FINCHEM, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
286/P
Dátum vzniku
11.06.1996
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Písomnosti podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
1 593 852,00 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 13.7.2005)
 • prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností (od 13.7.2005)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 13.7.2005)
 • podnikateľské poradenstvo (od 18.11.1997)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 18.11.1997)
 • automatizované spracovanie dát (od 18.11.1997)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 18.11.1997)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 18.11.1997)
 • prieskum trhu (od 18.11.1997)
 • sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností (od 18.11.1997)
 • činnosť účtovných poradcov (od 18.11.1997)
 • veľkoobchodná činnosť s priemyselným tovarom a stavebným materiálom (od 11.6.1996)
 • leasingové služby (od 11.6.1996)
 • zobraziť ukončené
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (od 13.7.2005 do 13.5.2019)
 • dodávka a montáž strojných a technologických zariadení (od 11.6.1996 do 13.5.2019)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob- chodu a služieb (od 11.6.1996 do 12.7.2005)
 • pozemné a inžinierske stavby (od 11.6.1996 do 17.11.1997)
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 11.6.1996 do 17.11.1997)
 • vykonávanie priemyselných stavieb (od 11.6.1996 do 17.11.1997)
 • vodné stavby (od 11.6.1996 do 17.11.1997)
 • stavba budov (od 11.6.1996 do 17.11.1997)
 • výroba betónu (od 11.6.1996 do 17.11.1997)
 • výroba malty (od 11.6.1996 do 17.11.1997)
 • výroba azbestocementových výrobkov (od 11.6.1996 do 17.11.1997)
 • výroba stavebných produktov z betónu (od 11.6.1996 do 17.11.1997)
 • prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov a zariadení, ostatných strojov a nástrojov (od 11.6.1996 do 17.11.1997)
 • výroba drevených obalov (od 11.6.1996 do 17.11.1997)
 • výroba nábytku neremeselná (od 11.6.1996 do 17.11.1997)
 • výroba hier a hračiek (od 11.6.1996 do 17.11.1997)
 • výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo (od 11.6.1996 do 17.11.1997)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 51,00 €
 • Počet: 31252
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 29.07.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Michal Ľach
  Oravská 10
  05801 Poprad
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.06.2019
  Názov funkcie: predseda
 • Ing. Milan Baláž
  Dostojevského 4672/73
  05801 Poprad
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.06.2019
  Názov funkcie: člen
 • JUDr. Peter Berník
  Hviezdoslavova 4052/63
  05801 Poprad
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.06.2019
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Jaroslav Mervart
  194
  05936 Mengusovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.06.2019
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Vladimír Balog
  346
  05986 Nová Lesná
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.06.2019
  Názov funkcie: podpredseda
Dozorná rada
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením 16.5.2002. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením 25.6.2003.
 • Zmena stanov schválená valným zhromaždením konaným dňa 28.5.1997.
 • Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 20/96, Nz 17/96 napísanej dňa 22.1.1996 v Poprade podľa zákona č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 789
Uložené listiny
 • not. záp. N 91/2006
 • rozhodnutie predstavenstva
 • zmluva o zlúčení
 • Zmluva o zlúčení akciových spoločností
 • Splnomocnenie FINCHEM, a.s. - JUDr. Berník
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 6.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 7.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 5.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Zmluva o zlúčení akciových spoločností.zep
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • not. záp. N 219/2014
 • not. záp. N 220/2014
 • not. záp. N 222/2014
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Rozhodnutie o odvolaní prokúry.zep
 • Záznam z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva.zep
 • Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 3.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.png
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.png
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 2.png
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.png
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 3.png
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 3 - časť 2.png
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 1.png
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 1.png
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.png
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 3 - časť 1.png
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 2.png
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 3.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 3.pdf
 • Splnomocnenie.zep
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 4
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica z valného zrhormaždenia.zep
 • Záznam zo zasadnutia - voľba popdredsedu predstavenstva.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • konsol. UZ 2011
 • konsol. UZ 2012
 • účt. záv. 2010+výr. správa+audit
 • účt. záv. 2011+audit
 • konsol.účt. záv. 2011+audit
 • účt. záv. 2009 + výr. správa + audit,
 • konsolidovaná účt. záv. 2010+audit
 • konsol. UZ 2008
 • účt. záv. 2007+výr. správa+audit. správa
 • účt. záv. 2005 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2008 + výr. správa + audit,
 • účt. záv. 2006
 • úplné znenie stanov
 • not. záp. Nz 35563/2005
 • not. záp. Nz 25666/2005
 • živn. list
 • úplné znenie
 • účt. záv. 2004 + správa audítora + výročná správa
 • účt.záv. 2003+výr.správa+audit.
 • vyhlásenie o splatení ZI
 • účtovná závierka 2001 + príloha
 • not.záp. N 352/03
 • podpisový vzor prokuristu - J.Chudý,
 • podpisové vzory DR a predst. - M.Ľach, V.Balog, M.Baláž, L.Dunaj, L.Jašš, P.Berník
 • not.záp. N 208/02+stanovy
 • not.záp. N 212/03+stanovy
 • 2x účt.záv. 2002+výročná správa+príloha
 • správa auditora
 • účt. uzv. 2001 - priloha
 • účt. záv. 2012 + audit.
 • not. záp. N 124/2009
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Dátum aktualizácie
03.06.2020
Domény