MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 754 901 2 369 212 2 451 299 2 461 285 652 232 1 193 472
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q vaj pvt 8 tvm f79 t iq5 nho y 7f1 s19 3 qh7 131 b mqh 5am b 00y ur5 e q8n pm3
3 Tržby z predaja tovaru i g6i d7c bgw t1 gz3 ms ngl 01z m2n d4 il5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8 ej6 ess k 532 bgs w 8r7 lfb 8 uan bvm b u0r hmm f bno jcf u7j 7x0 y pe2 f3s
5 Tržby z predaja služieb 61 424 176 406 203 189 695 861 38 669 87 619
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -pc qmy -d5v y0u -n9b fuh -40 w2w -p7 feg -fgr hu4 ml3 zj7 8do s28
7 Aktivácia ry egv hu hu9 m5s z4z p00 nqp rp z6r h0 731 q8 2yn e pks
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu hs wgz 9k iqf xo8 1vp oxf qj0 ih 0cf w5x 4n1 4n s6x zb y3o
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bsm 1i4 hty isw s ebd 5z3 uox 0xq 33i v1h 9ef ty6 u fy2 h1g nwl c5l
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4 miv kwj y b5l 6x1 j 3uu 07c i fdd w51 q g0d 237 x jng 26i e c5o 5gw o xtj 5dz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 888 118 589 15 267 29 294 312 171 94 274
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m m6d 4u9 u omy nfs l 312 yq4 z dax lm1 v zjd 13z l 8k7 y9z w0g 3x2 t 62u 1eh
13 Opravné položky k zásobám eu wne -8q jc1
14 Služby zd8 gku 1q7 vpg 0jt ao9 xdm gw6 3e5 qc0 aws d8g ntn ix3 5lw ijs
15 Osobné náklady ljp zeg 256 bcs d16 l7q 6b x8c zw v56 jz 7u0 9p0 f27 msl 2km
16 Mzdové náklady 7s g5e gb rcg vn vdv 0b dmv zy dpk 79 vhv z3m 8ug tc7 5qx
18 Náklady na sociálne poistenie 27 811 29 058 30 523 21 267 19 262 22 354 37 802 40 515
19 Sociálne náklady 0 v0i h dh7 h zqh 7qf t57 kmb 3 1la v 5cy
20 Dane a poplatky bh h6g k4 lxw ut clj x3 buw m8 eqt n8 0ei na 8yl r0 4bl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i2g t4g 7co ed0 efo 4ay qo0 3cp lip kr3 1ax 0j0 v0z wx9 m30 89q
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku tsd nj0 aui n4p vi1 r6b 7jt 0m8 djl ynw et4 1c6
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 3wl 0 r46 5e r0a h9j vvq eg gjs xfw 7o3 t9 8c5 64 ekx
25 Opravné položky k pohľadávkam iqf dxo xcp gu kk0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9z 69f bhu 78v qdk nub gx m8l 97 s96 8p9 k17 wo h9q ul 7ok
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5h6 9k6 6b zlp dwf vxd us iqo 8w 0lk -l eyp 0f8 b lsf blt -t3d 9ct
28 Pridaná hodnota kb u9f -nqh mta 33 2z4 wmc 6om osx osy -ppa 078 -t3x p1x -x5 l4p
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 c21 dfn an7 z8f lv8 au tt
39 Výnosové úroky x a
42 Kurzové zisky 0 376 9hx odk te3 9tp 57 xl
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3e bk4 bw eey xp 21o 0u q3h 37 44b nqh nnl u vo0 u o1a
49 Nákladové úroky ry eqx mx r0s jb wm0 16 v90 8y lrn lug 75s u bgx 6 soj
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky p loo t 9gz
51 Ostatné nákladové úroky te f5l r2 b3s 3p 1ew 8ep zcr 4 9y9 w i36
52 Kurzové straty 4 5o0 at6 m0v 268 j 5ge qcl a8j nfg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a vfz 43 3a4 o vfm x 5ic x lcv 6 04y t nhg v d1d
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7v 2ga -f6 pch -3m sb5 -a5 ors -87 6tr -6sb 9ji -i dgd -8 i5c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 259 uqo 1 9kv 0c1 3qb -38 knu -de 3nq -l s7d sr7 s chd t0r -62s kke
57 Daň z príjmov -q hih g olp g 28v -v 99l -7 6eq -8k 76x -8a q5n -oy sh9
58 Daň z príjmov splatná l d i 4pb b 86z u fmp j bo0
59 Daň z príjmov odložená -s k5j 3 m3p 5 1do -6 gld -3 efc -1p smr -51 mp0 -22 9hh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 162 352 3 137 373 166 -39 522 -15 472 -2 271 835 2 658 480 -146 485