S - EKA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 278 161 3 344 535 3 602 207 3 581 263 3 895 162
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0 uwj igj 3 ui4 vce 2 5ic zzb j z67 7i2 q 7zh 2uj m koc 9dc y at1 qb3 r 1uc apz u v72 kdi
3 Tržby z predaja tovaru a 6iv k6k b s7y evf p bkx lpw y 9ls ayd 2 cas azr f 00z upc 1 o4g a00 m zam l0t i eyv 7fu
5 Tržby z predaja služieb 52 053 29 206 31 116 30 867 72 045 47 510 48 685 54 584 60 692
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3r c7y ib 0j 8y
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q 66x d7e 9 1xp n8i h ir5 6pb l vd6 ppr j 1lt 5gh 7 r5i xa7 x 4h5 i5k j fjn 08l y aac pn0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 000 957 1 059 933 1 125 091 1 140 584 1 203 785 1 200 785 1 258 635 1 246 079 1 321 481
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0n t71 r0 ibi pu 9ij mf u40 blt xpm l2 hbf 53 p27 t8 kyu
14 Služby ozp 3iw btg 26n hce syi r6r mk7 dmk ndj inc j4u 91q dl9 qzg 5qd rlm ryl
15 Osobné náklady msy hcs e iih zvf z k54 3xv 6 ube xdh g hui xva x xfg j8q q htj plp x ntu w6d w ce5 93a
16 Mzdové náklady r31 1m8 b7g gvx j 97h 5ni e6s kol k jdu cuq o paf l9c e ic2 z4f n hot f00 t yjz 9df
18 Náklady na sociálne poistenie 104 238 119 470 141 215 130 339 176 420 183 057 206 139 360 870 387 322
19 Sociálne náklady at qfo fp a5a gj zk6 9w r80 br t6i jw 7jj fk pb8 w3 3u0 il rx3
20 Dane a poplatky vz8 6 o8k 0ml 1 isi w 5xp f r1h fm9 g r52 y g3i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2z tyr k1 xgp 0x k8g iz qpj xt hqy cs 29o 9 fmb sv ccb 55 vgl
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku yw l57 2m imc 1 b3q ce igq q8 9io
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ece 33 6qf sj1 3 ab2 d ma1 0 070 0 scn sz3 g ofx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f4 okj ga ind 9 uyh a dcz xz 9x6 zm 4zz dv llh aq ftd a2 fxj
28 Pridaná hodnota a37 cha 1 1bn v7f j m1i iqe 0 39t ytj 5 taz 5ph 1 r5i thq k 56u nv6 v vps iyd z 6aq c7k
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu mkz 7s2 5ze kn d9 4d 3y 50v r
39 Výnosové úroky dby vkw 2aw 37 0c p9 28
41 Ostatné výnosové úroky r7 zf ks
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti k6 p z b7q 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f l8f 7 1rw u e2w 2 13m y tar k 8an x c2e j q0s d8 g25
49 Nákladové úroky it fns
51 Ostatné nákladové úroky tb ghk
52 Kurzové straty 3t z1 xa
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p qxn h 232 m uhm v 0a4 c 3m7 6 xjz 9 o63 4 gem b dg5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 ge4 -p s8s -awb -s mt9 -d 4he -q f7h -t 91m -d gd5 -j4 dyk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením oo 06c mm e34 3 o5m g lqa px c8i x3 aqo hm hjs i6 r9k 4 6o2
57 Daň z príjmov d 9pj j cql 0 jpt 4 p27 w gb1 oi rfg s exz 9 4v5 4 63k
58 Daň z príjmov splatná g qkz m 9fc h h4g r icd 2 8j5 ao ga0 b jy7 3 cfn 5 hdf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 425 17 287 3 483 603 8 259 9 815 24 962 13 986 4 159