SZČO s IČO 32813791

Dátum vzniku
12.10.1992
Predmety činnosti
  • Sprostr.obchodu mimo činností vyžadujúcich zvlášt.povolenie (od 12.10.1992)
  • Veľkoobch.so železiarskym a hutným tovarom (od 12.10.1992)
  • MO mimo predajne so železiarskym a inštalatérskym tovarom (od 12.10.1992)
  • Vedenie účtovnej evidencie (od 12.10.1992)
  • zobraziť ukončené
  • Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 12.10.1992 do 12.8.1994)
Dátum aktualizácie
11.09.2020