TAX AUDIT CONSULT, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1230/N
Dátum vzniku
11.04.1995
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • vyučovanie anglického jazyka (od 1.9.2011)
 • výkon činnosti audítora (od 27.11.1997)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 11.4.1995)
 • vedenie účtovníctva (od 11.4.1995)
 • činnosť účtovných poradcov (od 11.4.1995)
 • dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát (od 11.4.1995)
 • automatizované spracovanie dát (od 11.4.1995)
 • databanky (od 11.4.1995)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výskum trhu (od 11.4.1995)
 • činnosti v oblasti nehnuteľností (od 11.4.1995)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 11.4.1995)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 11.4.1995)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 11.4.1995)
 • reklamná činnosť (od 11.4.1995)
 • organizovanie kurzov a školení (od 11.4.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 5 zo dňa 19.5.2003 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 4 zo dňa 10.6.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy prispôsobené zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.1.1998. Dodatok č. 3 zo dňa 28.1.1998 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 2 zo dňa 30.10.1997 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.1.1995 v znení Dodatku č.1 zo dňa 4.4.1995 v súlade s ust. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 3440
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Dodatok č.1
 • Dodatok č. 2
 • Dodatok č.3
 • Dodatok č.4
 • Dodatok č.5
 • Dodatok č. 5
 • Dodatok č. 6
 • SZ
 • Podpisový vzor - Martin Šulgan
 • Súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2002, príloha k účtovnej závierke
 • Účtovná závierka za rok 2001 a výročná správa
 • Súvaha r. 2005, výkaz ziskov a stráv
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Účtovná závierka za r.2008
 • Účtovná závierka za r. 2009
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Účtovná závierka za r.2011
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • účtovná závierka r. 2004
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Zápisnica z VZ
 • ŽO
Dátum aktualizácie
22.11.2022
Domény