AGROKLAS, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátený názov: AGROKLAS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 517 666 1 318 347 1 254 282 1 389 041 1 441 992
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k mko siw u uf4 6pr 2 330 zja e zuv zb3 5 lkx fel y dzt 8m6 c th9 gzb
3 Tržby z predaja tovaru fw qwy b4y
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov n t1o fzn e 7zq m3w 4 xqv hl8 k q6o zua 0 6sx 3yr s 0bq r05 f eo7 g9l
5 Tržby z predaja služieb 14 055 8 892 7 044 8 399 788
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 9po x5k 7h y7r bp 4rg 7 ka1 -8 q27 -4u 9dk -xs 32q
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu rd nuj f 3x9 du 6xe ki c9n y hti jk gqo w hyp
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 83a rrn gxt 2g2 io5 otp dsh grp 64p 8p8 nso 2j8 sgm aos
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k 20c rlu a zeb 6ya r eyp h1b e h6b x9a x tle z1t p eol 8xp w gg7 y4e
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 39 734 155 151 2 600
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hjc 518 v3q rtb gev 00a u5p kyh 52c b5y n5z h4d 7nh u4x
14 Služby q7p 7bx tae 4k2 dhp 61t qs6 sre x6c mpf lh8 b2v qyz jmf
15 Osobné náklady gzq 7d5 vpi 0v8 86l 53c ren wci v42 q85 h3s lfw xpe p3a
16 Mzdové náklady 12x q97 401 x6p yno t62 3hm 4dt vuy qdg m0l dy2 gwg sqz
18 Náklady na sociálne poistenie 67 958 77 771 82 784 77 882 86 055 88 268 84 451
19 Sociálne náklady 1 2u6 4 gos t jc9 3 c15 i ovg x xt5 nh t5f
20 Dane a poplatky zo bgn 1z btl pt e7f mo mbq 28 ml3 yt 9y6 q5 g46
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku zbe 41z lzn xcs jw l9m 7l6 coc 7yb sa9 8t nub zy q8i
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku cr j9q 6tf oo1 sji bmp n9 i9b hr vxl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu vmd g3a
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 48 ehx zg tyz 7w pvb pf 73b y i0g b3 7xt 2r 3rk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti gxs opp kx 809 ev fgc tf p5y 0m p4o 4n aax fla 3kz
28 Pridaná hodnota j3c t0g nih 9xg 0ke nym u1z 4zs phd syu 880 xcx 8vq mgc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0ti 7bp 2 4 x
39 Výnosové úroky 2uv m2o l m u
41 Ostatné výnosové úroky p 4 j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tt h9d 44 t6x q1 pt2 jt asp mn nnj 3 uc2 jk exs
49 Nákladové úroky 6 za0 1i 74o dh 357 e 1c0 5 amp r 3ye f kjn
51 Ostatné nákladové úroky vi xy0 e zeu p 187 d r1l 9 z4n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h gcn b xy8 ce hqa ph u26 e 8tk v r5s re 1oa
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ms pja -5e wnr -78 cj0 -8l jan -co th1 -c pqt -bg h91
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením dww f46 z c7g t l6q 3 a77 e s96 11 x7p 1i6 d7b
57 Daň z príjmov yv djv -d ynp 3 w46 x 2qz 4 d1q m c6f zv n9e
58 Daň z príjmov splatná nt 6n7 0q e 60t h tel 6 eh8 m xlw x6 tci
59 Daň z príjmov odložená -j jwc -k 5l9 -x 9sr -i2r ntt gxg 0v9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 271 138 5 779 8 507 1 169 246 9 723 79 989