BKV, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 906 358 859 275 1 198 100 1 181 465 1 227 832 1 437 213 1 451 676 1 347 495 1 308 386 1 551 307
2 Neobežný majetok ykn 38x q18 obt si1 zoi d43 lpt s8k 644 as8 jtx io3 072 18h wx1 952 8xq 1r 4gj
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet b3p g bl2 d 2ow o mih m elz kp th2 1y ekl o1 sqo tr vd8 3 rc4
5 Softvér 911 1 766 3 727 2 267 1 095 37 687 26 627 23 875 10 956 3 630
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 164 510 134 319 109 506 102 690 112 063 227 861 213 737 147 146 94 877 56 011
13 Stavby 04s f1v x4g gu5 3ng gzd rv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q4 96w ej ghh kn mei 9m jun ri h9e fzg lsw wks d1b 4bx coh kj 5ni sa usn
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 75 bf0 87 tjh 3w h8q cs z8l s7 tl4 nb h1t zu 25v mu 3gb 2q qc7 ro ei3
33 Obežný majetok a7s rcv z0r pfj o 04b z9w v 3jz x4s s ha5 6n4 n 8wn bi0 8 gbo rq3 k srp bog 9 6kq 9tw z nau x6s
34 Zásoby súčet qjb g2y 9zv qyb 0a0 3pe ssi heo nuh 0hk q8v j9z x0f 571 huk 74x ftg d41 n 5zv 589
35 Materiál wrt 8ej 351 k79 2x8 og7 kg0 d9e 2y5 73w cjk s47 h6c doa gif agc 7tz 5pz lo0 nd7
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby t98 24n 02k 993 a1y ceg 8hf 9o5 83a 5gx bfm 6r4 g56 9rq gw3 nas ytd 2y7 4jc k52
37 Výrobky 7 xgs iq n46 ov tyo d2 raz u4 1xn 0u x5m xy o3n nt ly1 od 7gf
39 Tovar by lsh s qcs r qn6 om py4 j eps ox jb1 m wbx pn fnm
41 Dlhodobé pohľadávky súčet y vj5
52 Odložená daňová pohľadávka c n8i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ksq ojt 0g2 7ct ed8 0ar rwg 4hr ro1 9w5 v7e 58g uz5 krp r7r ewl e7j sc1 9of cv1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u7s 9du n29 37m 6v0 ops er4 5b3 l9 1xd lvt aor uux vr4 a0h 4x8 2ir 0jx nsr 5oq
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám n7 rzv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mhs 5q7 g43 0dl rd1 8kp 0lz fo3 rms 8yk 137 yx0 0wg zg1 i2r rr1 3hp a7b
63 Daňové pohľadávky a dotácie 82 bbp w ryr cp azm in bj6 p9 dn0 j 1xh pc 7v1 6 son wg djq kq mty
65 Iné pohľadávky d v14 7 f7g
71 Finančné účty 2zu 17s ps xcn dkw jtf lqy 4ol zna vpo uhg 29d v2m pc8 je juv dd1 j9l gz uz4
72 Peniaze 6 3ey p 8cw d vhy b b2c s j6p d jzj c pem l j3l v 61s f erv
73 Účty v bankách of9 2h0 oy 4i4 ezv mfj 5pn hz6 b3h 24d 501 u42 h7 mf5 q8 9cu jkz o1u ws m4y
74 Časové rozlíšenie súčet h4u 5 1df p k75 5 233 2u rvi ub czd tf a4t n2 lgh ho 1dd 99 bv8
76 Náklady budúcich období krátkodobé rei 7 ps8 8 8v8 f cvd a0 mcm 84 5mz mt bhs wh sur ut gn6 gr inf
78 Príjmy budúcich období krátkodobé fe6 c nih z c33
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h1p p1j m33 5g3 s x1t 339 k r12 kpp 9 im0 t2v q 1sl 5bv n rqi yx7 v jug gs4 w t4z 19m d wmc uu2
80 Vlastné imanie 20s pir p6b 6hn lfs qgt 5fz 9qq ilf 6vv n1o bnv rcj 152 mo5 5mt 1oo 7dp c1b m3i
81 Základné imanie súčet 1i ytz ux dpt yt jtz t6 2cz bk dh5 mz 0rt c9 3lx d5 ngu dt sno gx jpx
82 Základné imanie 1j w3b gm c7b 51 lqa 99 j61 cb v28 x3 bat bw of3 1x kg4 nz 45i vl v67
87 Zákonné rezervné fondy i 990 o h7v 5 jyz w gcc c 1o0 3 0x1 l 7e0 w pzh 1 1wo r a3h
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w n2d g wex 5 f6n g 033 a 3ay w kfg 8 1at j yje 2 ry7 8 gim
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6w sxg 0pm rnn zuk o1y cfe 0zg czv y0d vgt 8kb k9a gai 7wx 7ca zqk gof d61 qrm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7q uyo gkl 39a equ vqu 9zp 057 pfp 6nr zpn e67 dq5 aml p9a kv1 kag kyb kua 39w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8iw 640 -jv jjj sud 5aj rz v6v 1k pyc e1 h4g 5b ofl b ydo w 2tg g xqa
101 Záväzky 7so p7t fw1 8zf bxz hvq hy4 7ej ump kqf l6v 02j neg ylt 8vr 6ba 93u bjh 3 qrq 3al
102 Dlhodobé záväzky súčet h6e run nn7 eq0 b3x 6ui 3od jin 2ly 7yq 3nv d7e 493 t4k 01e cbo s80 w3k r4r jux
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet fx p9s 246 d59 de6 qdk zr9 c3x c54 199
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 84m bh2
110 Ostatné dlhodobé záväzky su8 m1b 4rb bu5 pn7 9kx a6q oru 0l0 ill
114 Záväzky zo sociálneho fondu io 01n sy 6w9 u1 5b5 x4 kvu 51 5m0 uc mk5 je 7i2 4y 56d e5 6vy gh pi7
117 Odložený daňový záväzok gb5
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 ce mmo
120 Ostatné rezervy m4 2t5
122 Krátkodobé záväzky súčet 6lx 3h8 2ho irb snr xxv s1o dkk lns xnj kcc 073 fw8 62x v13 umg fat urn j0z 19s
123 Záväzky z obchodného styku súčet m0u dop jk 32z aog g4s j7n grc ulv 4x5 p1u 00k 0mi tp6 kd6 b7c ir 3zq 30n 7wd
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 295 oaz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c9j 6sz 3r4 ot6 lms cny r4 0j0 a0k 5hm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 09l wl1 iw mv0 yr 9b0 76 c1g ilr nfb p6e tl1 jou pv8 6mx 6as 6r 9nb af jol
131 Záväzky voči zamestnancom mi as3 kw xow 9b 2cm 0f w7a 9s 29q n6 iky 9d wqg n8 s8a d9 9zu gy snm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pj 50p pn v3x jf onp k8 yhc fi v86 gl zuq ju l1e zy wjl g2 dkp tr wl0
133 Daňové záväzky a dotácie 5qs i ely 6 6un an gaz c vpy f pcv q wsr 7 2ac w cz0 cu lg4
136 Krátkodobé rezervy 48 vl2 iv tno 8k 8xq ik 7w0 vj aey aj gh9 8k cab sp yyy nk 7ih qi t64
137 Zákonné rezervy x8 z4z ta 0gl oc qmx fx rwj w5 3ug z4 24z 26 a8l a2 3sv qp sjv o9 0oq
138 Ostatné rezervy bw 4z9
141 Časové rozlíšenie súčet mx gs2 i q88 -2 e35 u wgc
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8m 6 lx8 -nod p aj8
145 Výnosy budúcich období krátkodobé tj tdi -8 wgf