SZČO s IČO 32836244

Vložka číslo
440/T
Dátum vzniku
07.05.1992
Miesto podnikania
Parková
92205 Chtelnica
Bydlisko
Zigmundíkova 25
92205 Chtelnica
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • ťažba, približovanie, manipulácia, odvoz dreva a lesopestovné práce (od 15.9.1992 do 23.10.2021)
 • stolárstvo - drevárska a stolárska výroba. (od 7.5.1992 do 23.10.2021)
 • redkovanie dreva, reziva a výrobkov z dreva. (od 7.5.1992 do 23.10.2021)
 • veľkoobchodná a maloobchodná činnosť - nákup, predaj, sprostredkovanie. (od 7.5.1992 do 23.10.2021)
Štatutárny orgán
 • podnikateľ:
 • Štefan Benda
  Zigmundíkova 25
  Chtelnica
  Slovensko
Ďalsie právne skutočnosti
 • Obvodný úrad Piešťany, živnostenský odbor dňa 16.3.1992 pod č. j. Žo 10380/1992 vydal podnikateľovi Štefanovi Bendovi živnostenský list podľa § 47 ods. 1,2 Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon v spojení s § 46 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka vydané Obecným úradom v Chtelnici dňa 20.8.1992 pod č.j. 648/92.
Dátum aktualizácie
28.11.2022