Jana Čimborová - JANA - Podrobnosti

Dátum vzniku
11.08.1992
Predmety činnosti
  • Sprostr.obchodu mimo činností vyžadujúcich zvlášt. povolenie (od 11.8.1992)
  • MO predaj so záhradkárskymi potrebami mimo jedov a žieravín (od 11.8.1992)
  • MO sa zmiešaným tovarom mimo tovaru vyžaduj. zvlášt. povolenie (od 11.8.1992)
Dátum aktualizácie
05.02.2019