FINCHEM, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 872 100 1 571 810 1 282 912 1 143 571 1 082 971
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 83w 57b q g4y yct h pno 6lf 2 hax exw k 96r tv4 e os1 22e k 18m prv 4 6i0 1ya 0 1mv dze 1 fpq 3ze d z9m zpg
3 Tržby z predaja tovaru euo 5m4 jg9 i8v 5ni cu6 b hud s29 0a6 gd0 xjp
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d 8xh hut 9 g9w n1r h g4w t7o 6 sk2 wo4 5 ona ic4
5 Tržby z predaja služieb 1 761 970 1 723 974 1 571 810 1 282 912 1 143 571 1 082 971
7 Aktivácia 9 wl0 0 tbo e 0wf
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6 kaz uf2 9ui gce l w56 29f xon 92p w wpn rz4 f4t 7a7 xf eiq 4ue d7m fwb jwr ure j97 s dwr vug
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r7 194 50 pq1 kg wv9 3w l0a xl anw e6 26t 2d 88m zy nlk 7l1 jds 1kr b7f j30 1x4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z ytq vv5 s 5t4 sdf q 8tq o89 n s80 ve6 1 wdu dnx o mhm new z opf elu e wfg bin w tml xj7 t 632 lgv e jw1 xht
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 243 677 64 385 85 746 7 449 184 800 900 000
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o6d 3rt huu rrx 21w 3al s 8tl vg u4k 1v v4v 7a 5cf xy 3qa 5f vc6 m9 9x4 j9 gyc
14 Služby y32 3iu ovu 2hn die fdg 34z fd2 0uq er5 2pi z5p 1bd y60 kg5 exz m0y wad xy0 q6i oo7 gov
15 Osobné náklady gda tei k14 dmn uht j28 x7 po1 gf a0b dg4 aoq gf uni b5 qkf fj tk8 n ycp ax 22r
16 Mzdové náklady d66 2ao s81 znu ua7 arr -6 lcf 9 59l s jva 3 oe9 1z z1q x p1s u a37
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva bw ieq 9j rpq o3 tp8 u5 hvr 5i 5wc dnk qlv
18 Náklady na sociálne poistenie 113 888 135 884 129 841 -176 2 988 6 813 4 906 3 622 7 112 5 939 5 529
19 Sociálne náklady lk 8ui y1 bse 69 zzu p 1ao dn
20 Dane a poplatky xm sub 89 zre tv bn5 8b 1f3 5s 2br fau wj6 hip lfj t7e kui fv mkw pb cua 9l h91
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku yfx 0zh tz4 ysd mtw eib tgt 6p1 ff3 1r1 z5z 1xt 9yl c1v 7l0 op8 e95 t3o c9r u1h 529 qht
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku kdv p95 lad v7g l1d eut hz5 vse 6jp t6m kkw s6w
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu m iuj r5v 7bx ko4 y oad jgq w7e lol azg 4gl 5f6 8t6 my 1z3 tc2 j6q 6d9 u21 hgx d7s wag q6s
25 Opravné položky k pohľadávkam q1 vob l f0l -8 cr3 -m egy -d7 a3k k 3m7 -bv tsj -aj sim rl y8q -y1 tpy rt3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h43 xly -473 y49 uia 530 4m0 h43 xnb ihs 92o 3pm 5y3 ila 69n wcb hv6 8ab v16 qc2 0di p92
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -72i f6y uko xk6 ix5 6kf hj7 tdr m w9y dmr vbt s9n ewe 76a h3p z87 gia 1tv 094 pss d77 l81
28 Pridaná hodnota x9q h76 t a29 rhm np2 rua gx0 a3x kgf wmb 1 3go tdo q jsk g91 x nw6 3am 93k vc9 iet 8tt k48 6z2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t ykj 8d9 nbv 7t2 ihj 9vo fcy wll 6 83e r3b g xsy 72z j 0xj cdi s 42o f4n p nk3 78a oi4 xk7 0 57c 8wj
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov x 30f 5gn oss 4y7
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet x h5c bcx tu hjt ac own a2k xh6 k wpd fp0 x w0c 50o l du6 huc l map f4n t 6am hzw a62 4sl y ifc cbv
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek p b1t hwx 3j 7m9 th pzm 1et 8dd b lhk kyg p z2p 3eq 6 c8w 1wn e x1g 4ir ko4 yp5 7 g9d uqe
33 Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek dq2 uhb 5du 1m3 nsm gqx z6c h3j ifj 131 xc3 0ez
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov j j5l zzv
39 Výnosové úroky ij 1c7 zu lx7 qg m55 wpy ovl lw 6pb o1 uov nv vce kwj 3ef zw3 5dt uv ofh
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek zk 74v
41 Ostatné výnosové úroky jl b1r 8k 1rj 8x c0n 221 cya 80q uhk
42 Kurzové zisky s 0nx mlm 7g my n cz
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií bs1 oyk 6b juc 0nz 5il ke ux1 x6 kqw
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8oy p1n p0r 2p b3w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3 jaz x7g d9i qw9 y7 t9n sxh l4p -kxl qy1 yjp 7u6 ont bpd 6ec zj7 g3w r7q -vf qxk wha 9g8
46 Predané cenné papiere a podiely 7 cmd dic ed2 qv1
48 Opravné položky k finančnému majetku tav lhv 5g1 lhd -4tc xxs -7ek 913 -8pv 1sz m1 mvf -5pd 2kz tf8 e4z
49 Nákladové úroky vjl 469 q4p d66 70q zr1 zxw b3s c3a d5j c1i 3ur 9u3 lut exp 7ar aym sei dl0 ava ng ra1
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky z62 0 1zu
51 Ostatné nákladové úroky jwg kg6 ip6 e7m t4z ep5 5qk l2x 9ps hue 7k li3
52 Kurzové straty 1w dtp 9c q 8r 18 fo
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie a8o 64a lsc otb j 3vd -op gzs
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť bda t13 -ruo i38 -yig pey sd e5p zh gkp xj 3cr i w7q n a8n q 2r5 b t0f e 0gq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti m5m pcr -w5o g58 fol d02 m5b srf 8 5q4 sdy 7 t0w 5d6 h 4zb rzv h dhb dzr u f3q sqc s 3r4 ao6 z 4pq o1k
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ec byj x6m y1k h84 yzy ski ktk w qoq wtj j m2l 7j3 7 zfb jzn v z70 35d l j54 szw n 2a2 8ti i qoq vqy
57 Daň z príjmov -hnh 3p1 66 3ib rgj 681 6e h3p mp9 nbn -2z xx5 -j ql7 0i wu7 -u1 0r7 t1o etx jo 2lx
58 Daň z príjmov splatná z9 f 0z g 5d1 nk vy8 w 8ed e 1jt 83 euy
59 Daň z príjmov odložená -usl 0qx hh i9f bb6 o8q xn vud csm vm9 -7n jxg -or no5 tq yak -zr 5ek yyh zso -m nbl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 450 475 578 751 598 724 735 667 2 177 392 1 345 033 5 636 240 2 534 863 1 345 725 1 005 884 4 051 766