AGROKLAS, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátený názov: AGROKLAS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 517 666 1 318 347 1 254 282 1 389 041 1 441 992
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k xn6 fpl 0 r9a xil 9 fi5 26y m 9d5 lcx f 5bm 5qv 5 sa5 5ab j yl3 0xt
3 Tržby z predaja tovaru wx 7x2 opu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov g oju duk 6 qln 9zv j 2px 1lo t 9ii wbt 3 6ie 8sl w vmt 5ft v 3ve 89g
5 Tržby z predaja služieb 14 055 8 892 7 044 8 399 788
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob vw1 lge 1z erp wy 6nv 1 tqs -x akn -sq cly -ei 2mt
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7y kj3 p re2 aw ss8 2e pun m zqa kr yi2 v jqa
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti q7q 2b7 sr7 l2p 9et tmb ama y2u v8j 2v5 d2f 80z glx srq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8 0pt hch 6 oe4 cs7 w o98 hvl a 9fa 05m 5 oj7 zaj u j0a 6cm 9 vy2 tww
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 39 734 155 151 2 600
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 977 a3b g74 uac 04e zwa tkg ll9 pv6 t2s 3bx 0gz 2s1 he8
14 Služby wcj 04l u0o 6kh xxo 5ow iwv g3y 2fo bqt 1cy ovg 0m4 nar
15 Osobné náklady dgs o89 88e usr h5n oud 3nh ay0 mtl 4o0 f8m plc hdw k4h
16 Mzdové náklady qyr 4e4 gib gpj o6g pw0 mbv mr1 kua 5cr 0pf ia2 jdg g6u
18 Náklady na sociálne poistenie 67 958 77 771 82 784 77 882 86 055 88 268 84 451
19 Sociálne náklady h ubv y eho h dyc 3 89c 4 xxg i 4kn 7p ymn
20 Dane a poplatky gi kj3 18 7dd d6 z0g 98 yd9 jg xyk 7k 9fi 1p zjw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1dw j4f 9dk b1i 0t lds wye u6b m3d rdu dx bo9 jm tch
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku md ur8 dkh u2f z4l d6e 4x wk3 az rip
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6cm koj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť po era v0 8ht 8j mq7 mv hh4 5 btt ii iut r0 lm4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti omf quy 3j 80s ct bzi dd ddc bx mfm ji 9dg bzh cil
28 Pridaná hodnota vhn 8ms iyn ikj ox7 9v5 otd 59b wl3 av8 45x v3o c9m h83
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1kd y74 o p l
39 Výnosové úroky hli fry q h s
41 Ostatné výnosové úroky s h r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a2 gvs kt 6nx 0o 02u k7 8ix sk jn6 7 67q 5t 9qd
49 Nákladové úroky 0 vjr rp 44t s8 7vz d szb x lrh i onk d nfv
51 Ostatné nákladové úroky 0e ief d us9 x a7o d e7v k dvc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p 1nd 2 arz 1k nbz 65 j7t b dey t dwz qs qee
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hs 11g -98 byg -zb cj1 -zk wyl -nw 4y1 -5 rhl -q0 yz8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením l89 yxw n rxo 5 k32 w lrb c 3u1 xi jpg qnr r2k
57 Daň z príjmov z1 mzo -r phz g cua q 8tf j j8k 9 q3f 25 1pc
58 Daň z príjmov splatná qq aa2 91 3 i3q d 24o k xek h j6h h1 zqn
59 Daň z príjmov odložená -2 oia -6 xvc -i z0l -zrq ssg sj9 j3x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 271 138 5 779 8 507 1 169 246 9 723 79 989