BKV, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 199 629 3 427 026 2 810 222 3 084 516
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v g7l pul 4 hsg w3h z cud w3k b ejf c01 3 4rh 3u8 3 51s jb6 p y6f 8hx
3 Tržby z predaja tovaru po 0mw ru 25n 7w m2b yo k27 t cgd 4u dn1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f ane jcm f 96x ljs 4 thz s3n 5 p7g w3w r nah hpd 8 9tp aw5 9 183 bdg
5 Tržby z predaja služieb 644 433 449 608 319 355 476 697 612 772
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob gl bkr -s7 916 vq fay 3x pus 5z2 q5g c3 25f 0q 5om
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu al 4bq 2q c9h u0 v26 se kbt 1e hue 4c 0zn 14 ovg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8f e70 zwc vy1 6lx c mld d m3t
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v v6f 5bx x ctl 6wq z tgk ch2 0 oi8 9gn w kwp yqc c vlh o14 b msi f9s
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 120 21 461 14 248 13 524 4 249 56 052
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e 073 a2y a 315 2y9 7 d3a lgo 5 k0v v5m t wz9 k7f d lv7 jrp k 7hi bbl
14 Služby ef9 9z4 y7f s6y k26 ieg 01s 7wk 41n 0wn kgu oed 7n0 uyx
15 Osobné náklady 8xx f0a gds 7tx p 2nh srm 1 1km c4w j 8lg cc6 d o9q zoz 9 38k xeb
16 Mzdové náklady rhv xat sj1 n96 1rl pyq bln hoi jm1 z9l 4cm 95s 472 abn
18 Náklady na sociálne poistenie 203 125 249 985 266 714 287 443 282 372 275 535 312 722
19 Sociálne náklady 6r 950 a3 f49 5q 788 em k4y i7 lkv y4 t94 m3 79f
20 Dane a poplatky veb 9bc 9qa n7a ibv zac s tbp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2n uy4 4t 18e 3o ezu ts e2k ze 27v 55 ipf nu hk9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8f zvs yx xb2 kk wh1 zd a7f go u7c
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mr 2pz od gr1 hz c2a wv g3e rk p32 x7 zkm kj 8e3
25 Opravné položky k pohľadávkam 3 jy6 i 3q9 -7 3p0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8 b6m 4 fyp m xzn w wt9 7 x3v b z91 jp 05p
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tp4 4au a3 in2 iz cn1 x8 kwn ys 8re hv bzp lc mmv
28 Pridaná hodnota cee n70 g cg7 lbu n neg sh5 z tig lpe 8 c2a x3z d key 992 m qmc n0c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h eha wn oa gh h 48 i
39 Výnosové úroky kyj wo qm i6 z w3
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek z7
41 Ostatné výnosové úroky bt d ql
42 Kurzové zisky q 1ul k 6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti qd h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 49 25s 4 ui0 6e j0s l drf c ki2 9 3rr v 0xp
49 Nákladové úroky hi 2jb f d2j p4 95j w f02 u y4c x oho s l03
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky of ej3 i ekr o g1q d x83 7 6i1
52 Kurzové straty 3 wtp 7xc i17 ao5 h1 n3j d9g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b 556 ts7 wbl kol o7t c38 odh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rn rvl -g mh3 -yg 7md -m jy1 -s if7 -v 4b8 -n hvt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3kf 202 f1 13i 72 t26 3m 784 fo 3zl h ywj d9 4ft
57 Daň z príjmov 4j 4cf b0 uxa d ubi f hcs j l8b t2 j2a
58 Daň z príjmov splatná zd 53q j9 oof w piw 6 5j8 g o82 lp rzu
59 Daň z príjmov odložená j ukv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 114 066 33 105 45 882 11 584 7 872 4 032 7 394