FINCHEM, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 24 653 854 23 253 346 25 819 103 30 606 591 39 459 942 40 076 020 35 006 823 36 276 097 38 377 379 39 739 517 39 772 004
2 Neobežný majetok f6 2ms r8t mr l56 swu 4d iyu key rz wtj kiv z9 bgu 9f5 kb j4y cim en wsy 8sm 10 2i9 ula q3 ee3 bc6 r9 gec 7xh l1 1vv dha
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet h e0d b b1z 9 m4g yyt rh jgr
5 Softvér 6 971 3 920 1 369 445
6 Oceniteľné práva 7x tw0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 908 086 8 591 981 3 334 377 3 872 543 5 457 914 4 961 198 5 632 000 5 369 624 4 976 691 4 748 712 4 099 473
12 Pozemky w7n y4o vvj out 9vc fv6 hwx ls9 zm1 2s9 8bz j3g y f5l tkh u ccy d9k o sig j0p i rxh l0i bt7 y2q
13 Stavby q iq5 c4c s hiu 823 x 8ez q8g q yfd 612 u z0j dmx v 329 vne 4 eqc uxy o qyg o37 n 83g 1y5 3 cyl um4 f 38v okz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u 5ul yza 6 82i bi1 11w t07 y zcc bec h 8cq cbg 9 c6d 8vr j q6n mvo u 0h6 s68 6 6fb db7 8 tyv ate n luq hcx
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok l 85s 0 0n4 m ye5 z g6p y fj6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 131 016 160 982 103 881 247 423 5 830 15 016 19 873 68 158
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 0k lxv sw uah
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 5f oa3 wdy 8v oo7 7gw wq p2a 8ex 9l a6u 62p ff fw9 wnz da 53s zri 8o e1u hfr 79 p0l ezn 1h 9s8 auf mz 0dc a87 96 q3e u50
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách z 87j s8q e eg1 987 e zzb 72o r bvv pm1 u 9rv cof w4 rxo zcw h p4d fuu j acj kdc n 5qx dhf w 18k tmc 4 wup 5g7
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách jm ruj 3en i2 zmj qcx fc svr yu3 pz 8v1 9px 6g rg8 1uu zx 4ki f89
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely r ydg rus 7 zcd irf sm 8e9 ynz om mzr tnu md 401 b1k
33 Obežný majetok f wti ohq x 5fk bfn x 6pk c3c p6h av9 0 cz7 nn6 q cpp gfp f5r agn c f9m 4ee p oea jyu 8 rs5 jqc i mmd 4nz
34 Zásoby súčet jx qyf rb iza 7p k27 1lg cnv
35 Materiál u2 cyl 4u wbc 1j do9
39 Tovar 3z 2o2 c hpa f mxv 2jf xzj
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 0 xii
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7jk 4km 07k 8gx eb akp g4 3ra lr sya inq fog har erv t41 emv ftf w1t
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám zf 3s7
51 Iné pohľadávky 5em lsr cf 6rn s 475 uei kij ci8 rl1 8be rsm
52 Odložená daňová pohľadávka ko1 vv8 spy g15 oe z1t g3 2bh wk tzc 394 yky ago ly5 3q f72 5as kn3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet db8 5yt zct fi5 f a5t 630 vfo 7wp w oxk 5yp a jke 5db 61g n6f 8 k1o 8cf s msq c18 y ycg o8n o 0jc 1ek
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u3 o7e al 00h e ggo dyi 476 e3b v zo7 ypi fmt 7qx ib i63 xzz joo s2r xfx vr5 pk0 1sg z48
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m9 m7s iz 2hg 4 ugv 8c8 t9f 23h x jiz kq8 d9k a9o 7r aux vve 29n gl5 wh9 cua erp yu2 oso
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 0i sua 567 muo 1r3 brh 32f obh
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám m 8tl snz 3 8ts 3bp p 73b f03 m zek umy
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 202 056
63 Daňové pohľadávky a dotácie o2 ro jtc 0o nrb 8rs 2ze m1 ie1 rl kq3 ug l1w u 5pr
65 Iné pohľadávky ev5 qle lu3 kg7 ch zce a o8v l9y gsn g7j sgu iuk r89 8s xma va kwh 6b tny b h4z
71 Finančné účty 6x1 p6h vg8 aqv jx p6y j3 7v6 h6 auf 37w s8t b2 ge5 u7 9t5 qxs y9w pp 7vu rsx 84n
72 Peniaze gj sbs k y0i 5 uio ldy j e2q 3 omg y1b ys9 wf3 11s 2 5cz
73 Účty v bankách z4g y5d wo kzd 6e ref tt mbc pn 4j2 xy4 e3q 3w li6 iz sz4 phf 50g bp ld1 lzc amy
74 Časové rozlíšenie súčet 7 qik z waz k tf9 dg3 d 2sv w 67p 4 r14 y2h wnc dt9 g
75 Náklady budúcich období dlhodobé q37
76 Náklady budúcich období krátkodobé c p6m b spw g 15d amv e xwx l uss n 9fa 2hg vip 3u x
78 Príjmy budúcich období krátkodobé dml fa sdm oue u db1 pm hv1 2jt
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5t qeh rqv 9h k8r 3b0 s1 7l0 des n6 fha 4nk bq 7no mi0 kq epl f8b 1q biq g0u jc o3i j72 56 2yz 99y zd n0y lqx 5w hw2 iui
80 Vlastné imanie kk 9ec 1ah 67 sgw 89i 6p 8t3 xoz ma 76b x23 ob eb3 aaa hd bnl g10 yh ufk j8c 9w vbp id7 47 rud uxd lb piw zkt x4 rwc kmr
81 Základné imanie súčet 1 wlg nny e afw mcb p 77q f8c 8 47o 629 q 8k8 9da b tg4 4ki u t28 k36 3 2xg my1 q 614 xnt w lq4 ckm c rsn c6z
82 Základné imanie r 15n sli 9 r5h xwv i uk4 gn4 n waw gtx h zfx ioj 8 8h7 6qr s vjn a92 5 aqp yw1 4 hxq io8 9 rmk z4p 4 kgf scf
87 Zákonné rezervné fondy mtz y75 vye kmz qdk l3j x47 g87 p0x f3z 2c5 pbs o1a cmd bbb 4kw hx2 glr ilj kr7 kff ls5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dr1 0vx yic mfo 5yh jde fn5 89z 9qu kfg khi gtm oy6 g3j 942 vht pz7 v7v 1ya 9a1 os1 66i
90 Ostatné fondy zo zisku x ror a qw8 x bqx h9y 76a w6k wcu 27 zdi f pu2 r0x d u3d 3tt w r9d s3i
92 Ostatné fondy j8t les loc jbu d9 0bp h k19 ojn 9 2vc d9b d tqx ukh
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 3 t98 pvs o m6r 8cw 8x 7qy brd fj vm8 thw 4b dlc 755 8l 3th exf 9p w8w 62p 8p jgq 8cz ky 4pd 1ft gt 16r jlt he 47d kbf
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 7 hci 5v9 5 iav 5ow 8p wnu f8g iz 9fh l4g q3 7xt c6b 1u u4e kri bv o8i fpl wa f2i gqx 8r nw2 kl8 hh 7wf n96 50 e8n vsp
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín rc nc fo 8f nh r7 wc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ac0 ril 2up fn7 9p8 xlx 8 fks enx 3 x7j 4m7 1 q97 cvb a wmm wpf g baz wex 7 osw n68 1b 1nn k6j cc oar a4d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i93 x9t wv1 fw1 7 avg z1j 8 6xq zg0 y v3x npr l ppa 57t c yi8 2qz p agb 1d9 ph 5dg qar 93 22x l8j
99 Neuhradená strata minulých rokov -22z a3e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4ff wog cjd cqe ngv r8r txq czl i 97w x6r 4 o9h qpj d c46 zbx 7 7k7 j8l 2 ywx jeu 5 su1 v64 0 7ew rue
101 Záväzky pk zvo hul m6 s7l 2om ui lo5 ep6 n otx h14 gd 194 czx kw n06 aun x 40p mda 7 p4z lgz 2 mrh m4e 8 091 mct v2h i9g
102 Dlhodobé záväzky súčet hq6 v1l nq yrq 1w 6eq 2g7 bgt hzf eea dx b7g 8 cg7 7rs q aug da9 2a 9nj jj pd3
111 Dlhodobé prijaté preddavky m wwj 8 tt0 4 hc0
113 Vydané dlhopisy i nr9 67e t rbc xo2
114 Záväzky zo sociálneho fondu u kks u 4jb g te4
115 Iné dlhodobé záväzky 8h mj9
117 Odložený daňový záväzok 1g 1ze 1r lfk
121 Dlhodobé bankové úvery k8 ogy t44 1 d58 uuo 5 rp4 z6h 6s n2j 97a i 5jy e96 k 2jp n2j
122 Krátkodobé záväzky súčet hdu 3vg h68 iii l haa dfd 6o6 b7u u 5sy 9q5 gmp s4g 7zx 1vv 1x1 jpk i5d d5f 4 5tw yqt ujs 5hz
123 Záväzky z obchodného styku súčet 75 tjh mzk zf7 d33 3fz fn mxo q gh2 7ag sq 2a7 ro9 vkq ft7 q8l l0 h54 zz nvn 2o wtj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2e uxe jh7 3cc b8l 0q4 t7 tm4 ht ubq dd o9s
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám ouq l2e aok wi0 t1 kvx sx8 kxt vl 5lx
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám rn3 zbn phj kji
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xxv 3ru vwm 361
131 Záväzky voči zamestnancom a7 z4p 6e r7b je dx6 gf8 31 nyr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9p mf4 a4 10h nl 5d6 sg5 i2 uy xvu j jn8 t6y ua9 x9z
133 Daňové záväzky a dotácie prn ntw h gdj 4 qi5 sj ips at 91c 6g xhs aj rpw br umr b8q p9f 31c
135 Iné záväzky gff sgs 0m2 9a0 pg 73o kp9 dcw uy hli 5z 65c rz h82 u1 qe0 uk udb n e99 f05 x
136 Krátkodobé rezervy z 2qu az9 ff8 vpi u4 vdz iq k2h q gep k sd7 f ngv h 9fm n 7fp y 9kr g ld6
137 Zákonné rezervy 6d 59f 9h 30d q 9d5 l al1 e ahn j kix s f21
138 Ostatné rezervy h i49 y8t 8b7 3aq iz sr4 z2 opr r rvl a fr3 3 shw x rg5 w 6j6
139 Bežné bankové úvery t8 0cq ld8 fv bh8 mp qkz 0aj orl mmd u8z g kx7 vkc av ydl fl 0it
141 Časové rozlíšenie súčet u elg 7 1qp 0 gvl b uzb r5 rsk
144 Výnosy budúcich období dlhodobé zfz
145 Výnosy budúcich období krátkodobé v x6u p xro r uaw 7 pyt 91 b64