KARBON, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13126/B
Dátum vzniku
01.01.1995
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • poskytovanie služieb stavebnými strojmi a mechanizmami (od 15.12.2007)
 • nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja formou maloobchodu a veľkoobchodu (od 20.12.1994)
 • sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami (od 20.12.1994)
 • veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuzenskými výrobkami (od 20.12.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Adam Slávik
  117
  90089 Píla
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.08.2021
 • Ivana Sláviková
  117
  90089 Píla
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.08.2021
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.06.2012.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.11.2007. Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine zo dňa 19.11.2007.
 • Rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 81/99 Nz 81/99 zo dňa 12.5.1999 spísanej notárom JUDr Irenou Bošanskou
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.8.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 460/98, Nz 454/98 spísanej dňa 3.9.1998 v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice notárom so sídlom v Bratislave JUDr. Mariánom Tkáčikom dňa 24.11.1994 pod č. N 89/94, NZ 89/94, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2466 Stary spis: S.r.o. 20104
Uložené listiny
 • Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.apríla 2004
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.6.2012
 • Dodatok č. 1 k rozhodnutiu jediného spoločníka zo dňa 13.6.2012
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 21.04.2004
 • Zakladateľská listina zo dňa 20.6.2012
 • Podpisový vzor - Mária Sláviková
 • Podpisový vzor Dušan Slávik
 • Listina o preukázaní ustanovenie do funkcie konateľa - Mária Sláviková
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Čestné vyhlásenie zo dňa 21.04.2004
Dátum aktualizácie
19.11.2022
Domény