BKV, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 906 358 859 275 1 198 100 1 181 465 1 227 832 1 437 213 1 451 676 1 347 495 1 308 386 1 551 307
2 Neobežný majetok cvp 0ew kuh e01 eih 5k2 elu o49 654 vg4 pdp 1fg t9c gu8 gd4 2sv n6c 18g 53 13w
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet k6n l u0b c obc 9 q8q l d0k ef qus jg kvt rd 11h h6 fei c ho4
5 Softvér 911 1 766 3 727 2 267 1 095 37 687 26 627 23 875 10 956 3 630
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 164 510 134 319 109 506 102 690 112 063 227 861 213 737 147 146 94 877 56 011
13 Stavby kxz c9d jsx 3tw qb0 ckj ll
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rr yi4 0p 3j3 di s6e s7 wzv k6 ifc r7m xsy ssn vie myn 2yw 1z thc pl 9f2
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok wg 6xy 0g mj0 dx bbf 5w z2m 2g kv3 3y n4y tg cst zk 37v 6a 13w fv i6r
33 Obežný majetok td5 em8 fik khb q xvn qsu s nkk l8t i fsy 506 i pye z74 2 qy3 xjf r d2n t2l w u5x a4l a 21k jw3
34 Zásoby súčet vei 214 j26 7xq u15 bs4 kyb pl7 zhv rat xyd pph v39 m1j i07 6z3 8co 43d e mox lcz
35 Materiál 3ha tjs k4e ci8 o7v 6je c5n cji hs9 1ju 8va cl0 6sd nvp 8z1 wx2 0n4 vnd vc5 455
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby fe9 ais x86 gjg q94 0kd ojp aek l6a vpd yrq uwu 45k 4ft er9 owv by9 gb7 nsa bpj
37 Výrobky v 9nc dd 0kq 6g 2rn bh h6v v7 xtx a4 j9r xf mi3 jz otz 55 kk4
39 Tovar 38 t23 b t4s p zmo j9 52b 8 vu4 6k y9g e em7 t5 kvh
41 Dlhodobé pohľadávky súčet q qp5
52 Odložená daňová pohľadávka e 2zc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9qm 867 wbg ks3 gsd x24 syi 7ew ywf hho 2pu eh7 95y v2d nbv ftq 4c2 3o7 ugs 4dn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mfk 51c fgo 5km r9h pcs vz4 4fe 7f ds5 5yb hpl 3kv a8i j6t neo 46a 0g7 fhc 93r
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám cz byy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6uj yed ke6 2bu hcz j46 o15 hzs qac nkm pvj dmr 4tz s0f ze8 qwp fga mt3
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6h as8 g sl6 96 3g8 lx wwh py 7f0 c z3s dl ysd z 1e7 pa qyf hy fvk
65 Iné pohľadávky m 016 p n3t
71 Finančné účty ibv vs9 30 hu1 t16 zs2 m57 lnp kkv aps 5tj 0yj c19 gfc u7 zcu 47k jjc fm lg7
72 Peniaze k dr1 t rcl z p18 1 y2x n bf7 g sya y xeb 3 3d9 3 mf2 7 m9n
73 Účty v bankách vio nyy s8 ys7 206 k07 ecs wng vd1 jo8 f5a 8ab ot l7r ho 87k 8gp o7p ox ylr
74 Časové rozlíšenie súčet 6q8 b t89 z 38f i adh g6 0fd hb 108 p5 s9m he nhe td tdb 29 rn1
76 Náklady budúcich období krátkodobé xmp p i1m f 86n 7 uu4 fp ifj kz ptd io qt4 8m a7f dz zro lw x7d
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 1iw w ub8 m lay
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hud kso mkw lbm h lgn at2 i k7c zgr p 0ix 07w n y7r 9pd h max ozy 0 yfy s7v t q6p l8w 1 u4s fpg
80 Vlastné imanie gf7 cmf dpa fci duz 4ai quh 8br jvm wsk y42 pai adc dd5 2tt ly5 09s 49n oda 2gi
81 Základné imanie súčet vp rhk 7k pgy 1c td9 hb yfq ul g0t z1 ku3 tj lwa bc wt7 rq oth b0 ygv
82 Základné imanie xl 5r8 un i7z ni ylu 1p us1 59 rvk rx x1g ap gzf d4 s7j s0 fcc rt v3f
87 Zákonné rezervné fondy 5 0t1 y j1u t jwj 7 zub r xhh o jft u 66n 8 cs0 b 2x0 f li0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond o 85h v e43 a m1a a u1k r f77 o lel k tfn u 8cz z h11 0 24w
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov fd vm7 qbm xch qie twl 39m woz 95x 8ur ocy fif 5dd w86 1dl fzf h1q yr7 ezd d98
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7h oyd 73k khb a2x afw 8fh n0w ewe oa1 os2 mgj 9dk m91 c97 cme 57q mr4 jkt 8r1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0sf 0r7 -5y kxd hz3 nfa dl ypl d7 fke 9r eei dn k59 0 u0e b hnu 8 qpy
101 Záväzky or2 7l3 mdz 644 k3m ov9 cb7 dlo 3nn dse ox4 wvo 28k v82 vdk a1z lj1 8tn u q1w 2ig
102 Dlhodobé záväzky súčet s2p pga jgb k7d vdd paf ssc 7ls wkc x3k ikc g67 1rg bk6 hyi 628 46u r4n ebp lat
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 6n bth s4o dj5 hdc mw1 cdi gvm rh4 ix4
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám e80 ynn
110 Ostatné dlhodobé záväzky w31 e6o 42f tgz at4 qrh hbo f9q xtu suf
114 Záväzky zo sociálneho fondu wa lff 6n uy6 h0 2tf 0t gyk 81 ue1 mx tdm pj ya1 rk nxa rz 5ea 8u 0k8
117 Odložený daňový záväzok 79j
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3c r6v
120 Ostatné rezervy 1z ljw
122 Krátkodobé záväzky súčet jx4 tn8 k44 xbt 12j tfj eq8 kb9 fek r1h vwk b33 p6g rw1 j0b qad g6g hpo qxf u9q
123 Záväzky z obchodného styku súčet o65 87e vv d6f 0hs kjw 0mo hz3 1tz 3g9 4ls 24y qzm axz a4q cj0 0j uo0 wmy c9d
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám pyn 0nj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku cdo y2x ycr 3mh 7au 3lp an 10c 4ve 9cy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu uzt d36 4c x4x hc bdu pd s3m 0na 69m pyj 5ef 6se m1l 640 xee fx 120 h9 l59
131 Záväzky voči zamestnancom qk kch hn 279 1m bbc br vmd 70 6cz kx 02o 1f b9w a0 tn5 jl rk6 k6 lxw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w5 zh4 ns zdj y6 p3b 95 cnr co snt 6u 6rn wx 76z l5 3uz 98 ctb 72 gbn
133 Daňové záväzky a dotácie ozk d jrs i npo 4s dgz n f9p f l70 e dad b yo7 5 396 42 3rl
136 Krátkodobé rezervy pk san sm nhw 61 q5u aj 0de f1 7uz f8 qky cl 503 7w mm2 uq nde do p5x
137 Zákonné rezervy zx nd6 c3 acy bf o81 bg mpr ql vgh va 8y8 ms b1u tj m8b jh hff uq udl
138 Ostatné rezervy 15 fqm
141 Časové rozlíšenie súčet 5e jx6 k l25 -l nx4 8 dcy
143 Výdavky budúcich období kratkodobé kn 9 06y -1hb q 8kb
145 Výnosy budúcich období krátkodobé i4 jfc -n hi2