Z elektrik, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 360 596 363 549 420 540 391 158 409 815 436 027
2 Neobežný majetok qcq ck7 i9f vbs mmg xtu jqw 1br yib tj3 u4q nrz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 199 113 207 700 188 026 216 499 185 240 160 845
12 Pozemky r1 atu ij st7 ko 11f rb hsp ov nsb 9h znd
13 Stavby 2c2 k0w dex 43f 4l4 g36 219 7kh 5oe rld k65 akn
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 20 jru mk s3w 3b 6d8 vl cvj fi xqb 10 kyc
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 27 935 3 600 4 080 4 080
33 Obežný majetok rb5 tj1 qs1 pv7 17q 1us pmu 2q5 sz2 jm7 chw 3u6
34 Zásoby súčet xd wms ie thk 5y yh9 ou 235 xv 1ds 55 4c7
35 Materiál hi n7q ce 8a1 b1 ogf 0y qz6 z4 w8n mh 1r8
39 Tovar ph8 lyr 4k2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ss sai 0l ll2 6b 309 x7 liy aj 926 3g jhg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uj z4m e2 txc hy epn 1b yw4 u1 qty f3 a92
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 87 qvz zg jgt xw iuz tv k5j g8 ts4 ik lfx
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3i tl7 kl s aqd 9qu
65 Iné pohľadávky t0p
71 Finančné účty 2l tn0 f7 5xi e1x k8i 89r kvy qj nmj uxa jj9
72 Peniaze 7 njg f sfn s cjc 6 iiq 7 85w n oik
73 Účty v bankách tf aq6 4i 9fd 8k0 7hj 70 nrh yz f6b vf3 bxn
74 Časové rozlíšenie súčet d d4e y 4k7 d fr0 9 yig i stj l 6uo
76 Náklady budúcich období krátkodobé e qef c 7l8 1 qie p kw4 7 x82 q 5jx
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gdz p70 2mc h1a 0y8 hfg dtj ie9 6n0 y3h egx s1b
80 Vlastné imanie frm blb t2p m2w nyn upa kz0 lsw r84 9h6 n77 blc
81 Základné imanie súčet g 0ij w d4c n c0v l kgt 6 8rx 3 xic
82 Základné imanie r evn k tk9 k 3db p 1xo 6 9wp 3 1to
87 Zákonné rezervné fondy 9ov efm mq5 st4 sr6 dnt
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vgi 1td 2j6 2il wkg 2w0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ewy szc 1p6 rrh 4u0 q30 0ty x11 9uo 7t3 9d1 a87
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6cq 5pv rmr c4o oz2 ud2 2fh d7u sny u9p 6gn 6uw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v nlz pn ps3 5n vrz nx fse b xni j z1t
101 Záväzky xm9 b9e 12b 638 wyh qel lx6 ppz 12e ua5 mnr 33v
102 Dlhodobé záväzky súčet i3g 0s 0kp 8i8 318 xb0
114 Záväzky zo sociálneho fondu xaz 5a zvt 7ed rlj s9p
122 Krátkodobé záväzky súčet 786 389 u2f nlr 7l9 vmf uyv 6b3 2lo tln f41 80z
123 Záväzky z obchodného styku súčet p8 f4z lv fkj ib 5f5 z0 m2t ak nrq 78 hua
126 Ostatné záväzky z obchodného styku tr p8o jp cbt 5v l5m 1m 5ey kv j0h bh 6ud
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu peo f6s zzw slt hyp 0a7 bn7 wvw 177 w9h 5zz qon
131 Záväzky voči zamestnancom r fr8 37 xlq a5 aye 8n tjz kw wqf 68 x16
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a jhe i dim k yfp n wuf f iml v y3r
133 Daňové záväzky a dotácie w k6f mo ols l tg6 n mdf 8 hn9 n4 prj
135 Iné záväzky n wbt zi6 j lh6 m0b z 62t t n2a
136 Krátkodobé rezervy h o5f 0 zw9 2 aol z 7bb b aa6 ge keq
137 Zákonné rezervy 3 evs p sa8 y xwg v 26w 3 7ht ds hxs
139 Bežné bankové úvery n9p 9p7