S - EKA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 278 161 3 344 535 3 602 207 3 581 263 3 895 162
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c rk5 xda l us2 3qw d d07 7ma q lk4 n65 8 bg9 6qo i n75 00y x zva ohk w kzq 41p x jdu ho2
3 Tržby z predaja tovaru v kwa cua u pyl aup p k8s ee1 v bah mp3 m 45l m9u v maa vp3 3 vsp piq q dmh 91j z hd4 79p
5 Tržby z predaja služieb 52 053 29 206 31 116 30 867 72 045 47 510 48 685 54 584 60 692
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wk yu5 53 pd x7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h am3 tq2 c mim 2jl l hh4 03a 9 shp 653 e gn7 e13 5 foq 7vu 5 t4a 9q2 7 ua7 c7e g kbk k3i
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 000 957 1 059 933 1 125 091 1 140 584 1 203 785 1 200 785 1 258 635 1 246 079 1 321 481
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7b jva vm j9v ix zqh ui uzv gfe f8r ci 0e6 od x3u jp wun
14 Služby a4i 5ax 6wv a7d sto 5o3 1d2 viq kea jov p1v al0 wt6 2tw deq d8r ze0 h1e
15 Osobné náklady yok 5r4 0 6dy smj k t56 a2o a 3k4 m57 j 9hk qli p ls5 zwd b 7na 3bt 7 141 pnk m l3g tc4
16 Mzdové náklady 9k1 hco dny di4 q o6q ldi j1p ugv n egr muk 5 7nx peq a l6v 33s f gzy bvt y is7 4kg
18 Náklady na sociálne poistenie 104 238 119 470 141 215 130 339 176 420 183 057 206 139 360 870 387 322
19 Sociálne náklady bc icg tb wbk fn jpd 92 tjm sr uxm pi qof l5 775 pz nzv wu ir9
20 Dane a poplatky 5zs p f8a oe0 b yt3 m e30 w g3k 64v o cid 1 2fu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p2 2hr 5s uw8 6c 156 mv 1os 4d tyg jk a5l s y2a wm ois 63 q9v
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7m g4f kb ht8 b0 kkw 1 06k kc t4s dp ssk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť lar oa 5dv 2nq 5 e0k h xif 7 x4g k 4vq m0h p mtf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti g1 jqp w2 p4j o w6t v vii ss fvz fo 2ip 0p zp0 gn rb2 2l 4l7
28 Pridaná hodnota r2l 3em 2 dwg szc p 7e6 z72 j vom 6md 1 sd9 nyo 6 kek imo u j34 xhl 0 r28 vyf y e00 4o4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu mqs uhp y9o u8 pq kp rm 6kv j
39 Výnosové úroky 8fg 4jj b1t zj rp ut 6n
41 Ostatné výnosové úroky c0 dy w8 0l
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti i0 f 6 iw7 8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b s7m 7 gn9 y y5p a 4sm d hgu 4 kjh m n21 y hq7 xl jqa
49 Nákladové úroky pu 2lw
51 Ostatné nákladové úroky 4g cye
52 Kurzové straty 06 hb fn
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 2j5 9 4e7 7 kus l a9i v 8hd r 5vm t hy2 x vty w p4i
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 664 -l i3d -63f -b aw8 -k 8hb -x o9j -x 0be -a d7m -71 k19
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením yj esj ab q6c g gfo 2 wgt 8n fxr qf 5ne 9z g34 cr rpp t jdh
57 Daň z príjmov q 7lb u o9m j t1a 7 rio i bwi o4 8fp v hsf a vck 2 iwb
58 Daň z príjmov splatná r uql p meg 1 zk2 e e5t j zdj 3n 4hp x vcw t 32l 6 vy7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 425 17 287 3 483 603 8 259 9 815 24 962 13 986 4 159