TELUX spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
763/T
Dátum vzniku
21.11.1994
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 27.9.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 27.9.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 27.9.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 27.9.2011)
 • reklamná činnosť (od 27.9.2011)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 27.9.2011)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 27.9.2011)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 27.9.2011)
 • prenájom motorových vozidiel (od 27.9.2011)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 27.9.2011)
 • vydavateľská činnosť (od 27.9.2011)
 • vedenie účtovníctva (od 27.9.2011)
 • cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie (od 27.9.2011)
 • administratívne služby (od 27.9.2011)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 27.9.2011)
 • montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení (od 27.9.2011)
 • vývoj a výroba polovodičov (od 21.11.1994)
 • softwarové služby pre počítačové aplikácie (od 21.11.1994)
 • vývoj a výroba elektronických prístrojov a aplikácií (od 21.11.1994)
 • zobraziť ukončené
 • poradenská, realizačná a servisná činnosť v elektronike (od 21.11.1994 do 26.9.2011)
 • obchodná činnosť v odbore. (od 21.11.1994 do 26.9.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Jozef Sadlek
  6.apríla 362/28
  92203 Vrbové
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.11.1994
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok k spoločenskej zmluve č. 3 zo dňa 09.02.2000. Zmena obchodného mena z: TE - VEV spol. s r.o. na: TELUX spol. s r.o..
 • Dodatkom č. 2 zo dňa 22.01.1999 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
 • Zmena spoločenskej zmluvy bola vykonaná na základe zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 27.12.1995 v súlade s uznesením valného zhromaždenia zo dňa 14.06.1994.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená v zmysle spoločenskej zmluvy zo dňa 30.11.1993 a dodatku č. 1 zo dňa 6.9.1994 k spoločenskej zmluve v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb.( Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2220
Uložené listiny
 • Protokol z VZ
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Zápisnica z VZ 17.7.2008
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z 1. Doc. Ing. Vladimír Áč, Csc. na 2. Ing. Jozef Sadlek, 3. Vlastimil Beneš
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie z 17.7.2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Rozhodnutie konateľa
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Zápisnica z VZ 22.06.2011
 • Výpis ŽR
 • súvaha v skrátenom rozsahu
 • výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu
 • Sprievodný list
 • Spoločenská zmluva
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Príloha k účtovnej závierke 2002
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Zápisnica z VZ 12.09.2011
 • Zmluva o prevode OP z Vlastimil Beneš na MONTANA OPAVA spol. s r.o.
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • príloha k úč. závierke
 • Zápisnica z MVZ 07.07.2004
 • Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
 • Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu
 • Vyhlásenie navrhovateľa
 • Sprievodný list - výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Výročná správa za rok 2011
 • Výročná správa rok 2012
 • Správa nezávislého audítora rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
07.12.2019
Domény