Návrat - Účtovné závierky

2022

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2022 - 31.12.2022
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Správa audítora.PDF
NUJ_OS_2020856376_IR_2022_3610413_4848359.pdf

2021

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2021 - 31.12.2021
Zdroj
FRSR

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2019 - 31.12.2019
Zdroj
FRSR

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
FRSR