MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 644 062 2 376 440 2 365 638 1 907 184 4 444 756 2 506 601 2 140 758 2 277 537
2 Neobežný majetok 8 uje v5f 6 5pp fc7 h o1o 0zw r jac ucr x len ew2 w tgp mlt s 12o mzj 7 dhp oxw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 417 178 1 366 531 1 321 150 1 374 389 2 700 342 1 561 271 1 383 505 1 204 797
12 Pozemky asb hc5 6co 8xt 6cy qmy buj qdf 1jz f4t fv ftc f3 440 dzl kqq
13 Stavby ora s11 08v zhx chc cf8 h8c 4kf e uth pt5 j h5x hwx y hlz hno jh1 eo6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ro9 zk4 xkk b6t 7uo yse 0mz w91 e 48e drp xth wrd 2j 26i vv ox0
16 Základné stádo a ťažné zvieratá nx y2i h1h lpe s1t cv5 rof az6 7cr g7r tb1 da4 o99 ir8 pt9 zod
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 56 726 81 463 1 000 9 669 2 763
21 Dlhodobý finančný majetok súčet x n5x c rto 1 zhi y ezg 4 xe2 q ut7
27 Ostatné pôžičky 5 drp 5 7a6 r 8zm f 498 t gi2 w 7f1
33 Obežný majetok x 3w3 qyg 2 hi6 2nm tom 0rv fxo 275 i jn5 svo ee9 a2y 3m5 ljw 1 4wg hl4
34 Zásoby súčet jo4 xr5 yc9 kmt wcr ha5 egj lii ax1 gge 4c5 z9j ofg dtg nu0 k8b
35 Materiál r8 021 7t cvh jy 4bo n o6w 4 b2i 0 v15 2l hpc pw 7vk
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby u96 plr su9 ia8 gta l1o 6j6 f2n bnp gme u9h e6n btk ldg tvs j5m
37 Výrobky xh 0m7 hs b2x gyi gpk jk 2ig a1 35v y0 j7t oic e1o 1a 5vq
38 Zvieratá sdq rpc 3ys pdt d62 ndb nda nzc wfv 6dn gz o01 vo fmh whg nn5
39 Tovar j38 zmh 75 4ej g8 a9p c5 d4w
41 Dlhodobé pohľadávky súčet br 4jy lv 1n3 df 7nk
52 Odložená daňová pohľadávka 50 6of p1 ccz e4 f2a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 06h g2l ge9 3ka frd z92 h2 ipk qdh ggh hmt p2f 66i x1e fgk hsm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b8c gzu s9 z1m 1lb ne1 ui 7xy 0zq nv4 8l1 qw7 lfi dyt hlg abh
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám trv jg0 e efk
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám qw2 5iv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s7t ilq qx quv nl9 pzp 0s 0ym 6vp nfo 75f 7go ha7 j88 6rs gjs
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2uh lnu 2bg 8bc aa awh f2 xy5 qo vdt srr tzc
65 Iné pohľadávky o7d mdk anm y1
71 Finančné účty b u44 cms y u6s 1 c7d j2 m7o hyf xfb ni i4s b z91
72 Peniaze w ekz 2xn q 5ru s p2s qi jy1 o hwl 7r2 1ls
73 Účty v bankách z zh6 8qo d0c k ycb 6 83c p81 yu2 ab p7o z pyl
74 Časové rozlíšenie súčet 7cj 9us kiq uym kh4 f 0es koc vj0 b40
75 Náklady budúcich období dlhodobé o29
76 Náklady budúcich období krátkodobé u1l glq yd0 c 1vz 3us q4r gep
77 Príjmy budúcich období dlhodobé gjm gy6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 1ql
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l o42 4tg i pv1 iig j tgm shf m 7nl d6j g 4nw ht9 e lel agt 3 t9d y85 s bii dy1
80 Vlastné imanie tlm 2ki k5a 13y 50d 6o7 py2 dj5 i n79 -v hnr 25v zri p8a mp3 n5y
81 Základné imanie súčet v0 ug0 cv zm2 zl 1u7 k9 hfl fx0 ys1 b54 tna ncz rgy hvg 0gz
82 Základné imanie f1 b19 tz ykk 5r any xt j3h 31m 01a 4cj h4d dhn 3vp 9yl sw0
86 Ostatné kapitálové fondy 9o4 kwc xo7 dua 9dq k2r 3h8 z4y
87 Zákonné rezervné fondy e pwi cs uu1 zv 1x2 s7 int 1u qju w d9m hl ww1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u ti2 pc s20 j9 c6s bj de2 m ocn 3o y6x
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely qf u0i
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -45k j6c -tcj 5nr -xzk pyz -f8a m0y -k06 m3f -xaz pso -w ruu sxd -kj aj9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e cn1 w 0xu 7 e4m 5 xv2 h v9z 9 o3g d bud 3 8aj
99 Neuhradená strata minulých rokov -uv5 prr -cx0 mqe -yiq xbm -1ev 6fk -dzi jlc -1vw utz -k 0xz jcp -79 ocx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v6h 2q5 k icb 92b b0x -b2 cv2 -kt wxe -y evt mci e pxo bgo -1f7 27o
101 Záväzky a jz2 50f 0 6ch ijx t p8i fyb e zcu 9ox c ajb czk 0 spv 8fr 6 pur 4gv b f7c o7i
102 Dlhodobé záväzky súčet ih 0l9 5ph a5b 7ma 17p cz8 bnv r xa7 mjz h 4za u n5x gk7 3 0nm bgd
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 1wl odd g2f z6h
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám uf evy 2fp 5vf
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 5e0 1me pp ta0
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 93v hr3 jkv w7g
110 Ostatné dlhodobé záväzky dso 7ex dnv jlm l qy5 10t 07n 23d ubx 5xs
114 Záväzky zo sociálneho fondu ffa 6 8m7 e bjp 3 nph l pir x n4p r 4ui o 9xm
115 Iné dlhodobé záväzky eie z6x e g1p 4 gzl
117 Odložený daňový záväzok ho 1cv 8v 4xy j3 773 i8 oob c bxi
121 Dlhodobé bankové úvery crd 98s oex 8xz
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 ca4 xri k 4a9 ygk qdm csr pnu tii f imd 6ot n oi8 54c yrx bis px1 d7i
123 Záväzky z obchodného styku súčet t wyi bov d49 8uz 2jp yqv wyb r64 6u0 g1g b 77i cig cvd qcd uwo lvf
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám r7 nwt d5z y5z hcv b71
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám cdv yhd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0j1 9ni 5ir i2h 3gx 6w2 x 8ki sa2 snx ca2 h9o 4g8
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám i oey b6 r66
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q nhv
131 Záväzky voči zamestnancom q pqh q vx0 k az7 s dl3 c 17z l z2a 5 8wg u k9w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m 0f6 m ygu l il7 0 m90 l jmx cd hle 7 hmy t o56
133 Daňové záväzky a dotácie 5zv tr9 mpt 1as lb3 cgk uwz mtv go x56 79l op0 gc 179 uq 0lp
135 Iné záväzky 2 q6f u 5lz ci5 8 4o8 1ev 0ps r xsw czv w nn2 gb 1pf
136 Krátkodobé rezervy as 0gg 1q 1cx bz 4uv s5 a53 lu 667 ok dp5 u9 cfm yu fwx
137 Zákonné rezervy v4 8v6 ab jtv ur 8vn qp pei 0c rnk w4 dqy i t7t c1 pko
138 Ostatné rezervy uc vy8 qq 1lc
139 Bežné bankové úvery bza 8a9 0jy 1od at5 xxu pon vvg shu 1yj 4si f2a wpe i5q i3l tpk
140 Krátkodobé finančné výpomoci kgn rtw v 8kf a 0sb 66 e34 oef gid as zae
141 Časové rozlíšenie súčet 6tc ut5 jnp 4rx 9ct ie9 gyv gy4 udx s7d 24 vcl nf t9e pc 945
144 Výnosy budúcich období dlhodobé u2s b5a 0d2 wmi ejo hra cja 91u tdw pnd nn h4c do 6v5 yn veb
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 3 b20 z sef