SZČO s IČO 33777365

2021

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2021 - 31.12.2021
Zdroj
FRSR

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2019 - 31.12.2019
Zdroj
FRSR