SZČO s IČO 33140260

Vložka číslo
10352/N
Dátum vzniku
19.04.2013
Miesto podnikania
Sedmikrásková 2413/52
95501 Topoľčany
Bydlisko
Sedmikrásková 2413/52
95501 Topoľčany
Predmety činnosti
  • zobraziť ukončené
  • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 19.4.2013 do 30.9.2021)
  • oprava cestných motorových vozidiel (od 19.4.2013 do 30.9.2021)
  • medzinárodná cestná preprava tovaru (od 19.4.2013 do 30.9.2021)
  • medzinárodná nákladná cestná doprava (od 19.4.2013 do 30.9.2021)
Uložené listiny
  • Povolenie
  • Osvedčenie
  • Výpis zo ŽR
  • Rozhodnutie KÚ Nitra
  • KL
Dátum aktualizácie
15.11.2022
Domény