BKV, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 160 600 3 199 629 3 427 026 2 810 222 3 084 516
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f uld syb c ucr 1bb 3 t0l ji1 k s9h 530 t s80 3lf u xls d8i 4 vyi lrs u 1f9 85u z py9 09f 9 1u5 ies
3 Tržby z predaja tovaru ot a93 i hdz 2y 4e1 50 mzs ok 7sq 3b kwt u 6qn b1 v07
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0 irj 5vu i orh al0 z uy9 dsc m c73 31o 0 rs1 ye3 b uzg vs0 j daa 5tf l lwl gw0 h ni7 73u c q55 f6w
5 Tržby z predaja služieb 474 771 644 433 449 608 319 355 476 697 612 772
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v8 ycu -36 jmf ylt yjm -un mnx -d4 m4w h8 99o 5i 64p yzk 7dc i8 ehz zx 3y9
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1n jep k1 nub j 5pj v dqy 9u plk pb ype yr t0g rv i1d ht mjp 0r okd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g6 nzg h8 p98 r o3p eoa vb5 o 0yt j 0fh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i 4p6 056 p 5xd w8k f thv fvt k ui0 rt6 k l53 po5 8 we2 g2z x oa3 fyi c flq ah5 6 807 j9m y i93 zxl
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 25 288 9 026 29 120 21 461 14 248 13 524 4 249 56 052
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 3bm a4m s zqf rjy h 9pm a4k 8 wzd nw7 k x78 99h f xob nwl x syu sjj l qz1 m1l t e3o g6z s 6u1 phq
14 Služby 0x1 cti ob1 514 wqi 07x qd0 c8i y9g fqw ags icm vnv 0du xia pys 5p6 wp4 xyk 71z
15 Osobné náklady awm so0 l3l xfs kbz qw3 9lf 9we kv3 y7e j gme nrl f mnh bp9 a jtv hcp g yhf slk 1 kgr 3ay
16 Mzdové náklady z3n i9s ym1 koj 47u eo6 6tr rfc 4x5 93i n4a nq0 gbi k3w r3b lzx o6q 35h d2f 648
18 Náklady na sociálne poistenie 203 125 185 382 211 948 222 494 249 985 266 714 287 443 282 372 275 535 312 722
19 Sociálne náklady dc r63 tk m6l kn 4oh ew vf5 5z jzg qg sff wl 72l pr q2e qo 2j7 0s ixt
20 Dane a poplatky hmk t sxo nbt f v9k tmk ux5 gh5 th3 rrz 7 yfm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku be m1k cn sej ad may bt xuy mb o5a pq ktf ea lsj l1 aeb t2 9oo fr isk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8v 6qv ld g9k 3t 4hn 9t 939 hl fj7 9l dzt
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu uj jdz 4c dnj 7 ps6 t 9l0 j8 583 da mk4 29 z4v 0i 0te 17 q0o 1h w29
25 Opravné položky k pohľadávkam o ahf a 2w2 -y 21y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j qqi 3 77p 6 r17 2 pof 8 vmx k 5ry o r8g x wz0 p n5n uk 6cn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8yu 8i6 4n 3yh tq9 ski jz xx6 d2 ggu nm aon 1g k4g 6c 8qr ik tzg yp zgj
28 Pridaná hodnota eut p5t yzr n96 c ue7 heg qfx ayk j o8k mcj z 6rg syo v mrh ev8 5 o3x dsy m 4uq kxl y sh6 pi5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k 78n yf9 iog jjp 3g eb mq o if d
39 Výnosové úroky zk8 w70 5lu 7cm ij im kl 2 t9
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 4n
41 Ostatné výnosové úroky sf z9 b 94
42 Kurzové zisky 7 w25 4 89 x 5 6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2 -k0 la n
45 Náklady na finančnú činnosť spolu al q2u k1 wok lv zt9 lj 2qu 0 ksn rh 1f9 m ost g l1r r ldz 6 oek
49 Nákladové úroky j0 g42 ay u0b aa gg0 8s 2pi l ub6 2l tuc w cex 5 qur k grs 4 srj
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky r fv7 g8 9nj v u5y a cw2 r 35s 1 xbc
52 Kurzové straty f 503 lw kpw p tmw lfm t1t 9ty gsg l9 nfe y9t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r 1lk 9kg whm h0s nah 5sv 8ty pdq ffm 971
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ri fdv -cq z20 -qz fey -vr h0s -b gds -61 1hx -a y04 -p d92 -6 f7j -n fjp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením dbr f2q -x6 5at hfx 1w7 yt ksq wp psu 17 vqd 0t xjb ip srx 2 1xs d5 knx
57 Daň z príjmov k u9i j 8jl k6 a81 aj ueg 3 swb y gru d d6m mn oh0
58 Daň z príjmov splatná x ecn 1h i2f 9r mwc h8 qxy 4 a0k x t0j t 36x 8f ore
59 Daň z príjmov odložená 8t3 -8 uyq w gqm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 114 066 -26 122 112 834 37 710 33 105 45 882 11 584 7 872 4 032 7 394