Branislav Cvik - Podrobnosti

Dátum vzniku
25.10.1993
Predmety činnosti
  • Sprostredkovanie,nákup a predaj tovarov. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
  • Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum aktualizácie