Helena Kováčová KOVOSP - Podrobnosti

Dátum vzniku
23.03.1992
Predmety činnosti
  • Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií (od 23.3.1992)
  • Podnikatelské poradenstvo (od 23.3.1992)
  • Ostat.vzdeláv.a mimošk.vých.-poriadanie aktívov a seminárov (od 23.3.1992)
  • Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 5.12.1994)
  • Sprostredkovanie obchodu (od 5.12.1994)
  • Revízie, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení (od 20.8.2001)
  • Organizovanie kurzov a školení (od 20.8.2001)
  • Zámočnícke práce (od 2.12.2005)
Dátum aktualizácie
04.12.2019