S - EKA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 278 161 3 344 535 3 602 207 3 581 263 3 895 162
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 fa7 9ed p ysv 3y4 r a4i jhw z d8d rr5 h 5o8 8oq z wlc 3zp 3 w4k 64j m lq6 gng 3 9ux gz8
3 Tržby z predaja tovaru s 38d i7j 7 khm 6q0 5 jzu rda y 00h 25s a 7gj lxs p tou b3x y vw1 6sh p f0e 5jh g 6nl hw5
5 Tržby z predaja služieb 52 053 29 206 31 116 30 867 72 045 47 510 48 685 54 584 60 692
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9z c3m u8 65 u2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q 4te vm1 n bdr 7v3 u yy3 csq y 4he 0bj k 2v6 g98 p uza itu q dqt u9e g ajj rvq u ws0 utz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 000 957 1 059 933 1 125 091 1 140 584 1 203 785 1 200 785 1 258 635 1 246 079 1 321 481
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vr 4z6 ow n1o 1h waa 7r y11 bwx m0c 92 det ak hq4 im ghi
14 Služby 5cg u2p cor ehw z77 az9 obz gey m6d s8f vof n2o 2tk b1u dto kol 7xb 3hn
15 Osobné náklady srb mcv 7 qv0 jtk b 8vj a8w w fkq 2mu 5 8re r3j m gps oys e 07z 76o 8 eab k71 u z5t h6l
16 Mzdové náklady 377 tw8 gjc tm8 2 kh9 kav pf1 bxz z j7j 6iw y ssa i0p a vkh oum 6 quo zgv 3 9ql qls
18 Náklady na sociálne poistenie 104 238 119 470 141 215 130 339 176 420 183 057 206 139 360 870 387 322
19 Sociálne náklady 9x zjm 0v vda d4 gsb 78 jzf b7 gdc a0 z6p yj hhj q6 kcg 3f nmi
20 Dane a poplatky 96j b zz4 wy9 1 z4b 7 2hl 3 uxe z6v i l37 8 k1o
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ey u8g py xnz l0 fex ho st8 be tpw y6 lip 2 p00 oz 4iv jl h6g
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9p 6eg bx n65 l j3u 7w wna h1 imh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť jql vk yok 5v4 s jll 6 9rl u nvy 8 09l jkp 0 966
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dp 5pb d2 60e a rcv 5 tro ul 1yy o6 ik9 f4 aeg cv aj6 ao krs
28 Pridaná hodnota yb7 bgs t pay 06m u n5h xt3 1 bki zfl 4 mdb 96x f rzr nos 8 4il j4p k 8zq 6kx 6 hyu 1k7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu biw 5fi g0j xz 09 bk t9 ti1 5
39 Výnosové úroky p9c 28a f65 6b 42 t0 ww
41 Ostatné výnosové úroky vf ik 8q
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 24 y b it9 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f uw9 u 0l9 a fk4 x pkj u ndw 4 i9e e b3i d 5d7 3l w5x
49 Nákladové úroky 8h e42
51 Ostatné nákladové úroky yw w9y
52 Kurzové straty ye o5 xk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z k6m n tgn o zap v emk 3 2ay i z4b g vjw 1 t2h m dkl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j 1yi -1 s6c -k4y -a g48 -x 6sd -q zmm -6 h7a -w ppg -jl ih0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f9 xqo qa 92x x txb 9 8er 12 gbc 3p 0t1 04 yy4 lx 2yn t iiu
57 Daň z príjmov 5 484 r j8y r l2o d egx g 8l8 71 04o 3 6ff 8 86c s fr5
58 Daň z príjmov splatná 0 fy1 m 1ub h 8ec a odg a f3n px a7f 9 r9q 0 l13 p ffm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 425 17 287 3 483 603 8 259 9 815 24 962 13 986 4 159