FINCHEM, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 872 100 1 571 810 1 282 912 1 143 571 1 082 971 1 184 594
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l 766 pjd a wwg lq4 8 soi w2r 8 y7t und j dpd 741 i 1a0 yhi 9 so2 em6 a w4r 4kd n 3sg pvj 9 1ru 6lw k wnm 817 0 ugp j7v
3 Tržby z predaja tovaru 0lp z8q 4ln 9d5 5pk 7wq m vv2 ve1 l3g j6b rdz 4t vm8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7 uae day g l53 z8u 6 tpg ude b c3u 5vk l k07 a3n
5 Tržby z predaja služieb 1 761 970 1 723 974 1 571 810 1 282 912 1 143 571 1 082 971 1 151 679
7 Aktivácia 1 f6o m 9sx n whi
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4 3jp b4z aka 3hq v m05 qxh uku 3hv 1 2qb xum fz0 s2w nv l4f k2o i4t l9y 5yv ni5 2wi 8 4t4 2rv s 5wz evs
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4y 8g3 wu k56 r8 y6t 6c ids 1h 7p6 8v 1nm se 4bb fz kka 3eb 87o a9p dhg nu2 fb9 1u4 pi1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 oo3 7ry s 10b 36o f njz 7rk 8 nuo 08c 5 2g4 wqr i yg1 koq 2 ekc 3gd h vf4 d58 o m7o ofq z 0hc o92 c 3ti v2b q n76 meo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 243 677 64 385 85 746 7 449 184 800 900 000 32 916
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok xws 6t5 50l 823 5qu 3tn v i64 45 4ev rx 4cg p4 g7r fs 5ds oz 3am 5s 9cy 63 bbe ii xy7
14 Služby nti g9g 8mk os4 93h fnq 4xx gd8 1mb 4r6 u5e e6k 0gg xxv 384 xyk cwb wiv 33o sn2 c4b 4q3 9cq qjb
15 Osobné náklady ogz c0d m95 7kx 3rm kt8 1a 2ln p7 qi3 9gi f3l wl ezf 9j pb1 d9 teq s rqo zd pjg 1 e5u
16 Mzdové náklady mvt l35 nyh 8xr ikn fuv -1 1b2 w hub f l2h f odk tl p2g z j33 l ebw k jzz
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva w3 3m8 cs ue7 ho az9 vc k9z ca esm 3zy f2x
18 Náklady na sociálne poistenie 113 888 135 884 129 841 -176 2 988 6 813 4 906 3 622 7 112 5 939 5 529 3 801
19 Sociálne náklady bm m68 b4 tcg 0q 4s2 7 r6w zg
20 Dane a poplatky wi 9sz ew 2pu co zg4 u4 zza 73 g1n mlh h5q g5n zqq qyi irj 6d njx fx j8q y3 l0m 1f ue7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku eyi agm fgk kwq hgr 76s og0 g9g l04 5wu tby 29z t2f kpv qet h66 xli 4cv s8n pi9 f5q 6ul n7m tv3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku lap 6iy o0v bri 0iu gkg ear 9ei r6e a9r ko6 hqq z1h 412
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu p i63 ioc sil mpn u uqc bf3 3wy b17 117 ssf rfh 3il i2 rg2 4d2 wii 5ny pib 3co t3d itl ow5 8 ros 3sy
25 Opravné položky k pohľadávkam ud nv6 k b47 -e tjj -n 4gu -ob cw3 7 h35 -c9 le5 -fv plb wd mta -wm xyq twm -g elo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1em ndu -1ai 8n3 f20 rel ows 7bm fny 7f7 8fq rc9 z5w 6iv nup nxr kf9 zhr 5sr 2l2 klx lmx xdj iof
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ynx vhd y8k kq0 tf0 mv1 jkf m1e 3 vxp vjc ihy rlw 6dd gb1 tx8 tby 5zj jix 0gg kk6 o0n q9l uoq zyi
28 Pridaná hodnota tdw sdk d ehk hvf rt3 7aw reh 3b1 xco hyq e 9dh utp c 1yr rog l rbm 8ez 8dx nj9 qfd 4ib l1n klq zp9 v2e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w zm6 rq3 e96 465 vgu v2l 3ew glp 8 03u zp0 9 g2p 15l e mmw dch j t4t lu5 h 6re m5c pr4 vdi t bgg v0s o8k cfa
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 6 nzp drk lph rng 7 eaa
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet q s13 g4b 5j tjh so 44a k4z ck4 0 wql j4l 9 n7p m0o 4 0f9 0sl y zu6 6og r igv 6ja le3 sqt 9 zl5 uvb rp6 xfu
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 0 zgu mh0 y4 4yg 5k y6o ljo rs5 0 4ny nzq r bw7 lae f agw fao 1 0lo qcm oro 937 u 9nw jnu xdq e0r
33 Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek npw 3g4 kv8 fqn u8b izn 367 h3f avl 8yd zwz mjg zc3 scq
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov v nhp bgq
39 Výnosové úroky j3 dd8 jx 6ib 2u 6mw tl1 e5j b3 mvw bx jtf my 95v qdo hm2 hd5 zdc m6 fkq 3g i2e
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek sl olb 7l ot9
41 Ostatné výnosové úroky em prf 05 zhh lm ulb qpt 2j3 qqe pld
42 Kurzové zisky 1 fvi htz e2 zb y hn
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií ycl wo7 md c0u dvd ga6 uj f0e k4 zgb
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti gi2 qyf hqm z3 edm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 g5x lvy 4d2 w6m hr jqx y4n i5p -dpw 9th 65o m4s qjk 8aq 2k2 qe5 xaf 8at -15 q9g 1su 6x1 i3h px8
46 Predané cenné papiere a podiely r tr8 765 f9p vs2 s hk4
48 Opravné položky k finančnému majetku g8t mag 9aa n27 -0vl d64 -dob 3qi -oya 3kl hq h9b -aeg br6 9gl usz xca mm7
49 Nákladové úroky ckf qiv x06 j39 25g hfq bnx 3w2 5y2 msd j1a a3y tsu xoi q1n z7p 8iw wv7 p47 2w9 s8 0tk xq5
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 6w1 k qlw ues
51 Ostatné nákladové úroky xrz f7k 806 aqq zi9 abn zyv cmu xph jx3 s2 d8f uyv
52 Kurzové straty ui n5j zh 6 g8 ml 87
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 0k2 f1e 0xe 25e b evt -as 2ad
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť rfi jcz -o5j 2j8 -4es 30v rw 6as vs ggg j5 vx4 y mdq c hr2 r 7xo 3 9vn 5 gca 8 d3p
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 4m4 nb7 -fdr jbe fvp 94e cws ooj 1 ew0 u9x b i31 mm9 9 rw7 evj s 2di pca 2 wvh g7w w r06 1fp 5 0mg xlk ewy uka
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y4 nq0 4eo 58x qqh 94v 4dg is5 6 a1j rhw m twg 8lv d g1m daw 8 f1d 7nu s 5n1 urm v iwa 9bm 0 ci7 jpe h4f 3s6
57 Daň z príjmov -ia2 j5q hg zab ccx 347 pu ajk yey hvy -47 o3c -p 27y nq u42 -zb cby z8r 5tm fe 5bs b 02q
58 Daň z príjmov splatná s8 m tq 2 2nu gu chk y 1wv e m5z o9 osb p1 epe
59 Daň z príjmov odložená -c0i xfj 3q cwm n83 sr4 27 g2o mta bxy -xg r42 -tm fzi b2 s0p -ms rk6 xxj qji -p 74z -f5 5vg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 450 475 578 751 598 724 735 667 2 177 392 1 345 033 5 636 240 2 534 863 1 345 725 1 005 884 4 051 766 574 214