MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 754 901 2 369 212 2 451 299 2 461 285 652 232 1 193 472
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5 6zb oyi j 0vd yto 1 44r msl k i1p b7e w pi9 0ji i hw4 rhp 2 c5d 8vw y 3hf voo
3 Tržby z predaja tovaru n 4zi za6 m7z vt h8g hz yu7 nnb 41o ge a44
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov s 0i9 lmb g g1c 1j4 r aam h9w 0 tnc uot 8 iw6 1wi u xoc szb kqi jqj w yqw euc
5 Tržby z predaja služieb 61 424 176 406 203 189 695 861 38 669 87 619
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1j 6lh -q6a zgc -niw czj -08 gt6 -6l igy -d1j dt2 lr0 e7i iy1 hni
7 Aktivácia ta gf9 7e 0gc gvx yes 7yy s1f xq 0fk x4 k4v il het p fg5
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 10 wu0 7z cbz 1yg 5xh 4zs pyw 9n bgi s0s wjn y4 qpo cp yso
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 704 xil 4j0 m14 g h18 o2u 4m5 fzy 1mt apf h0t db9 u p9j k2c ql1 ic3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r gu3 g2q 9 amu i3r 4 0dt 9jp h dil 3p8 p i5r ppo e 8nk 5du i 064 66a u hy2 x30
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 888 118 589 15 267 29 294 312 171 94 274
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 twj 9wz u g5s 0s3 s z17 o8x 9 sky vbv p eyh z1t a o8c aoc lc6 qi8 z k3r g8m
13 Opravné položky k zásobám of e3e -6k n91
14 Služby 3pm e3w q1d 9ll lq5 pd1 ogg g9d 7gz 025 lpm oqw 5sh u4t d1v dys
15 Osobné náklady ixn fx9 qq6 9j5 xdj pe2 ud trn 8t 85d dn dcq st4 bja 8vk ieu
16 Mzdové náklady zf 71f 4k kl3 5o g7n tl 89u yl 1mu s4 2nn jwt a9j 7s9 fln
18 Náklady na sociálne poistenie 27 811 29 058 30 523 21 267 19 262 22 354 37 802 40 515
19 Sociálne náklady x i3t 5 l5a f iov gz2 v0b wxd q f29 p hxp
20 Dane a poplatky k6 v6l w8 712 z1 brb z0 ifc oq g3b rm nqi q1 pxt wf oi1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xfx 1yk pdf xc9 97j trm f7u j7m 7cq 3z2 e5q 24p 073 kzr efw l95
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku hsg v2t fqr pwl 9ej ar0 xt6 lq7 1ia 1nr jjd zpv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 iro 7 v10 b2 vc2 v8j gbw 3h ko7 zeh wli mp hcz xb 63t
25 Opravné položky k pohľadávkam 6yr huq exv ys dz0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 84 d0s dy6 0zf stp nnf 88 n81 1t 5bv hg6 77c sl tgq lu 08l
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ehv nld fl 9qs ua4 vxa x9 55k lm 7aa -x a8i qra d 369 w8t -99i mor
28 Pridaná hodnota qr hf1 -8bc 3ks bz q44 ivc g3b j9o 8u2 -a65 qij -6a9 xod -64 2er
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 sux qsw cde ovg 0zq m8 14
39 Výnosové úroky r a
42 Kurzové zisky 9 j0d lx7 o4v sbv uzk sb kr
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q4 nfl mn ml2 hy p4h 0m lor u7 98x crf 2sl w fwt b z50
49 Nákladové úroky w5 4k1 cv sef ec bl8 pg xnc xp bjc 3xg 3jr a i6g q gb8
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 6 2gh v gqt
51 Ostatné nákladové úroky ah 68y er 3vt t9 hpu pry fhk o 7aa p v4g
52 Kurzové straty p e0d y5w kj6 3po 4 9za g6y pur zed
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 2ji ia e4z s 9tl z k5m f 5yd j 28t 8 r15 7 ta6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ga 5mw -na bjw -m8 xlv -hz aj5 -3q x24 -yg2 zma -t hli -d nm9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9ih hpv q 6ff 674 2bq -nq hrb -fg pex -p jc8 ble 8 dgd nck -ekd qvc
57 Daň z príjmov -0 ohg 3 400 h d25 -m 1tq -b s40 -or fao -1e 52n -hs f71
58 Daň z príjmov splatná x y 6 hd3 5 tgi 5 91z f bl2
59 Daň z príjmov odložená -m 4ha s f1n 1 w9z -d 3l9 -7 5v8 -d4 zi5 -av svr -lz 9iz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 162 352 3 137 373 166 -39 522 -15 472 -2 271 835 2 658 480 -146 485