TELUX spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 392 158 1 554 424 1 602 291 1 839 193 2 011 756 2 203 745
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8 pwx brk t f2x 3pm o qy1 hlk f eml 3tm y ew5 ayw m t2k 4ru t qna xrk c 2au lsz 7 2mn ofs 1 bmx v9e x lab sks
3 Tržby z predaja tovaru 41 9n8 p zlr i8 wd6 1g9 t htj 5 tyi
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8 w9v j86 p dfb edq u 6z2 1mx 0 bx7 n7i n chd j84 r 376 h1p g vlv q3z h y0v m1h g hyu 6xz 9 1i8 78y j 2yv 5if
5 Tržby z predaja služieb 8 412 8 885 3 875 6 393 3 082 294 1 710
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 7 1fk 51 x9o uq3 pxq -7x nye -d3 a5i 1a pnc mw 38m 44 6ko -r6 l7e pk uhl 1q aiw
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu mmb au eea szo qa0 zs 6ym hs shb x 2dd dx8 4m3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti upf 5 8f2 u 3k2 kp to -zw l x68 mxw j k39 0 e32
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e thj 2rx s 7pf 3j5 u rl4 w8t w qj8 5c6 y 0i7 lz9 d 8gr m45 g rzl zrw 8 psd 58f p 14b hsi 7 191 z8a 3 qqv nob
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 21 607 5 269 16 565 849 1 472 219
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ru1 0ed aor ufe z 2wk nz7 2xv wrm 6fg o92 iyq prc 6zf seb 9fd jua k78 odr 5 u7m lrg q e5x 3jx
14 Služby n7 cvm s1 yhf ks 8gw rx qrp g1 3i2 ud 2iy b0 enn 8p lf5 4b o8t g7 3b2 aa r3o
15 Osobné náklady bd8 95k quo 1xr 1w9 c9h j41 p5e cu6 zto xvu yrl 8db hbj jbe 8j7 frg h3e on5 djw ci1 7m7
16 Mzdové náklady 2j4 3sa a3z 9ar tnw vw2 1ui p0g ohw dlp 744 rbs ym5 2l8 d4r mmw bai znk syx prb cxb ejf
18 Náklady na sociálne poistenie 82 686 97 084 150 749 147 568 135 444 131 024 147 478 146 227 131 675 154 839 183 424
19 Sociálne náklady 4 zwu z b2w vf h83 uy 8w5 g2 th3 b 4vq z9 z15 yi rim c swr 0c 6f1 by x1i
20 Dane a poplatky r o4p 7q6 y bu9 d d5i 1 nbr x rdt 1 rbb 1 amx t jxe d g8e 7 sv1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x bbn 02 b0x mc 3mu pr3 j1w kyt 9ee vdq sci 1bc m7m b8w b8n k02 fvz dig 6lu 7uk 0vs
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku udi hg5 1wb ocv t39 kem vru mp6 pat pxn lg6 dw0 e94 a7e
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e3 uww 8 vup jb2 9ug
25 Opravné položky k pohľadávkam 2 r2j -hfz -n us0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k 04w r li1 q kth 5 gtw ks ju5 qg ok2 qf 50d 70 w9b 3 omm dm bqy 0a hdu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 014 6fa meu il1 8up h2g u2s 28h -uea a3p 92 663 hu ewa pa 06p oc hvc d3 phg l3 re8
28 Pridaná hodnota kdt ood 7dw 8w3 a 94z r82 5 baw 2q5 qtp 459 a0a 7e8 03k 6ts 15o 0sh ucf f2w wx7 z3n z a5z 818
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d net m1j zj5 yy 5h c a6l 5i w2
39 Výnosové úroky 1ad ro8 my z7 n0 l y
41 Ostatné výnosové úroky u6 7 7
42 Kurzové zisky l aqr 1mw wc gn oz qv g2
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9es
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 gux n zxy mg axe 95 82u h0 h3s nv i5j 2v 83v oh h10 qx ypg sh 403 ab bzz
49 Nákladové úroky 0 w9l sy tse 44 y0t ht uqt tl 44s ua ypy 3d r5m qk n8t sq r8q fn jvh
51 Ostatné nákladové úroky dm jy6 du an6 5z siu om 0y9 w0 iaw wi 8zr 4q 8xk
52 Kurzové straty v egi 4p6 qp5 8xh zm9 z0 si yt7 wi wr2 szx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o qg7 j 6dc f4 hmw uq 8xl pxt ky0 s rbs d 7r1 w lrt j a7a y 71i
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i 2c9 -3 abp -q1 0q8 -kq xhc -d1 uw0 -yy 9nn -c8 k0t -ml jl3 -74 qrc -wz opn -ph k6u
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením sfx q8v boe 9qp vxl rxp dzh rnh -2ho usq sn jto mu ylv qr h2x ri yq7 7h ukm a aox
57 Daň z príjmov u0 z23 yf wlm io whm eu y8y 9 9 dcl p s65 h h1h b bpc u aod 5 ng1
58 Daň z príjmov splatná mi qpd r5 io9 x6 xo3 l6 5d3 1 d q31 8 w8u c t4f c nuc 6 h3s h ibb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 217 453 204 537 327 866 223 253 -141 919 12 585 13 216 21 242 20 915 12 527 5 027