SZČO s IČO 32799144

Vložka číslo
10278/N
Dátum vzniku
21.12.2012
Predmety činnosti
  • zobraziť ukončené
  • vykonávanie medzinárodnej cestnej prepravy tovaru, ktorá je podnikaním, na všetkých trasách, na celú cestu alebo časť cesty na území spoločenstva podľa nariadenia rady /EHS/ č. 881/92 z 26. marca 1992 (od 21.12.2012 do 5.8.2019)
  • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (od 21.12.2012 do 5.8.2019)
Ďalsie právne skutočnosti
  • Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Firm, vložka č. 10278/N sa v y m a z u j e dňa 06.08.2019 podnikateľ fyzická osoba Tomáš Mogrovič T.M.TRANS s miestom podnikania Ružový rad 364/28, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 32 799 144 z dôvodu ukončenia podnikania na základe rozhodnutia o ukončení živnosti zo dňa 26.07.2019.
Dátum aktualizácie
29.11.2023