PATRESORT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 193 461 146 374 146 949 169 663 213 163 161 911 173 007
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet pzd lyc 4pk get vgj k88 x1l 245 47p 90j x3w v3a ciu rbn w5v 4l7 j01 9df
3 Tržby z predaja tovaru 5 xgn 5g sua
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v4q xct o3m 58z
5 Tržby z predaja služieb 162 641 266 929 193 461 146 374 146 949 169 663 213 163 161 911 173 007
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob ze
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu q 9gv x1z s 1dg m7 ha9 b4 jl5 e c4p
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xr 1b7 2f na5 8b qlf a cht w b31 0 ws5 i 9xo h 6j2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3ja knl l27 l00 u jq4 5o0 smf cy1 u2m suk pz9 e8b isq 5kl 7qv v7e 3af tm4 bv2 syy
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok oi hi5 eqc ai7 cd2 3l0 dvw t0r n36 h4q c9 tvo rz ws0 pu 5ho 0b5 59d 5l dl8 rp orc
14 Služby 8h nif po 95s 5g yo4 tl 6du 7m fcf sg enj r5 8et go wcw m0 0di b7 sfj qq fyw
15 Osobné náklady wn v4l av 4nl f 186 w a4n 13 x3r 9 j3x gq lgt ys us8 ls a2a g9 j62 z0 scl
16 Mzdové náklady f w0y u zvo b 36v n lv4 n z1b e we3 3 omf 4j dkw 6 3lo l ux6 n g5v
18 Náklady na sociálne poistenie 2 631 2 763 1 679 2 073 2 687 1 590 2 936 3 390 2 990 2 745 3 049
19 Sociálne náklady u 7a ze 9t dm 5t lcs yqb jo 35n oe2
20 Dane a poplatky 7 zaq c wuz l 8pl t wtf r baf c t1x k n52 v 043 w oqe c 22p f mk6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku yz ih4 nh lq4 3r oiv cm ns9 is 6q4 q1 6vm 4r n2f gs d9r td smh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku yg 9h2 71 axb oz 8vq 81 2ay 68 sne ee x05 j7 3v8 ao o6n aq bb4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu l p8w kr 6xj yd mhj
25 Opravné položky k pohľadávkam l2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 23a c7 dis h 38u mci x no7 yp lwu 4 9xp m 74a
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4a 6nr -x7 n9e -yg q9x t fqx b 9x2 b q8h yp v1k a8 apt -9 ltt wj lmw bc eci
28 Pridaná hodnota cs c1o gf 1pr 1r bua uy fmw vx uqb 99 yt1 ku ydw 8y doh 26 qrq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f 1ah 2ub ao 2si 0v opt jjj ahg s6k
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov v a38
39 Výnosové úroky hc x a 3y
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 8
41 Ostatné výnosové úroky 51
42 Kurzové zisky e68 svc ua rsw 5p wfw ehv 0em fh9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti yi1 p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 ody n m4u h 24e 2 7bk 3 ksm f 9ut ta 2wo s9 cd7 d3 rpy
49 Nákladové úroky 688 l84 6ei emt b zgv c vd0 x nc6 r tgw 7 aku nx b4m 4j ryi
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky v icn 5 mfy r x9v 9 vvg d v4g vz uub d4 79y
52 Kurzové straty 5v l ty3 5 wth z6i 3 n2k oj 59j uh d1 ylw t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m 0f6 1 x35 t hcv k t4o 4 iqg n jw1 i 7q4 w 2aw p g89 znq ebk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 5 pg3 -f wqo -k 1n8 -e 8r6 -2 n55 -2 4og -a zk4 -m yny -lv ngr -iq vwt -3r ylf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -oe fxc -dk 570 -ot 1kk e glx -o wwi -x 0du i ru3 r k3d -1u 4jv g 1w9 q fja
57 Daň z príjmov r cmv z4u m ve0 rpe i 7dv j2h fun w 2p0
58 Daň z príjmov splatná c qtc xei i 1z8 f57 7 7pf 42s w1s 9 9g2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -30 858 -19 712 -17 600 4 432 -2 788 -3 457 3 620 4 707 -21 672 692 3 072