MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
885/T
Dátum vzniku
09.01.1995
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
347 506,00 €
Predmety činnosti
 • výkon práva poľovníctva (od 10.3.1997)
 • cestná motorová doprava-verejná nákladná-osobná nepravidelná (od 10.3.1997)
 • poľnohospodárska výroba vrátane predaja poľnohospodárskych produktov za účelom ich spracovania, alebo ďaľšieho predaja (od 9.1.1995)
 • spracovanie poľnohospodárskych produktov rastlinného pôvodu (od 9.1.1995)
 • spracovanie poľnohospodárskych produktov živočíšneho pôvodu: (od 9.1.1995)
 • výroba mäsa a mäsových výrobkov - mäsiarstvo a údenárstvo (od 9.1.1995)
 • výroba mlieka a mliečnych výrobkov (od 9.1.1995)
 • mechanizované poľnohospodárske práce, dodávané formou služieb (od 9.1.1995)
 • výroba a opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení (od 9.1.1995)
 • zámočníctvo, /kovovýroba a výroba strojnotechnologických zariadení/ (od 9.1.1995)
 • výroba jednoduchých výrobkov z dreva a drevených obalov (od 9.1.1995)
 • skladovanie materiálov a tovarov (od 9.1.1995)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 9.1.1995)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 9.1.1995)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 9.1.1995)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 9.1.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Stanislav Kovár
  Plavecký Mikuláš 293
  90635 Plavecký Mikuláš
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.05.2017
 • Ladislav Dulanský
  Plavecké Podhradie 56
  90636 Plavecké Podhradie
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.05.2017
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie konané dňa 19.11.2002 rozhodlo o zmene obchodného mena z: MOVIS-AGRO, spol. s r.o., na: MOVIS-AGRO, AK, spol. s.r .o.
 • Prispsôobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom č. 1 zo dňa 28.07.1998.
 • Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 03.10.1996.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 8.12.1994 v súlade s §§ 54-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení ďaľších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2609
Uložené listiny
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Zápisnica z VZ 31.1.2008
 • Výročná správa 2006
 • Zápisnica z VZ 26.09.2008
 • Výročná správa 2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Zápisnica z VZ 25.09.2009
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa 2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Zápisnica z VZ
 • Výročná správa 2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Výročná správa 2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Matúš Kužma na AGRO-KUSTRA, s.r.o.
 • Výročná správa za rok 2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Výročná správa za rok 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z MVZ z 12.10.2015
 • Zápisnica z MVZ z 09.11.2015
 • Zápisnica z VZ z 16.11.2015
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Zápisnica z VZ z 05.02.2016
 • Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel - záložca AGRO - KUSTRA, spol. s r.o.
 • Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel - záložca Lucia Kucharičová
 • Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel - záložca Tomáš Kucharič
 • Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel - záložca Hanka Voglová
 • Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel - záložca Ing. Lenka Benčúriková
 • Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel - záložca Veronika Straková
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Súhlas záložného veriteľa - AGRO - KUSTRA, spol. s r.o.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z AGRO - KUSTRA, s.r.o. na VOKUS, s.r.o.
 • Súhlas záložného veriteľa - Benčúriková Lenka Ing.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Lenka Benčúriková na AGROPARTNER, s.r.o.
 • Súhlas záložného veriteľa - Kucharič Tomáš
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Tomáš Kucharič na AGROPARTNER, s.r.o.
 • Súhlas záložného veriteľa - Kucharičová Lucia
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Lucia Kucharičová na AGROPARTNER, s.r.o.
 • Súhlas záložného veriteľa - Straková Veronika
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Veronika Straková na AGROPARTNER, s.r.o.
 • Súhlas záložného veriteľa - Voglová Hanka
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Hanka Voglová na AGROPARTNER, s.r.o.
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Stanislav Kovár
 • Podpisový vzor konateľa Ladislav Dulanský
 • Čestné vyhlásenie
 • Zápisnica z MVZ z 04.05.2017
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Vyhlásenie konateľov
 • Návrh na zmenu
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Zápisnica z MVZ 19.11.2002
 • Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu
 • Vyhlásenie konateľa - Ing. Pavol Kucharič, Skalica
 • Vyhlásenie konateľa - Ing. Miroslav Straka, Skalica
 • Pozvánka na MVZ 19.11.2002
 • Prezenčná listina
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Miroslav Straka, Skalica
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Pavol Kucharič, Skalica
 • Úradný záznam ŽL
 • Splnomocnenie
 • Dodatok k návrhu
 • Zápisnica z MVZ 26.03.2004
 • Vyhlásenie spoločníka
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
 • Sprievodný list
 • Sprievodný list.
 • Účtovná závierka r. 2003.
 • Daňové priznanie r. 04
 • Účtovná závierka r. 04
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum aktualizácie
12.12.2019