AGILE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 906 245 1 854 492 2 083 305 2 203 911 2 163 776 2 307 760 2 378 342
2 Neobežný majetok 6 1ge b1y 2 2hl 3t8 k z33 sn8 h 8ca x5l q 936 piq g yx9 5n7 r cwn kjy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 806 963 838 616 918 869 1 117 371 1 277 576 1 238 882 1 073 878
12 Pozemky r4 5rv smn t70 row 342 lsh 6mu ua5 9p4 29y 8ld yzl gwh
13 Stavby 6ha xm2 97v eg8 wji 3bs 4ge wj4 z3r jos r7j sqv ukp g97
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sf5 7d8 gwu 6en 7bb 3iy rtk dd0 hg5 l6y pbb 1lc re1 9mg
16 Základné stádo a ťažné zvieratá z1 0ld h1 3mq 2d p8l de fkr dq 3nz
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 5 500 5 187 7 149 3 1 226
21 Dlhodobý finančný majetok súčet yg5 cix s6n vsc 7am m8z ik2 xog p92 8ug s9c 4zl tbf mnj
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách ell xr3 0pv 3vc 8j2 2gm up2 m8o sxg 4bn adf vhp qhr 4rw
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely cm1 cey 1el 5lh tun gdq qgs
27 Ostatné pôžičky gg6 dxq vmf kie iz5 qkp
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 00 go pv h6 y4h o1i
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok tjj m99
33 Obežný majetok qy0 bzg okh ho6 hti yrw z4d qjm pis 2p5 alp tzi arz xun
34 Zásoby súčet 4tj 25u 1ak csa gh7 81y 90s bnr xv1 8up hy8 kf1 x27 jhb
35 Materiál f8 lfv 3v 07d 6j 0ko g vip ru eu4 e 97k v ju8
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 6te ofn 0sw 19z fen 6wq nub cch rum ebe u3j 4h8 ve4 m7e
37 Výrobky 8jf nma p8s 7iw lfz bdw 4mt vfs d88 j0s ixa ed1 5ff 5e3
38 Zvieratá i3 6fb tw kw6 u2 9hn 1f 64o n9 yav w tk2 2 qvq
39 Tovar z w4x 2zy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tdc dpm 6yb fan djt ina nr2 gjs 3y3 ndc e0f vsd njs vas
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0l had fc 55x jn be8 ck3 8y9 hyx a1i bg3 whm fxb aej
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4t 93p 56 s5u av lci xwx xdg 4te kya 653 tpc fac 5u4
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 41 000 41 000 41 000 41 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie x qke t aig tn tjs g0 axt a1 yrv f4b n93 b8q ea4
65 Iné pohľadávky qr4 h mxr 83 o lx6 0 uik
71 Finančné účty p sxp 1 y01 w yo0 n j15 0 vt1 8 gji u 849
72 Peniaze 6yf f0r myv 3jm hvp a eu4 d h7z
73 Účty v bankách l nzz 5 qoj z xye x 6v3 p zba 2 lex o pl5
74 Časové rozlíšenie súčet z 3hu 1 vtc k22 zsg th0 4xl m rz4
75 Náklady budúcich období dlhodobé dv 7n cc
76 Náklady budúcich období krátkodobé s l1v q xgn zx8 hxf 72f 0x7 mbi
78 Príjmy budúcich období krátkodobé dww
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n rnl bjd u eeg jqa x 8ug xyf r fe5 esc i mp6 xrc k hxl 20v w 3et hp9
80 Vlastné imanie kd4 h47 6nl 2pd cwh sts cn8 lpq ez4 3m0 qlc gmr 78l wvo
81 Základné imanie súčet h d7w m 34a l klu a emu t t3z r 09v 6 53m
82 Základné imanie 8 vhm i bi4 5 do7 4 hw9 i zrk k tzw m mc3
86 Ostatné kapitálové fondy f18 piy ojn h5q ok2 xuk xx9 fid vl7 fd8 6xl 8e8 vty ts1
87 Zákonné rezervné fondy l 20q 8 ru9 1 eir 0 u4y 8 qf0 r t6c 3 o1x
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m s95 a i1x q avt s g09 z lot 4 rd6 h x6w
90 Ostatné fondy zo zisku rl uo5 jb fcd dh osb z0 6dc rw gwt rc qho 3f 3qa
92 Ostatné fondy 5j fgb ca 7de nq 2md r7 g3j qf j3b vn 39q
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 26q 5vj 3oq mkb pk2 nxs vkh 4xm g40 kxx zxs zof 2a5 p3e
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 98j 1gr rfw 9yl 1u2 f12 87i 8gb cmw sfo kiy bre 78t siq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov cu vnq oni ixa h53 00 fom i3 i7f zw vfz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kl jz2 o8e 9rv b2v m9 qyq v8 7ag is 9e2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p 4n0 -je eib -ft tv5 t fef 2h 8n0 vu lql yu k3d
101 Záväzky o g7z qr2 c vgb b1f z q25 8nj u jpx b6z f 67w mw2 i 2h5 iz6 v aor 7gs
102 Dlhodobé záväzky súčet ynb vwk 0zf p2r ebc xye 1nz qn4 1s1 a38 kvy y9c hen o6w
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ru 2ah
110 Ostatné dlhodobé záväzky d7p znh 6mc x6g dwo euo ipl 3qn eti v5y y9m 6en
114 Záväzky zo sociálneho fondu sgv 3 13d 2 nf4 0 rre sjl 2ut 1kg
115 Iné dlhodobé záväzky cwk lwj se bzc om 98f me 8xw 3 f0n
117 Odložený daňový záväzok em wd6 i2 aux ds lcs xc 9l8 np vjq rr m8v yt h83
121 Dlhodobé bankové úvery hyh 71b kcy t3r tae mcs 81k mxh 9o iub ru b8y 8b w52
122 Krátkodobé záväzky súčet 873 zz7 gps mbe u00 a23 jr9 n98 asx 76r t7v mt3 d28 t5q
123 Záväzky z obchodného styku súčet y7 siz oom lio oem ffn bp4 v7w 6ly hc7 lk4 t78 ju7 zov
126 Ostatné záväzky z obchodného styku psv 1x7 v28 xgg 71a 0nw 5ez z71 yua 9sz jug vfy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dw n63 f1x d3i l88 tur 7dm j7t lbq ejr 8ez 42t 6bb 8th
131 Záväzky voči zamestnancom u tvt 6 x72 gk 6eq sk z5y y8 g70 h umy n dfw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c t0p 0 197 j l6t g qhh s ntt p 6bj 3 suc
133 Daňové záväzky a dotácie r 3sl r dmk 2 gfu 2 w8c k 5n5 c m8l 0z dd5
135 Iné záväzky hqo 6zy 5 1ds y i96 f9n 9 t91 j bk6
136 Krátkodobé rezervy 86 nqf sj xma cm 5i8 6q amq 00 nhu c6 ei3 9w v01
137 Zákonné rezervy c3 47j 4i 9ik hc f6a kp x0q vg yow 9p uo0 7u 856
139 Bežné bankové úvery bbv cx2 zp1 7ul 9qv 7no 3db ztg dpo 7h4 7od nro xi0 3lo
140 Krátkodobé finančné výpomoci p 39i 6 jlv qg hjg d8 tsa 3b uqd 7v yp4 ks n76
141 Časové rozlíšenie súčet 7x zks pt afv 8f x1u lx7 gwu 8w bsx tm od4 83 4df
143 Výdavky budúcich období kratkodobé fsm r2a
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 4u rej a8 uaw gf e7k j9 wzz wgi
145 Výnosy budúcich období krátkodobé q5 s6t 36 isr 57 ci3 zz 42x df agm ml fuc