AGILE, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
333/N
Dátum vzniku
15.06.1994
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
7 200,00 €
Predmety činnosti
 • poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a ich prenájom (od 1.7.2006)
 • výroba krmív (od 1.7.2006)
 • predaj poľnohospodárskej techniky (od 18.3.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (od 18.3.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) (od 18.3.1997)
 • podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spravovania ďalšieho predaja (od 22.8.1994)
 • sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami (od 15.6.1994)
 • sprostredkovanie obchodu - priemyselný a spotrebný tovar, náhradné diely (od 15.6.1994)
 • sprostredkovanie obchodu - nápoje, tabak, ovocie, zelenina, potraviny (od 15.6.1994)
 • veľkoobchod - poľnohospodárske výrobky (od 15.6.1994)
 • veľkoobchod - priemyselný a spotrebný tovar, náhradné diely (od 15.6.1994)
 • veľkoobchod - ovocie, zelenina (od 15.6.1994)
 • maloobchodný predaj pohonných hmôt (od 15.6.1994)
 • maloobchod - záhradkárske potreby (od 15.6.1994)
 • maloobchod - osivá, spotrebný a priemyselný tovar, náhradné diely (od 15.6.1994)
 • maloobchod - ovocie, zelenina (od 15.6.1994)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva (od 15.6.1994)
 • reklamná činnosť (od 15.6.1994)
 • vydavateľské činnosti (od 15.6.1994)
 • údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel (od 15.6.1994)
 • skladovanie (od 15.6.1994)
 • veľkoobchod - potraviny, nápoje, tabak (od 15.6.1994)
 • maloobchod - potraviny, nápoje, tabak (od 15.6.1994)
 • verejná cestná nákladná doprava (od 15.6.1994)
 • verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava (od 15.6.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 5 zo dňa 24.09.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
 • Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.4 zo dňa 15.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č.11/1998 Z.z..
 • Dodatok č. 3 zo dňa 28.03.1995 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 2 zo dňa 08.08.1994 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 939
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.4.1994 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.6.1994 v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 939
Uložené listiny
 • Správa audítora za r. 2005
 • SZ
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Správa audítora za r.2007
 • Účtovná závierka za r.2008,výročná správa
 • Účtovná závierka za r.2009
 • Uznesenie č. 2 VZ
 • Uznesenie č. 2
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Účtovná závierka za r. 2011
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Výkaz ziskov a strát a súvaha k 31.12.2001
 • Správa audítora
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát za r.2002, príloha k účtovnej závierke, výročná správa, správa audítora
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r.2003, výročná správa, správa audítora
 • Správa audítora o overení účt. závierky za r.2004
Dátum aktualizácie
05.12.2019