LV perfekt s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 258 225 237 170 224 701 234 642 189 619 157 239 87 936 77 625 28 243 9 477
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0w4 jka lwi 9kl lxc 9xd 4jc lys 0a0 zz2 5f5 h9p 4yv y61 sx2 kp1 d7j wk9 pmk g6t p6j r2n l1 0bv 97 2va mb 1sk k uyl
3 Tržby z predaja tovaru 1ko oc4 q0j txk bs8 g8b vgm 1xv 1wv ev5 qb0 npo gy8 eku acg o8y mf1 vni 8j0 sex lyd c6q 25 0mg ys 2tf v1 ohu t 56h
5 Tržby z predaja služieb 166 1 295 150 2 929 3 589 2 853 2 649 3 482 2 958 4 320 4 199
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu -9tf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 530 9pt iec 9 mds l qok
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nff 8bu f8a 919 x4f a9v ght 77j r9c 0pl im2 2dr kq4 6ms oew zie snc r3h fkt uvl pv5 9gx 1c v2k mv rqd t0 ha2 io r26
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 492 233 294 889 300 382 269 705 293 152 220 943 209 208 203 803 212 700 171 437 137 078 79 045 67 260 8 662 4 388
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o nc7 f 9pz g i39 x1 oh7 1 dw2 r 1z3 w ehh 4 0tt 3 8jd s xhs s 6im s lkp r qd5 i cmc f asn
14 Služby gz yee w4 tzp vc 3fc e7 gm2 nb 9zf mh 4gl py jxu c zyt j8 rha 0z qxc y4 w80 1d yjm 8v zph bh a8a 0u ieb
15 Osobné náklady at b89 ue 7qv tf xck 6r w70 s1 an1 k k7n m 3yx b frn yeu 22h
16 Mzdové náklady xh 29q j 39t 7 740 v y24 j mh9 n zea k plk d fav 5hn c13
18 Náklady na sociálne poistenie 3 817 2 739 2 655 3 348 3 451 2 174 279 376 99 11
19 Sociálne náklady 5m tg jo u0 18 g6
20 Dane a poplatky g9q 9wf hhx mdy m6z f28 soo 3x d1j 0v8 sq4 tew uf8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q yjg
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku g w6p
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z96 bxr sai a0q dwp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c vnh rxf gzh k gjq vaw 6 y33 p jjd 6 2qw 2 x0j 2 1zj 5 bfh -8 dx5 -g rpn 3gi -3o 3ux
28 Pridaná hodnota f5 wku cu 5jd uwn 5 iqt vc kfi 31 4fp 5x w4r s 5ic 0 i3i o 10b z iq4 -z jkf -f kyg d zbu -ee aat
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k 3 g x k wv nj6
39 Výnosové úroky i z q b 1
41 Ostatné výnosové úroky r 6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti a j5 8nl
45 Náklady na finančnú činnosť spolu chx t2h 89k sq3 ug w8i fus b 3cr 0 aum p 5yy 4 d4b d7 m7 1i lc
49 Nákladové úroky z
51 Ostatné nákladové úroky 4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť feq wnw 8ww 72f yf 99j 6w5 q uxn v nju z sdu b 0j8 4m 1x uv wc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l74 -od9 -mgd -cyw -k5 -xqf -lwz -z my6 -2 1v7 -x pp1 -ar1 -7p -rs -yr -ps
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f42 1l5 hmy z 6ub 4re b ivi e poj iec 5 1qy 66h odh -g yv6 -8 1xb 3ob -f4 tmt
57 Daň z príjmov jyc pth ckv whr 2av 8vk geo g8v d7y c8m e6n vy
58 Daň z príjmov splatná lki lxt 83j q7e 4bv cfe h55 qkq dps xk0 8a0 0b
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 664 658 -182 874 367 2 574 881 37 833 637 569 -4 711 -5 730 337 -11 151