SZČO s IČO 33140260

2019

Typ uzávierky
Mimoriadna
Obdobie
01.01.2019 - 30.09.2019
Zdroj
FRSR

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
FRSR