SZČO s IČO 33668035

Dátum vzniku
24.09.1993
Predmety činnosti
 • Sprostredkovanie obchodu (od 24.9.1993)
 • Maloobchod - plynové spotrebiče, elektrické sporáky, železiarskya priemyselný tovar (od 24.9.1993)
 • Maloobchod mimo riadnej predajne - potraviny, alkoh. a nealkoh. nápoje, tabakové výrobky, bytové doplnky nákup a predaj elektrických a plynových spotrebičov pojazdnou predajňou (od 24.9.1993)
 • Reklamná a propagačná činnosť (od 24.9.1993)
 • Maloobchod - elektrické ručné náradie, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika (od 11.10.1994)
 • Veľkoobchod - plynové spotrebiče (od 11.10.1994)
 • Prípravné práce pre stavbu (od 15.4.1996)
 • Demolácia a zemné práce (od 15.4.1996)
 • Maliarské a natieračské práce (od 15.4.1996)
 • Vodoinštalatérske a kúrenárske práce (od 5.2.1998)
 • Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania (od 5.2.1998)
 • Montáž vzduchotechnických zariadení (od 5.2.1998)
 • Montáž, oprava a údržba plynových zariadení na rozvod plynov z nekovových materiálov, na rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane prípojky z nekovových materiálov, na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW podľa STN 386413,15,20,41,60 s médiom: zemný plyn (od 15.4.1996)
 • Odborný pracovník plynových zariadení na rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane, na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5 MW podľa STN 386413,20,41,60 s médiom: ZP,PB (od 15.4.1996)
 • Pracovník na opravy plynových zariadení na rozvod plynov z nekovových materiálov podľa STN 386415 s médiom: zemný plyn (od 15.4.1996)
 • Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od 24.9.1993)
 • O Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky R rekonštrukcia V rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: g2 rozvod plynov z nekovových materiálov technické zariadenia plynové skupina B na: g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g2 prípojky z nekovových materiálov g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín Médium: zemný plyn, propán-bután g - Podľa STN: 38 6413, 38 6415, 38 6420, 38 6460, OPZ v budovách (od 29.1.2008)
 • Organizovanie kurzov, školení, seminárov (od 30.5.2008)
 • zobraziť ukončené
 • montáž a opravy plynových spotrebičov bez obmedzenia výkonu na zemný plyn a propán-bután,jednoduchých tlakových staníc PB bez zváracích prác (od 24.9.1993 do 15.4.1996)
 • elektroinštalačné práce (od 24.9.1993 do 15.4.1996)
 • Vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 17.12.2003 do 3.12.2013)
Dátum aktualizácie
15.07.2022