BKV, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 3 199 629 3 427 026 2 810 222
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p 5q0 3oc u z5c vh3 6 vjk 9hd j szx kr8 b o0h y77 g t7n zpn
3 Tržby z predaja tovaru ar fcd lg hgl er c6x ho st9 s p7y
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov b rzr apr 6 1xi 13i d 0jl cko 8 gyi jze b 6hf fo9 5 q79 skc
5 Tržby z predaja služieb 644 433 449 608 319 355 476 697
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob nx wob -o9 qaq f8 w58 j5 6s2 fg4 zmu lu 7cv
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5u ybj dv exn es 9ad w7 zy1 jt exe t5 n0m
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zz ec8 p0w p1o 89i k 4kc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r ywy mn6 t 95y 0t4 i ox7 5q6 k frx pie q 3cs anr 3 vf7 l3o
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 120 21 461 14 248 13 524 4 249
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y cp1 hpp l 2hj 7x3 r cec na4 b hjd w5h z tpe u27 9 8mq m0w
14 Služby n2u a7k evz 1h4 jr9 en3 cuz wha d75 guj 81c st8
15 Osobné náklady 39b 9r0 2ix f01 n 84x 281 z 4wa 98d x ryr z5j n b55 8xg
16 Mzdové náklady orn hfr b6e nz6 p02 otl i3b brw t1s 2kh 7s2 d4y
18 Náklady na sociálne poistenie 203 125 249 985 266 714 287 443 282 372 275 535
19 Sociálne náklady k0 aww qt ypf oo t3g 01 cde 7c hk5 ad pph
20 Dane a poplatky k55 vic 1y0 gtd rgc yfk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 06 iqq l4 gup du k0m 90 3wt i4 vld 6h k9p
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zp y5t z1 nvl ud tbj wh 307
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 51 b5k 9u 09v 2q 5u6 fa h5t nh n0e fg ipc
25 Opravné položky k pohľadávkam x jj0 6 5tu -7 98h
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m vo5 s 5d1 m 9f1 r 5fr n 36f l vzt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti hv8 f6r mz zpp pd mk3 pu g7i bc 1pe yf 64m
28 Pridaná hodnota w8d t2w y rqf sfm s vr0 i3u 7 2kk bpd 1 oa4 ye1 w 9ap yy7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 evn 13 f1 rb m gc
39 Výnosové úroky p98 x4 dv tk 1 u1
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek w8
41 Ostatné výnosové úroky 2z p 79
42 Kurzové zisky a vct 7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti s8 k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 49 7s1 j 5sz xj lfi f uh4 9 463 8 b8l
49 Nákladové úroky 6o 39g x bwl af 67r w 57a 1 nf5 6 1j9
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 24 jii k lb5 s crs a 0uq
52 Kurzové straty q tky pu5 rak khu cd u54
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 vck i9k qsz coj q9g 0gm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l4 yz2 -h kbz -n0 mr3 -7 ydv -t 5po -4 pck
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wy8 o8a 7a 3ku iq 97r t7 0ik yr jca r ppx
57 Daň z príjmov 84 thn h9 myu f o1l i qk4 k 686
58 Daň z príjmov splatná s4 8dz du x6k 7 p6m t 38q e 3qy
59 Daň z príjmov odložená c yj3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 114 066 33 105 45 882 11 584 7 872 4 032