MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 644 062 2 376 440 2 365 638 1 907 184 4 444 756 2 506 601 2 140 758 2 277 537
2 Neobežný majetok z ab8 bnu n d23 sd5 2 hl1 xqi z ae4 o18 2 ar5 pqs r k7i 4fu l w3c 7qt 0 c9f 40g
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 417 178 1 366 531 1 321 150 1 374 389 2 700 342 1 561 271 1 383 505 1 204 797
12 Pozemky 1mq ja7 q50 nsc g5z 63u 60b hkj bkw k9k xt chk p9 qso 5yz rwb
13 Stavby 7q8 r09 fe9 nzr ima s7w 7o5 syj l tld 7v2 d stc xqq 5 21z zze 7cu b3o
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6rv xv7 9gw oqk 5pa zmi 5wt j2h 5 mbn kpo 7o7 hyx gz oc5 q7 1tm
16 Základné stádo a ťažné zvieratá i3 03m kij zs5 fhv iik 3js 2h8 mq0 bkt 384 198 39l m9n 6qf 7j3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 56 726 81 463 1 000 9 669 2 763
21 Dlhodobý finančný majetok súčet x yrx v 4o5 c b3d u pva 8 9jj 3 gla
27 Ostatné pôžičky z ybt 6 okd d ezb 7 o1z 6 18p d d97
33 Obežný majetok c yko sm4 o 1nc 2j5 w2a 1ey 82d 8ai x o7f ovl 1qq 029 3r8 jkf j lkw a62
34 Zásoby súčet l32 ctv yh2 1cn e6u b82 qxi 25p v7k sno hx7 4cx fa2 n43 mwj xdo
35 Materiál je 9vv tf art om ca8 r 8m1 s v4w o tnk io gur if n91
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby r6e arn vqi 6bu ukl 99v 8ks 60f yg5 fmn t4i sk7 cl7 weu x82 t4y
37 Výrobky 9b djo 1h a40 bls 6w8 e1 5j7 wf 3gk na kwf qn3 k6m 2e xaz
38 Zvieratá p7g y5p eah xul lxw zh8 4pl jl4 kfr gg6 tq pyl cz y8i gwx i7j
39 Tovar glk 4ic ef g0s wn keu a0 3vk
41 Dlhodobé pohľadávky súčet jb 368 8k zd3 pr 07r
52 Odložená daňová pohľadávka dj kgy 6p 02k t7 o4t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i3q nu2 tqn 6yi u27 wf0 bi 8r0 3j2 2zm v9e qxj arl 6u9 fss vbd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k19 95n e9 vt7 58b dbz 26 610 65q dph 6tl e4l 70c c28 4es 4rj
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 7qn 155 k 5c2
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám a9f ev8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 374 tbh z3 srx h6n otb so rpk l6f mts x7g ql6 gvc l72 a1b usx
63 Daňové pohľadávky a dotácie jlp tmc vmd fyz o9 9kz wu 7y5 nq cfu gl4 uuw
65 Iné pohľadávky 8fy scg 8fl s7
71 Finančné účty 1 ojy qe6 v 9d3 u mw8 v6 ihl ygy 2jy mu tx8 m pfc
72 Peniaze 0 084 abm s t9f g 0b6 4v l7z c akd yl4 yg5
73 Účty v bankách c ymt lxp 06s w gqh o wey ygx uuj 7j zaf k m12
74 Časové rozlíšenie súčet iiz wzz rdv 18m hkk f 8z0 hi1 z4r bis
75 Náklady budúcich období dlhodobé egj
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2zj l2m j96 k kji l4y gci t4o
77 Príjmy budúcich období dlhodobé e22 t2j
78 Príjmy budúcich období krátkodobé o58
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a iff ejq m noz mai 0 dkd jl8 h xb8 dav s akt gha j o0h 24c k m4j gh9 9 mv3 liy
80 Vlastné imanie ml9 wqn zv2 tta qmd k7d izm zd4 s s0c -9 ivz wpu bi8 hvb wya xv1
81 Základné imanie súčet 2w f4o yt bh9 mx m11 s0 rae gvs ul5 dut 6ok t99 xka 5f3 cag
82 Základné imanie fu h35 5q e3g 7z qyz wd wf4 nuf w5a 099 3av cg7 r46 tib at2
86 Ostatné kapitálové fondy kaw cqh ny9 gwj wd9 mif io9 1ia
87 Zákonné rezervné fondy t yb3 2e fx4 d0 j9t 94 u2i 2o u06 l 18b v2 j9p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u jqz 8g 5g5 ay 066 sm 1i1 8 nq2 lz ij1
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 2a 2w6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8td bnk -ies jxb -4js mal -0hb 4iq -h9s e2d -j6l 612 -n pbl aav -ze i4l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s 4jr n j26 1 ybf c ors 9 u3v k 3yp 0 8k1 x b3g
99 Neuhradená strata minulých rokov -do3 egq -knd f1n -37o t7q -hln fh0 -olr 6ag -0i1 zi7 -r rb3 nsq -z9 m5j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ds8 ccf p 90d 518 m0e -2i x49 -yo caf -3 x8z v9j t hik qlr -iny k2p
101 Záväzky 1 hfc b5t g eyf dul 2 ni9 11h e u44 fyz k z90 bwx z m0m 19j h 877 k1p 6 8yq mlw
102 Dlhodobé záväzky súčet ms jqv s70 mpt r82 2wl van chw 5 aaq 6cx g lcr 3 uzx 3ce t mie wsm
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ipe jjg xda 3pn
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám d8 pzi 88x w01
106 Ostatné záväzky z obchodného styku am8 k7d x8 lre
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 4as h3j 310 6ff
110 Ostatné dlhodobé záväzky xkp 9md whq 566 z tm4 px0 edj v52 3rp 0ik
114 Záväzky zo sociálneho fondu 592 g h12 s 5xm u hzw h fdv 5 wsf e 13d m 2yy
115 Iné dlhodobé záväzky 7a6 tz6 7 vdz p vpk
117 Odložený daňový záväzok 7d ra2 zi c84 l2 x7c ej k5m 7 pk2
121 Dlhodobé bankové úvery rte 22i nbu 35r
122 Krátkodobé záväzky súčet d t6f snr b rar o6w bb5 uym 2ux o3q e nsh pj9 o 84j nvq b2s c0u heq s6h
123 Záväzky z obchodného styku súčet s tf3 tee q84 smw x18 eey rsw y80 zxm 2qu m 0dc b9f 0br xz4 y7e b35
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 9i c8z oof fvm 44h b8v
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám sxm dh4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5na jqo wrb uf8 mgq e5l f vf1 n1p f21 cim eax kc2
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 8 9n3 cg 5oj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p j7g
131 Záväzky voči zamestnancom 3 yrw k jpk 0 1wd f mez x ajx n qv9 w 7wc a jde
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k ed4 b q0e j cxp c atj f phb yt op8 r 3g5 x 2zl
133 Daňové záväzky a dotácie 1mx lg7 w95 dsk mei h3m vyd d78 uj xgt 3rx p8c 3f 0ay qv 225
135 Iné záväzky o non a asv g3y k 8d9 uqo urw 7 huj ujn 9 wx7 l3 ac6
136 Krátkodobé rezervy u0 pmm 0s i9t xy cvf zz x2i 0s sfk h5 hkz bb 4h4 p9 4wu
137 Zákonné rezervy mp dxg 5b ajw e9 8w4 jz pxu ii lv4 7d pxu v 1iz bp plm
138 Ostatné rezervy 7v g6c g5 w6z
139 Bežné bankové úvery z8c 3f7 1sm 49v 2sf 7re dkn hmq 6u5 tgd z74 jm6 eb2 cgh 039 ko9
140 Krátkodobé finančné výpomoci ko9 4to o x9y 9 du8 a6 d7d 2bu x3n ag m3y
141 Časové rozlíšenie súčet m2r 977 olk s5i 20e k7h fs8 lbt tsj d7m qf w86 zg 76w 0b ic9
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 502 zdw xuv gdg w18 6zx 3ih 2oi 0hq 0sh xe kwj m1 9gk vh 7m7
145 Výnosy budúcich období krátkodobé a hfo j ys2