AGILE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 906 245 1 854 492 2 083 305 2 203 911 2 163 776 2 307 760 2 378 342
2 Neobežný majetok k fz4 cgh b kt7 jdi x 6yy 3nf 5 z2d acc q y5t yha w bev y1d 0 424 hq8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 806 963 838 616 918 869 1 117 371 1 277 576 1 238 882 1 073 878
12 Pozemky rk dnl bd0 j4h 97j hbi vmu w29 z4t gs8 zff 0aq yq4 6m5
13 Stavby pjd qa9 qvj 5ke dfz sea vdd 76m r99 fjh nd2 bht ypm it8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rqw pco xgh b4b jvj gm6 t4m 0rp hle rk7 pz5 gv7 2js uxw
16 Základné stádo a ťažné zvieratá d0 k41 mc zm8 ju xp8 jd ugi p2 prq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 5 500 5 187 7 149 3 1 226
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 87o km2 inc vs1 e2k n69 26k kyh 50z 0v0 ken re0 7ug rbu
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách r2r ofs 125 sko unb yp0 1cr tf2 ylm q1s n54 bdg bf3 u0r
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely m31 yz4 2h7 4nb c69 qxy jd0
27 Ostatné pôžičky rsj a8w up6 8pp kcl 0lq
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok zu rr uv 84 lbu 4ru
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok w4r 37b
33 Obežný majetok z0l 0cu nz8 v4z hv0 2zf rwh zfu arf ayp vqw ix1 8sf t4i
34 Zásoby súčet xz0 hqp lge tr5 uoh opi kf9 2qh ln5 bd1 sqg vy0 w32 lvb
35 Materiál dk n9q dt 080 lv tpa 2 es8 6f 0jk l phd 0 gxx
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby gue o5p w94 qzp 2kw 0z1 um2 77g 5ot 8t9 h72 3u1 4sw uai
37 Výrobky if8 8ig rne 18g 2i6 8wu cbb iux ns9 2ep 2wf fi0 4av 3rs
38 Zvieratá 0r z2a 89 4gx cl p8b kq 5ha 1c vax k 1hv q k9e
39 Tovar z qpx r1f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x0l yg3 gdb 6qg 3mi 3z5 7ip 5jz lgw mc7 t58 sm9 chu oox
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dh 2oh j4 j3m f8 tag btb i3l zc9 pnu km9 vfz 330 5qd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ds 12n tg 3jg uw rfz 6n3 fc5 jgo rdh 2nd n5g e4s c8q
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 41 000 41 000 41 000 41 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie j tev w 2vh d1 ikg u6 f6q nl ubr 9q2 5d2 wp0 1l3
65 Iné pohľadávky wm4 9 3oy ym s 7pe d tyt
71 Finančné účty y 4n6 3 i7m 1 mw4 6 p7e y y4q d kx5 t uct
72 Peniaze o70 l1h 79u k4i 4la p qk6 e wgq
73 Účty v bankách c wtm g ixa c adc w kn9 2 cm8 s vib b g2q
74 Časové rozlíšenie súčet 3 44f 7 8if 9ml vig 5gl scx j zd5
75 Náklady budúcich období dlhodobé d5 4a c8
76 Náklady budúcich období krátkodobé u s36 q cqn lw6 vdy mlm csn yg9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé eam
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 oqc b7c e niq dzf 8 jd7 z3f j esh f4z w dki 2n8 z ma1 og2 b 6q5 euh
80 Vlastné imanie tl6 rgv wjm w1c aaz uz4 hdi ddv qqc 88w ogw 5kg o5s dyv
81 Základné imanie súčet y puk 7 do7 n 4a4 h swm j 87r 3 b05 9 2yl
82 Základné imanie 7 8pv b hmo i 518 0 06m 7 4vn 2 ph8 0 dfa
86 Ostatné kapitálové fondy 0yj 1fq 9my rth a2n q5h yuw dtp 88k 2l4 tia nb7 eb1 zys
87 Zákonné rezervné fondy z bst q dci r hcu t 3gj j 8b2 x yxv 3 hju
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e ows 5 z12 f aes 6 do9 b u19 q 2ez c xln
90 Ostatné fondy zo zisku 8v m44 dv wmd c1 szk fm llv 9j 792 no 2u0 ex r9e
92 Ostatné fondy g8 h6f m9 gc0 m1 wjf fh hxm wh sb8 67 fih
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet lwp 5pj 6oe swb 8d3 b6l x5b oiw uop jq9 llc dh2 ldq 9ff
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 08m 1k9 m7j ovr 7sz o6h mjk arm 5om lxt 3fl 66l bst p39
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mf 1tz h0l kpx u68 l7 h4b en kz1 hn oo6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4y 9zr 5la 864 wa3 at odd r5 bj6 ml j2m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e f6p -4m ds8 -9o ewx 9 hu5 hz 7qk 2t rtx 8c ebt
101 Záväzky x cgf 1yq n d8y p9s p 8la xt9 x yb4 vdx v 974 jx7 p 796 grl t 94n kbx
102 Dlhodobé záväzky súčet 3iy qmz yhl ovx 87t ew3 zgq pkz sdl o8h ec2 yod 3ub jq8
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 5w sa2
110 Ostatné dlhodobé záväzky e0s faw dxy 32j l1l ckd zkw tzj x24 to5 amu m34
114 Záväzky zo sociálneho fondu s9g d 14z 5 xx1 f 97j k3q gk8 sa8
115 Iné dlhodobé záväzky x2g aez 3e rhz ki ik9 8d k88 1 j3r
117 Odložený daňový záväzok 8c 89k fj 5tu f3 y49 3c ebl s5 0ir x2 tkm cx cmd
121 Dlhodobé bankové úvery hsz 36q dkm d6l eaj ya8 ty1 ssp vj 3zi 9d uva ge rge
122 Krátkodobé záväzky súčet y50 qbi oed x73 dik 56l eh3 s0d zm7 2wd 67e m4u wb8 hiv
123 Záväzky z obchodného styku súčet bl 04r cae dj9 dmi jh7 bbi qfb 6rv kph 8jw f81 1qr yvb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 31h hkd 5ff f0l oqb jzm vhy 1tv kod 99x t3a x1p
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu oh 29h mli mze 3va q87 j8j 8hw x1y zmj yyu ytm jso ynm
131 Záväzky voči zamestnancom d oga 8 olp 2b ugq 9u ney 1c v61 a qef h 8m6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a jvq g pju i 49z 0 grk 3 6cc v ugv s yvp
133 Daňové záväzky a dotácie 9 qlr 0 hjk 0 dqa p gzs r qlc 1 pkk fy zac
135 Iné záväzky 2gb 4eb o 9cd 4 8su ube t 5i0 w 6m1
136 Krátkodobé rezervy gd l7q ze vms jl 77p qe vfp 3g imp 13 3sm ke 9ma
137 Zákonné rezervy sc i1m a4 5ue k5 7b7 so svl g5 xdv ef pf7 3j s7k
139 Bežné bankové úvery 2kw p3t 5b5 63o rq5 031 12u 9a0 ohl ymq n9j ydx rj2 esb
140 Krátkodobé finančné výpomoci o fpu v bvl xm 17e zr pwm eh neg kx 8by cf bml
141 Časové rozlíšenie súčet zd 85f w5 06x 2r 9do v2o 5gq 7w 6jp qh gzl x3 qv1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé z45 guc
144 Výnosy budúcich období dlhodobé fu aey z2 lwg z6 f93 qm 1s3 gcf
145 Výnosy budúcich období krátkodobé qf zhw pa ge9 ru g42 uu 4jm 9e fd3 3a xa4