MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 754 901 2 369 212 2 451 299 2 461 285 652 232 1 193 472
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v hgq 068 v o1q c3a d lkw qfh 1 x5u zls 1 gt9 wpy s woe ezp 6 hby qv4 3 1cz n5k
3 Tržby z predaja tovaru o u7y 146 bnq rb wf6 yf i0e 4ss b8u 48 4lt
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov s pr0 98d 2 d5w t3w u fs2 bfs t v4o 7ya 8 o6p zjj 7 wyc rbd v90 k17 f ev8 caq
5 Tržby z predaja služieb 61 424 176 406 203 189 695 861 38 669 87 619
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -om 8zo -w47 7wa -q2w lj5 -5y uqx -mn eyf -q8u 998 tub yfz lr3 n7c
7 Aktivácia 0m kc9 hu boq isw d9n tk8 npx 4u uxg j9 oyp hy 7vs 5 wkb
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu af fvb sb k4z st4 ibx ww4 x7x f3 eg4 eau dnu rc pdl w6 2lc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti evd vf6 1q4 z5x q fc8 0nf 3bz 234 1m7 6fa rx2 w39 q oc5 qk0 xey b9o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9 ikx jwn f o3k hee h 3gd vpw x e7m 7zm k xar m00 6 ura fm4 7 mar tnr f tgs rrb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 888 118 589 15 267 29 294 312 171 94 274
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r gq5 ry6 p ybs jv0 3 p36 6xb p srs 6hq b eoh 5xc z aok zx0 14e 7ri y 666 fxr
13 Opravné položky k zásobám j5 m0y -eb jsv
14 Služby mdg cmx b91 3st hij jpo n1s 1kw 2js u7n tt6 vae zuk o0q uhf c9n
15 Osobné náklady w64 mrr v3n 0kt s6r kka 3s qvs 44 cbz 1u stb 4uo x2l ae9 bds
16 Mzdové náklady jd zx6 2j 0b7 bt 5xx cw 5ts fk raf 1d 6no 1em 7xl sb0 hm6
18 Náklady na sociálne poistenie 27 811 29 058 30 523 21 267 19 262 22 354 37 802 40 515
19 Sociálne náklady u y5f w 6sa o nyi z0t wfl pcp u zzb v 7wm
20 Dane a poplatky a8 ccu 0d wm2 78 xlf uy 4vx q0 gdw r8 7n2 tz vnq jn hax
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku psf 1re l26 np3 5k0 2wr mve of6 i7b wr1 iou 5is 5pv i4e v7r 5k3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku xsq mks 38q 5pj 5n2 kii bt0 r3k vpf 1gr glj 4vs
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 u49 q pec n2 9pf vtl smp di 14r ryt nwp 28 r0o ys rka
25 Opravné položky k pohľadávkam fg3 djv svr 4q tlv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c2 6ed 7yw d5u gtc 9od gk x12 m9 5c0 sk9 j89 zq 9d3 ms ory
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e4u 0s0 iy 4gh kng 3a9 nn tnt 0s 7v8 -m smg 7qq 8 fvr d8h -xmr xrk
28 Pridaná hodnota md fd3 -qsv mqz 63 fv8 ftr cet 4wh aft -f94 5xg -7p6 pv9 -27 4u3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 298 vrx ii7 t5h r3v ig 9b
39 Výnosové úroky s p
42 Kurzové zisky e y5h 92f sq6 i4j f6o my 68
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1v eyx o1 hg8 m2 4fw bt 226 5y vkn 6aa 9uj v vc2 u cx8
49 Nákladové úroky zt md1 w5 c1l 9w gpt lz apk gu 6z9 nuf ic3 6 a1q e 7kt
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky n 957 0 ul7
51 Ostatné nákladové úroky hz p56 ag vya xr p91 hyl 345 1 umt 0 yzm
52 Kurzové straty 5 p74 akj z2l m0e u fl6 7ip um3 tgc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y lej qz bu7 j c7l t j9c b 75x g 9fz z b77 y hk6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ks 946 -or 1r2 -4q tps -ni vx8 -rf 7os -bwl t06 -3 jzm -0 kt4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2qa z08 f iir m2y 2at -nm kg8 -lz 64n -e sok 3o3 6 awi 29v -hg1 v7h
57 Daň z príjmov -w 9jn f tdr e cmq -d j5j -d gdd -wl nmf -ec kgn -ui saa
58 Daň z príjmov splatná m 7 t 234 7 md5 5 9t3 3 vej
59 Daň z príjmov odložená -i 024 q lde 6 dqb -l kkb -s dw4 -t5 8u9 -c0 e6j -nf log
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 162 352 3 137 373 166 -39 522 -15 472 -2 271 835 2 658 480 -146 485