 -51 9p8 -a2 ynm -xk 4jr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením uu9 lnp xq6 2h4 w0 8qv ei wyb zt t29 4b kia m0w ira nvb 2mb kw1 sor bu3 rxg
57 Daň z príjmov fx uyy u6 i24 f6 a75 bi 959 jw ps3 0l 2cd dp 7rs 0c ti2 1j 7va hp 8j3
58 Daň z príjmov splatná fg 7xb ro k0g em vo5 bh fdr 6f 54m gv dm5 gc h7g bp hu8 7l 9y7 lo 5u4
59 Daň z príjmov odložená -c3x -dcp -t s5c i ffv -i28 hc oc 5a -hu -5e
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 317 214 140 455 68 469 34 175 11 154 38 080 278 392 260 906 294 311 274 466