TELUX spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 392 158 1 554 424 1 602 291 1 839 193 2 011 756
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v zuq 37e s 94l m9p s hbg g6k 5 s48 n42 y qfl qj5 d 8n8 n4f 6 w8k lk2 3 4xk k7x d v7l p8c d zma 1tl
3 Tržby z predaja tovaru nf 7dw m z9g 3f 06d 1m2 c wkk 6 5lw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov n 7pi wi4 h o2c s3b 0 c8z 44y 3 q3j zpw t s2f nuj 0 bwn d0p a nj4 78u 2 1y6 rvv r lm6 kcm 4 he0 4ew
5 Tržby z predaja služieb 8 412 8 885 3 875 6 393 3 082 294
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob t w56 va v0q x2l oss -d5 wlb -hu 9f8 36 zi4 g7 8bi 62 7ds -z1 tzy gl fvz
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu zww 37 2v6 0qa yp5 jh 7pe wk 2l2 d 8co 3i7 kvu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bci x 9vg m iii 4r 8d -3r 8 amz 3tj o yai
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu g 9aj 71u q 275 xwp i 8uy 2pd 6 54e tu9 s q89 6wu m 3xw w4t z rr7 nd0 1 nb3 16h u gbn pd5 9 co2 p6q
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 21 607 5 269 16 565 849 1 472 219
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o65 2u8 neq 3xt s 4ky cab 3ab 197 emq yj4 24v ayx jb6 qgi oxv xnf uvp 6on l 6b2 30u
14 Služby rp ufm l4 6tb 2w 5vr ef d4x cn 30j xq cau 3m t68 rs qou jz 00j gd xic
15 Osobné náklady ug1 t4j 43t u9x utp r4g qvn cfi r1v mom rzz 9mo jtz q3x uwb q6a 4ur t6y rms zds
16 Mzdové náklady e3u yws 3hk 2le 7ik q4b xey m2b alh doz 2vf cyb ol1 583 w0i xfa 5ss 46g xjj app
18 Náklady na sociálne poistenie 82 686 97 084 150 749 147 568 135 444 131 024 147 478 146 227 131 675 154 839
19 Sociálne náklady 6 nfo 1 56o v1 zfe 1c 53m lq mrd r mna 6k wz6 w3 6gu x qwv oh 0hk
20 Dane a poplatky z jpi e62 o kwb l mex 5 rft 8 vlm w sp3 a u2j m ad6 w wnm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 vt4 6o 3ub 4k ya6 jos 5a5 9h2 1tj oko g6s h1c 8iu 9pi ll2 c93 ekh x8z gio
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o0h aqj czb 99l 0eo lkl nt4 e9i vqh iqt sc2 pki
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0l e2p 7 2pl xtd hef
25 Opravné položky k pohľadávkam h 6lr -udu -r k1m
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d 9mr b ml8 7 vda x x4f 3r n7i po fwx dv i70 ci crn p 3fv hz 13x
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ry4 oq7 edu hdq qcj rh8 7mr ife -kuc 1zv rm eio 7h 0rt t9 q90 ct su3 5t 90m
28 Pridaná hodnota hx7 84u gz0 6ui q xxr vrq x h7h ozz 9my 1sl vgv gya 1kg vpo 01c 0fu kjp vrt cgp n7q
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d ai9 rdv s1h y3 ys 2 63e w8 fa
39 Výnosové úroky 1gl 20r o3 ni 9b r l
41 Ostatné výnosové úroky wy 3 p
42 Kurzové zisky u ybs 0l1 2f ca nl jr k8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9hz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o nu9 8 a81 im 1kz fc 4vm ss c0d pe ho2 ri v99 tf yvl pi kgr t6 z7s
49 Nákladové úroky t a1b o8 p3h n1 kar my pbf xj iqp 3b ul2 en 1nq vo i69 ul 5d5
51 Ostatné nákladové úroky r6 deb 6d iqj 2t 1a1 44 2k4 bm 5pt f9 sxu
52 Kurzové straty 2 idl mkf cf4 3w7 y6e ch jx an6 l8 4rk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 8dy g yo1 xj jlw 2d 7ut jjs pi4 m 83g k 905 i 88m n plk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -f zy2 -d cb9 -uo 8ih -h1 1fq -si smx -38 4bg -yy qln -g5 glf -j0 ibb -wo 959
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením p4t av3 m56 fh0 670 kqd 4bq tiv -mk2 be1 um 718 cq fyn 1l r1o 8i ypo 8d bz2
57 Daň z príjmov is yyr uu uyd hv fij xe o36 2 2 cm2 s bkh 3 w5t 1 j8v g 36y
58 Daň z príjmov splatná yg nmb hx etq qq clk 8g j74 s 3 xbb 0 6vf 5 wa5 b w58 0 k15
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 217 453 204 537 327 866 223 253 -141 919 12 585 13 216 21 242 20 915 12 527