BKV, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
277/R
Dátum vzniku
30.08.1994
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
69 708,00 €
Predmety činnosti
 • výroba bielizne šitej z tkanín (od 30.8.1994)
 • výroba pletenej spodnej a posteľnej bie- lizne (od 30.8.1994)
 • výroba vrchného ošatenia (od 30.8.1994)
 • výroba v obore výšivky a textílie preší- vané (od 30.8.1994)
 • maloobchod s textilom (od 30.8.1994)
 • maloobchod s odevmi (od 30.8.1994)
 • veľkoobchod bielizne a odevov (od 30.8.1994)
 • prenájom základných prostriedkov a DKP (od 30.8.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Sandra Hüsler
  Bilchen 13
  09553 Bettwiesen
  Švajčiarska konfederácia
  Vznik funkcie: 22.11.2012
 • Kurt Paul Hüsler
  Stägenacker 23
  CH-9553 Bettwiesen
  Švajčiarsko
  Vznik funkcie: 28.05.2008
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dňa 10.6.1999 valné zhromaždenie schválilo zmenu zakladateľskej listiny - Dodatok č.3 /Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.6.1999 uzavretá medzi spoločníkmi/.
 • Dodatok č.2 zo dňa 29.05.1996 (zmena obchodného mena z: Bánovská konfekčná výroba, s.r.o. na: BKV, spol. s.r.o. a zmena sídla z: Bánovce nad Bebravou, Ozorovská hlavná 53 na: Bánovce nad Bebravou, Svätoplukova 1339-8). Stary spis: S.r.o. 1536
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 07 08.1995. Zmluva o prevode obchodného po- dielu zo dňa 10.07.1995 uzavretá medzi spoločníkmi. Stary spis: S.r.o. 1536
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.8.1994 v zmy- sle §§ 56-75 a §§ 105-153 Obchodného zákon- níka č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 1536
Uložené listiny
 • Výročná správa za r. 2005
 • Výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Výročná správa za rok 2007
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Zápisnica z VZ
 • Podpisový vzor konateľa
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Výročná správa 2009
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Správa nez. audítora
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Výročná správa 2012
 • Správa nezávislého audítora 2012
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Podpisové vzory prokuristov
 • Úplné znenie ZL
 • Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 5
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Úplné znenie zakl.listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa 2011
 • Výročná správa 2010
 • Správa nezávislého audítora 2008
 • Výročná správa za r. 2008
 • výročná správa za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Výročná správa za r. 2003
 • Výročná správa za rok 2002, Účtov. závierka k 31.12.2002
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 5
 • Výročná správa za rok 2013.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.doc
 • Podpisový vzor prokuristu
Dátum aktualizácie
11.11.2019
Domény